НАРИС

Світовий банк в Україні: 20 років партнерства

27 вересня, 2012


Image

Упродовж останніх 20 років Світовий банк допомагав поліпшувати життя людей в Україні, підтримавши 40 проектів загальною вартістю близько 7 млрд. дол. США та надаючи свої глобальні знання та досвід.

Світовий банк надає активну підтримку Україні в переході до ринкової економіки та зменшенні бідності. Проекти, що їх підтримує Світовий банк в Україні, сприяють створенню робочих місць, забезпеченню постачання води та електроенергії, зміцненню фінансових систем, передачі фахових знань і навичок та нових технологій, а також допомагають Україні використовувати природні ресурси, не завдаючи при цьому шкоди навколишньому середовищу.

Нині Світовий банк працює в Україні, надаючи їй допомогу в реалізації програм, мета яких – поліпшення життя звичайних громадян завдяки модернізації інфраструктури, запровадженню систем допомоги бідним, підтримці у створенні системи ефективнішого управління державними ресурсами.

Далі наведено ще кілька досягнень України, які здійснилися завдяки підтримці Світового банку.

Розбудова державного сектору

 • Було створено Державну комісію з цінних паперів і фондового ринку
 • Розроблено і схвалено в повному обсязі Національні стандарти бухгалтерського обліку для державного сектору
 • Розроблено і впроваджено повністю функціональну автоматизовану систему Державного казначейства

Вдосконалення податкової системи

 • Податкові пільги і привілеї скорочено на 55%
 • Нині, після модернізації Державної податкової служби, вчасно сплачуються на основі декларації на 32% більше податків

Сприяння міжнародній торгівлі

 • У 2008 році Україна стала членом СОТ

Боротьба з бідністю

 • З 2001 до 2008 року бідність зменшилася на 35%
 • Створено 750 територіальних центрів, які надають соціальні послуги 547 000 громадянам похилого віку та інвалідам
 • Час опрацювання однієї заяви про надання соціальної допомоги було скорочено на 3 години

Надання підтримки місцевим громадам

 • Відремонтовано 373 школи та дитячі садки, і зараз у них можуть більш ефективно навчатися більше 120 000 дітей
 • Оновлено 59 культурних центрів місцевих громад
 • Відновлено 47 пунктів медичної допомоги

Повернення землі людям

 • Було видано понад 4 мільйони державних актів на право власності на земельну ділянку
 • Було створено Центр державного земельного кадастру
 • Загальна площа земельних ділянок приватних і присадибних сільських господарств збільшилася на 240 000 гектарів

Забезпечення рівного доступу до якісної освіти

 • Частка учнів з найбідніших сімей, які відвідують сільські опорні школи, зросла майже удвічі
 • У сільських школах встановлено і підключено до Інтернету 530 комп’ютерних класів
 • 100 шкільних автобусів забезпечили транспортування між школою і домом близько 5000 учнів
 • Запроваджено систему незалежного оцінювання знань

Поліпшення комунальних послуг

 • Мешканці Львова вперше одержали регулярне водопостачання

Підвищення надійності постачання електроенергії

 • Потужність гідроелектростанцій Дніпровського каскаду і обсяг виробленої ними електроенергії збільшилися настільки, що це дорівнює будівництву нової великої гідроелектростанції

Підвищення довіри до банківського сектору

 • У 2009 році фінансову систему було стабілізовано і зупинено масовий відтік коштів з депозитних рахунків
 • 6 мільйонів осіб, які зберігали кошти на банківських депозитних рахунках, після 2009 року знову одержали доступ до своїх депозитів внаслідок реалізації програми реабілітації фінансового сектору
 • Під час фінансової кризи 2008 – 2009 років було здійснено необхідну капіталізацію банківської системи
 • Упродовж періоду від 2006 до 2012 року сукупна динаміка експорту збільшилася на 20%

Охорона навколишнього середовища

 • В Україні прийнято принципи Кіотського протоколу
 • Карпатський біосферний заповідник було збільшено на 24 000 гектарів

Підкорення космосу

 • Підприємство “Морський старт” (Sea Launch) провело 33 успішні запуски супутників, що підвищило космічний потенціал України

Банк знань

 • Меморандум про економічний розвиток України дав змогу провести унікальний огляд та діагностику економіки України
 • Звіти про управління державними фінансами допомогли виявити “вузькі місця” і перешкоди для підвищення ефективності державного сектору в Україні
 • З допомогою досліджень у сфері охорони здоров’я та демографії дано оцінку кризи охорони здоров’я в Україні
 • Огляд державних закупівель показав, де є лазівки для корупції
 • Ухвалено «Закон про здійснення державних закупівель»
 • Розпочато пенсійну реформу

МУЛЬТИМЕДІА

Api
Api

Welcome