BASIN BÜLTENİ

Türkiye'nin Mikro Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeleri Yeni Bir Kredi ile Dünya Bankası Finansmanından Yararlanmaya Devam Ediyor

22 Aralık 2015


WASHINGTON, 22 Aralık 2015 - Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu bugün Türkiye'ye yönelik 200 milyon ABD$ tutarındaki Mikro Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler ve Büyük Ölçekli İşletmeler için Tedarik Zinciri Finansman Projesini onayladı.

Mikro Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler ve Büyük Ölçekli İşletmeler için Tedarik Zinciri Finansman Projesinin ana amacı mikro, küçük ve ota büyüklükteki işletmeler (M-KOBİ) için finansmana erişimi ve M-KOBİ'lerin yararlandığı yerli tedarik zincirlerinde yer alan büyük ölçekli işletmeler için de uzun vadeli finansmana erişimi artırmaktır.

Proje, Dünya Bankası Grubu'nun, stratejik amaçları arasında M-KOBİ'lere orta ve uzun vadeli finansman sağlayarak rekabet gücünü ve istihdamı artırmanın da yer aldığı, 2012-16 Mali Yıl dönemini kapsayan Türkiye Ülke İşbirliği Stratejisi (CPS) ile uyumludur ve stratejiyi desteklemektedir.

Projenin, kredi olanağının oluşturulmasından ve işletilmesinden oluşan tek bir bileşeni olacaktır. Projenin nihai faydalanıcıları, üretimlerini geliştirmeye ve rekabet güçlerini artırmaya yönelik yatırımlar uygulayan M-KOBİ'ler ile büyük ölçekli işletmeler olacaktır. Dünya Bankası finansmanı Halkbank aracılığıyla sağlanacak ve Halkbank krediyi doğrudan M-KOBİ'lere ve büyük ölçekli işletmelere kullandıracaktır.

Kredinin onaylanması vesilesiyle yaptığı açıklamada Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Johannes Zutt şunları belirtti: "M-KOBİ'lerin ülkedeki tüm işletmelerin yüzde 99'unu oluşturduğu tahmin edilmekte, ancak bu işletmeler halen finansmana erişimde ciddi engellerle karşılaşmaya devam ediyor. Dünya Bankası Türkiye'de M-KOBİ'leri desteklemek ve uzun vadeli finansman olanaklarını artırmak için çeşitli kanallar yoluyla çalışmalar yapıyor. Küresel ekonomik belirsizliğin arttığı bir dönemde M-KOBİ'leri desteklemeye devam ederek, bu işletmelerin büyümelerine, rekabet etmelerine, daha fazla ve daha iyi işler yaratmalarına ve böylelikle Türkiye'nin yüksek gelir statüsüne yükselme yolundaki ilerleyişine devam etmesine yardımcı olmayı umuyoruz.

M-KOBİ'ler, istihdam ve büyümede kritik bir rol oynamalarına rağmen, finansmana erişim kısıtlarından en fazla etkilenen işletmelerdir. Aynı zamanda, uzun vadeli finansmana erişemeyen büyük ölçekli işletmeler de yerel tedarik zincirlerine entegre olmuş M-KOBİ'leri dolaylı olarak olumsuz etkilemektedir. Geçtiğimiz on yıllık dönemde, Dünya Bankası'nın sağladığı toplam 13 kredi hattından üçü özellikle KOBİ'lerin finansmana erişimi üzerinde odaklanmıştır (KOBİ I – P082822, KOBİ II – P118308, KOBİ III – P130864). Diğer kredi hatları da ilave olarak ihracatçı işletmeler ve enerji verimliliği üzerine odaklanmıştır.

Projeye yönelik finansman aracı, 4 yılı geri ödemesiz olmak üzere 20 yıllık bir vadeye sahip sabit faiz oranlı bir IBRD Esnek Kredisidir. Kredinin ana para geri ödemeleri eşit taksitler halinde yapılacaktır ve taahhüde bağlı bir geri ödeme programı uygulanacaktır.

Medya İletişim
Ankara
Tunya Celasin
tel : +90-312-4598343
tcelasin@worldbank.org
Washington
Meriem Gray
tel : +1 (202) 473-7870
mgray@worldbank.org

BASIN BÜLTENİ NO:
2016/ECA/076

Api
Api

Welcome