Skip to Main Navigation
BASIN BÜLTENİ 27 Kasım 2018 Salı

Liderler Ekonomik Kalkınmanın Hızlandırılması için Yüksek Kaliteli Finansal Bilgilerin Geliştirilmesi Konusunda Kararlılıklarını Açıkladı

VİYANA, 27 Kasım 2018 – Aralarında maliye bakanlarının, kamuda görev yapan üst düzey uzmanların, iş dünyasından, meslek örgütlerinden ve akademik kuruluşlardan temsilcilerin yer aldığı yaklaşık 300 kişi finansal bilgilerin ekonomik kalkınmayı, ekonomilerin bölgesel ve küresel ölçekte entegrasyonunu ve yoksul ve zengin ülkeler arasında gelir ve yaşam standartlarının yakınlaştırılmasını desteklemede oynadığı rolü tartışmak için bugün bir araya geldi. Avrupa Birliği Konseyi’nin Dönem Başkanlığını yapan Avusturya’nın himayesi altında gerçekleştirilen konferans Dünya Bankası’nın Finansal Raporlama Reform Merkezi (CFRR)* tarafından düzenlendi.

Dünya Bankası’nın Avrupa ve Orta Asya bölgesinden sorumlu Başkan Yardımcısı Cyril Muller konferans vesilesiyle yaptığı açıklamada şunları belirtti: “Avrupa Birliği, ekonomik entegrasyonun daha yoksul ve yeni üye devletlerde büyümenin hızlandırılmasına nasıl yardımcı olabileceği hususunda güçlü örnekler sunmaktadır. Entegrasyon bu ülkelerin gelir ve yaşam standartlarını yükseltmelerine yardımcı olabilirken, daha zengin ülkeler ile yakınsama süreci, kendiliğinden gelişmemektedir. Politika yapıcıların vatandaşları ve işletmeleri gerekli becerileri ve rekabet gücünü oluşturmaya yönelik şeffaf ve etkili kamu girişimleri yoluyla rekabet edebilmeleri için donatmaları gerekmektedir. Kamu sektörü ve özel sektör için yüksek kaliteli finansal bilgiler hükümetlerin bir yandan finansmana erişimi arttırırken aynı zamanda hesap verebilirlik ve verimlilik ilkeleri çerçevesinde bu girişimleri sunmalarına yardımcı olabilir.”

Avrupa Birliği Konseyi’nin Avusturya Dönem Başkanlığı adına katılımcılara hitap eden Avusturya Maliye Bakanı  Hartwig Loeger şunları söyledi: “CFRR’ın uzun süreli bir ortağı olarak Avusturya Hükümeti temsil edilen ülkelerin bugün kamu ve özel sektör finansal raporlama sistemlerinde reform yapılması konusundaki güçlü ilgi ve kararlılıklarının devam ettiğini görmekten büyük heyecan duymaktadır. Avusturya Maliye Bakanlığı, Dünya Bankası Grubu’nun özellikle ECA bölgesi ver Batı Balkanlar üzerinde odaklanan seçilmiş bazı programlarını destekleyerek komşularımız ile daha yakın bir entegrasyon sağlanmasına katkıda bulunmaktadır.”

Konferans katılımcıları, ülkelerin, adil ve açık rekabeti kolaylaştıran; özellikle küçük ve orta büyüklükteki işletmeler olmak üzere işletmeler üzerindeki gereksiz yükleri azaltan; finansmana erişimi kolaylaştıran ve ihtiyaç duyulan kamu hizmetlerinin etkin bir şekilde sunulmasını sağlayan bir düzenleyici ortam yaratarak ve kurumlarını güçlendirerek vatandaşlarının güvenlerini nasıl kazanabileceklerini tartışmıştır. Hem kamu sektöründe hem de özel sektörde etkili finansal yönetim ve iyi yönetişim kurumların daha şeffaf, hesap verebilir ve güvenilir hale gelmesine yardımcı olur. 

