KOMUNIKAT PRASOWY

Bank Światowy: wzrost w Europie i Azji Centralnej pozostaje umiarkowany w warunkach rosnącej polaryzacji społeczeństw

22 listopada 2016


Warszawa, 22 listopada 2016 r. – Wzrost gospodarczy krajów Europy i Azji Centralnej będzie w 2016 r. umiarkowany. Niskie ceny ropy i innych surowców we wschodniej części regionu, spadek inwestycji w Unii Europejskiej, a także zachodzące zmiany strukturalne we wszystkich krajach osłabiają wzrost gospodarczy. W regionie rośnie populizm i polaryzacja społeczeństw, wynika z najnowszego raportu Banku Światowego pod tytułem „Polaryzacja i Populizm. Raport z regionu Europy i Azji Centralnej”.

W raporcie Bank Światowy przewiduje, że wzrost gospodarczy regionu Europy i Azji Centralnej wyniesie w 2016 r. 1,6 procent, 1,5 procent w 2017 r., a w 2018 r. 1,8 procent. Oznacza to obniżenie prognozy na 2016 r. o 0,1 punktu procentowego w stosunku do prognozy z kwietnia i obniżenie prognozy o 0,4 punktu na 2017 r.

Bank Światowy rozpoczął również nową rundę prognoz gospodarczych dla Polski, które będą publikowane na początku 2017 r. W tym raporcie przedstawiono prognozy dla Polski ogłoszone w październiku.

„Podczas gdy Brexit i kryzys migracyjny są testem europejskiej solidarności, to wschodnia część regionu wciąż ma trudności z dostosowaniem się do niższych cen ropy. Cały region wciąż poszukuje nowych źródeł wzrostu, co przyczynia się do narastania populizmu, polaryzacji społeczeństw i utraty zaufania do instytucji” – mówi Hans Timmer, główny ekonomista Banku Światowego dla regionu Europy i Azji Centralnej.

Badania społeczne wykonane na potrzeby raportu Banku Światowego pokazują, że obawy o perspektywy gospodarcze i przyszłość rynku pracy powodują, że nastroje społeczne w regionie się radykalizują. Coraz bardziej popularne tymczasowe umowy o pracę bądź umowy w niepełnym wymiarze godzin, jak również rosnące zapotrzebowanie na nowe umiejętności pracowników w gospodarce cyfrowej wywołują niepewność. To sprawia, że ludzie odwracają się od umiarkowanych sił politycznych.

Przy braku zdecydowanych działań, zachodzące obecnie strukturalne zmiany osłabiają perspektywy wzrostu gospodarczego oraz - w długim okresie - ograniczają szanse na skuteczną walkę z ubóstwem.

„Obecny umiarkowany wzrost gospodarczy należy odbierać pozytywnie. Jednak to nie wystarczy, aby zmniejszyć obawy ludzi o ich perspektywy ekonomiczne. Potrzeba działań i wsparcia władz publicznych. Przykładowo rządy mogą inwestować w programy uczenia się przez całe życie, aby pomagać znajdować i utrzymać pracę. Można też bardziej wspierać opiekę na dziećmi i starszymi, poprawiając sytuację pracujących. Tego typu działania zapewniają równość szans i w konsekwencji przyspieszają rozwój gospodarczy” – mówi Wiceprezydent Banku Światowego na region Europy i Azji Centralnej Cyril Muller.

Poszczególne kraje mogą także wspierać swoje firmy w poszukiwaniu różnych możliwości eksportu towarów poprzez na przykład kreowanie przyjaznego otoczenie biznesu, obniżanie kosztów zakładania firmy czy zmniejszanie barier na rynku pracy. Tego typu działaniom powinna również towarzyszyć właściwa polityka zatrudnienia i polityka socjalna, aby utrzymać konieczną spójność społeczną z uwzględnieniem potrzeb najsłabszych grup.

Raport Banku Światowego postuluje również pogłębienie badań i zbieranie danych na temat nierówności, także z wykorzystaniem wskaźników monitorujących postrzeganie nierówności przez obywateli.

Kontakty medialne
W Washington
Elena Karaban
tel : +1 (202) 473-9277
ekaraban@worldbank.org


KOMUNIKAT PRASOWY NR:
2017/ECA/041

Api
Api


Welcome