Skip to Main Navigation
BASIN BÜLTENİ 24 Nisan 2020

Dünya Bankası Desteği Türkiye’nin COVID-19 Pandemisine Daha İyi Müdahale Etmesine Yardımcı Olacak

Washington, 24 Nisan 2020 – Dünya Bankası bugün Türkiye’nin COVID-19 pandemisinin sağlıkla ilgili etkilerine karşı aldığı önlemleri desteklemek için hazırlanan Acil COVID-19 Sağlık Projesi için Türkiye Cumhuriyeti’ne sağlanacak 100 milyon ABD$ tutarında bir krediyi onayladı. Proje Dünya Bankası’nın 2 Nisan 2020 tarihinde açıkladığı 14 milyar dolar tutarındaki küresel Hızlandırılmış Fonunun bir parçasını oluşturmaktadır.

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Auguste Tano Kouame kredi ile ilgili yaptığı açıklamada şunları vurguladı: “Bu finansman Türkiye’nin etki azaltma ve hastalık yönetimi olanaklarını güçlendirerek COVID-19 pandemisinin potansiyel olarak yüksek sağlık ve insan maliyetlerinden kaçınma kapasitesini güçlendirecektir. Bu proje ile desteklenen önlemlerle insanların hayatlarını   kurtarılmasına katkıda bulunacağımızı umut ediyoruz”.

Proje Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanacaktır ve COVID-19 pandemisinin yayılma hızını kesmek ve sağlık sisteminin vakaları tespit ve tedavi etme kapasitesini güçlendirmek için hükümeti desteklemeye yönelik iki bileşenden oluşmaktadır.

Birinci Bileşen – Acil COVID-19 Müdahalesi (98 milyon ABD$):       

  • COVID-19 salgınından etkilenen vakaların teşhisi ve triajı için sağlık sisteminin acil olarak ihtiyaç duyduğu tıbbi cihaz, malzeme ve eğitim hizmetlerinin sağlanması amacıyla, test ve takip sistemlerinin güçlendirilmesi ve ön safta sunulan hizmetler için ihtiyaç duyulan cihazların temini;
  • Yoğun bakımdaki COVID-19 hastalarının tanısı ve tedavisi için ihtiyaç duyulan tıbbi cihazların ve malzemelerin finansmanı yoluyla hastalık yönetiminin ve tedavisinin desteklenmesi;
  • Halk sağlığı ile ilgili farkındalığın ve davranış değişikliğinin güçlendirilmesi ve bu şekilde bilgi ve güven oluşturma, davranış değişikliğini yaygınlaştırma ve kırılgan durumdaki grupların hizmet ve desteklere erişimlerini sağlama hedefleri doğrultusunda devletin, özel sektörün ve sivil toplumun kararlılığını arttırmaya yönelik toplum katılımının ve bilgilendirme faaliyetlerinin arttırılması.

Pandemi takip ve müdahale planlarının geliştirilmesi bu kapsamda COVID-19 veya başka pandemiler ile ilişkili olarak gelecekte ortaya çıkabilecek potansiyel döngüsel aşamalar için ulusal pandemi hazırlık ve müdahale planına ilişkin bir değerlendirme, bilgi paylaşımı ve kapasite oluşturma faaliyetinin finanse edilmesi.

İkinci Bileşen- Proje Yönetimi, İzleme ve Değerlendirme (2 milyon ABD$) projenin uygulanması ve kaydedilen ilerlemenin izlenmesi ve değerlendirilmesi için ihtiyaç duyulacak insan kaynakları ile idari kaynaklarını destekleyecektir.

Projenin Görev Ekibi Lideri Ahmet Levent Yener proje ile ilgili olarak şunları belirtti: “Hastalığın özelliği dikkate alındığında, nüfusun büyük kısmı bu projeden faydalanacaktır. Faydalanıcı sayısının yaklaşık 20 milyon kişi olması beklenmektedir. Bunlar arasında COVID-19 ile enfekte olmuş kişiler, özellikle yaşlılar ve kronik hastalığı olanlar olmak üzere risk altındaki nüfus grupları, göçmen aileler ve Türkiye’de salgına karşı müdahale çalışmalarında görev alan tıbbi ve acil yardım personeli, tıp ve test kurumları ile halk sağlığı kuruluşları yer alacaktır”.

Proje bir Yatırım Projesi Finansmanı (IPF) yoluyla finanse edilmektedir ve kredi 5 yılı geri ödemesiz dönem olmak üzere 10,5 yıllık bir vadeye sahiptir.

Gelişmekte olan ülkeler için en büyük finansman ve bilgi kaynaklarından birisi olan Dünya Bankası Grubu, gelişmekte olan ülkelerin pandemiye karşı müdahalelerini güçlendirmelerine yardımcı olmak için geniş kapsamlı ve hızlı bir şekilde harekete geçiyor. Hastalık takip çalışmalarını arttırıyoruz, halk sağlığı müdahalelerini iyileştiriyoruz ve özel sektörün faaliyetlerine ve istihdam yaratmaya devam etmesine yardımcı oluyoruz. Önümüzdeki 15 aylık dönemde, hibe oldukça imtiyazlı şekilde kullandırılacak 50 milyar ABD$ düzeyindeki IDA kaynakları dahil olmak üzere ülkelerin yoksul ve kırılgan nüfus gruplarını korumalarına, işletmeleri desteklemelerine ve ekonomik toparlanmayı güçlendirmelerine yardımcı olmak amacıyla 160 milyar ABD$ düzeyinde bir finansal desteği harekete geçireceğiz.  


BASIN BÜLTENİ NO: 2020/ECA/90

İletişim

Ankara
Tunya Celasin
+90-312-4598343
tcelasin@worldbank.org
Washington, D.C.
Kym Smithies
+1 (202) 458-0152
ksmithies@worldbank.org
Api
Api