Politika yapıcılar etkili yasal çerçevelerin ve düzenlemelerin benimsenmesinde ve uygulanmasında oynadıkların rolün farkındadır. Kosova ve Eski Yugoslavya Cumhuriyeti Makedonya Maliye Bakanları ile yapılan bir üst düzey açık oturumda, konferansın verdiği ana mesajlar teyit edilmiş ve  devam etmekte olan spesifik girişimler tartışılmıştır.

Ülkesinin yakın zamandaki deneyimleri hakkında konuşan Kosova Maliye Bakanı Bedri Hamza şunları vurgulamıştır: “Muhasebe, denetim ve finansal raporlama kanununun yerel ortamı ve koşulları yansıtan bir şekilde yeniden düzenlenmesi Kosova için büyük bir başarı sağlamıştır ve Kosova Gözetim Kurumu’nun kapasitesinin güçlendirilmesi ve bir kalite güvencesi sisteminin kurulması hususundaki çalışmalar  devam etmektedir.”

Eski Yugoslavya Cumhuriyeti Makedonya Maliye Bakanı Dragan Tevdovski ise şunları belirtmiştir: “Makedonya kanuni denetçilere ilişkin bir meslek kuruluşunun kurulmasını öngören ve denetim mesleğine ilişkin bir kalite güvencesi sistemi oluşturan yeni bir denetim mevzuatını mükemmel bir başarı ile uygulamaya koymuştur. Muhasebe Hizmetlerinin Performansı Hakkındaki Kanunda yapılmakta olan değişiklikler ve Muhasebeciler ve Yeminli Mali Müşavirler Enstitüsünün kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik yapılan çalışmalar gündemimizin en öncelikli maddeleri arasında yer almaktadır ve bu şekilde ülkemizde finansal bilgilerin ve verilerinin kalitesinin önemli ölçüde iyileştirilmesi amaçlanmaktadır.”

Yapılan tartışmalarda ayrıca dijital yenilikçiliğin finansal bilgilerin üretilmesi,  yayılması, doğrulanması ve kullanımı üzerindeki etkileri; kamu sektöründe ve özel sektörde daha fazla şeffaflığın ve hesap verebilirliğin sağlanmasına yönelik yeni fırsatlar ve uluslararası standartların ekonomik ve finansal entegrasyonda oynadığı roller gibi konular da ele alınmıştır. 

*Söz konusu etkinlik, Kamu Sektörü Muhasebe ve Raporlama Programı (PULSAR), Avrupa’ya Giden Yol: Muhasebe Reformu ve Kurumsal Güçlendirme Programı (EU-REPARIS) ve Doğu Ortaklığı Ülkelerinde Denetim ve Raporlamanın Güçlendirilmesi (STAREP) programları kapsamında düzenlenmiştir. Bu programlar Avrupa Birliği, Avusturya Kalkınma Ajansı, Avusturya Federal Maliye Bakanlığı ve İsviçre Ekonomik İşler Devlet Sekreterliği tarafından desteklenmektedir. Bölgesel programlar, Batı Balkanlar’da ve AB-Doğu Ortaklığı ülkelerinde özel sektör ve kamu sektörü için finansal raporlama uygulamalarının geliştirilmesini desteklemektedir. Bakanlar Konferansı, finansal raporlama alanındaki reformlarda kaydedilen ilerlemeleri ve çıkarılan dersleri tartışmak amacıyla  Batı Balkanlar’dan ve  Doğu Avrupa ülkelerinden gelen temsilciler ile yapılan çalıştaydan bir gün sonra gerçekleştirilmiştir.


BASIN BÜLTENİ NO: 2019/088/GOV

İletişim

Viyana
Reinhard Haslinger
+43 (1) 2170-711
rhaslinger@worldbank.org
Washington
Rebecca Post
+1 202-473-1964
rpost@worldbank.org
Api
Api