BASIN BÜLTENİ

Dünya Bankası Raporu: Artan Kutuplaşma Ortamında Avrupa ve Orta Asya’da Ilımlı Büyüme

22 Kasım 2016


BÜKREŞ, 22 Kasım 2016 –  Dünya Bankası’nın en son ECA Ekonomik Güncelleme raporuna göre, 2016 yılında Avrupa ve Orta Asya (ECA)  bölgesindeki ülkeler için ılımlı bir GSYH artışı yaşanacak. Düşük petrol ve diğer emtia fiyatları, Avrupa Birliğinde yatırım oranlarındaki düşüş ve devam etmekte olan yapısal zorluklar bölgedeki büyümeyi güçleştirmekte, popülizm ve kutuplaşmada artışa yol açmaktadır.

Bugün Romanya’nın Bükreş kentinde açıklanan rapora göre, 2015 yılında yüzde 1,4 büyüyen bölgenin 2016 yılında hafif bir artışla yüzde 1,6 gibi ılımlı bir oranda büyümesi, ancak hem gelirlerdeki hem de tüketimdeki azalmaların bu ılımlı büyümenin etkilerini ortadan kaldırması beklenmektedir. Bu eğilimin 2017 ve 2018 yıllarında da devam etmesi ve büyüme oranlarının sırasıyla yüzde 1,5 ve yüzde 1,8 olarak gerçekleşmesi öngörülmektedir.

Doğru Avrupa ve Orta Asya’da büyümenin pozitif olarak devam etmesi, GSYH artışının 2016 yılında yüzde 0,7; 2017 yılında yüzde 2,3 ve 2018 yılında yüzde 2,6 olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. Öte yandan, Avrupa Birliği ve Batı Balkanlar’da büyümenin 2016 yılında yüzde 2.7, 2017 yılında yüzde 3.2 ve 2018 yılında yüzde 3.5 olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. 

Dünya Bankası’nın ECA bölgesi Baş Ekonomisti Hans Timmer konuyla ilgili olarak şunları kaydetti: “Brexit oylaması ve sığınmacı krizi Avrupa işbirliğini test ederken, bölgenin doğu yarısı halen düşük petrol fiyatlarına uyum sağlamaya çalışıyor. Bölge genelinde yeni büyüme kaynaklarının ortaya çıkarılması konusundaki başarısızlık; popülizmin, kutuplaşmanın ve kurumlara karşı güvensizliğin artmasına katkıda bulunuyor.”

Raporda yer alan araştırmalar değişen bir ekonomik manzara ve özellikle de iş güvencesi eksikliği ile ilgili endişelerin ECA ülkelerinde siyasi kutuplaşmayı körüklediğini göstermektedir.  Belirli süreli ve yarı zamanlı işlerdeki hızlı artış ile yeni dijital teknolojilerin etkisiyle beceri taleplerinde görülen değişiklikler bölgedeki insanlar arasında endişeleri artırmakta ve desteği siyasi yelpazenin merkezinden uzaklaştırmaktadır.

Rapor göre, güçlü politika müdahalelerinin olmadığı bir ortamda, bölge ekonomilerini engellemeye devam eden yapısal zorluklar uzun vadede büyümeyi ve yoksullukla mücadeleyi tehdit etmektedir. Bu zorlukları göğüsleyebilmek için, hükümetlerin ve toplumların yeni bir ekonomik çağda, geçmişte çok farklı koşullar altında işe yarayan çözümlere başvurmaksızın yeni perspektifler sunmaları gerekmektedir.

Dünya Bankası’nın ECA bölgesinden sorumlu Başkan Yardımcısı Cyril Muller’in konu ile ilgili görüşleri şöyle: “Yaşadığımız bu ılımlı büyüme doğru yönde bir adımdır, ancak bölgede ekonominin geleceği ile ilgili endişeleri olan insanların kaygılarını gidermek için yeterli değildir. Hükümetler artık yardımcı olmak için harekete geçebilirler. Örneğin, insanların iyi işler bulmalarına ve bu işleri ellerinde tutmalarına yardımcı olmak için daha fazla yaşam boyu öğrenmeyi teşvik edebilirler. Ayrıca daha esnek istihdam seçenekleri sağlamak için çocuk ve yaşlı bakım hizmetleri sunabilirler. Bu eylemler fırsat eşitliği sağlayarak topyekun büyümeyi destekleyebilir.”

Rapora göre, diğer politika seçenekleri arasında; imalatçılar için daha rekabetçi bir ortamın sunduğu yeni ihracat fırsatları arayışındaki firmalara destek sağlanması,  yeni işletme kurmak ve yeni piyasalara girmek için gereken maliyet ve zamanın azaltılması ve işgücünün yeni faaliyetlere geçişi önündeki sınırların azaltılması yer almaktadır.  Bu eylemler aynı zamanda sosyal uyumun zarar görmesini ve aşınmasını önlemek için temel işgücü ve sosyal koruma önlemlerinin sunulmasını ve devam ettirilmesini sağlayacaktır.

Rapor ayrıca insanların eşitsizlikteki değişiklik algılarının göstergeleri de dahil olmak üzere eşitsizlik ile ilgili araştırma ve verilerin geliştirilmesi çağrısında bulunmaktadır. Beceri talepleri ile yaşam memnuniyetindeki değişiklikler arasındaki bağlantılara ilişkin yeni kanıtlar da önemli ekonomik değişikliklere uyum sağlamak ve sosyal ve siyasi huzursuzlukları azaltmak için gerekli olan politika değişiklikleri için rehberlik sağlayabilecektir.

Medya İletişim
Içeri Washington
Elena Karaban
tel : +1 (202) 473-9277
ekaraban@worldbank.org

KAYNAKLAR


BASIN BÜLTENİ NO:
2017/ECA/041

Api
Api


Welcome