เรื่องเด่น

มนุษย์กรุงเทพฯ: ณิชนัจทน์ สุดลาภา

วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560


Image

เพื่อร่วมฉลองวันสากลยุติความเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกัน คนข้ามเพศ และคนรักสองเพศ (IDAHOT 2017) ธนาคารโลกร่วมกับ[facebook.com/bkkhumans]มนุษย์กรุงเทพฯ นำเสนอเรื่องราวหลากหลายที่จะร่วมสร้างแรงบันดาลใจเพื่อเป็นการขอบคุณ ให้เกียรติ และฉลองให้กับครอบครัว และสัมพันธภาพที่บุคคล LGBTI ได้รับ ได้สร้าง หรือเลือกแล้วท่ามกลางความหลากหลายของพวกเขาในประเทศไทย

“ตั้งแต่จำความได้เราก็ชอบอะไรแบบผู้หญิง แต่ตัวเองเป็นลูกชายคนโต เรียนโรงเรียนชายล้วน พ่อรับราชการ มีหน้ามีตาในสังคม ตอนเด็กๆ เราเกรงใจเขา เลยไม่สามารถเป็นตัวของตัวเองได้ กลายเป็นความเก็บกด เราค่อยๆ พิสูจน์ตัวเองด้วยการตั้งใจเรียน ไม่นอกลู่นอกทาง ไม่สร้างความเดือดร้อนให้สังคม แต่อีกสิ่งที่สำคัญมากก็คือ ความรักความเข้าใจของครอบครัว พ่อแม่รักเรามาก ไม่ว่ายังไงก็คือลูก เรายังไม่ทันรับปริญญา ยังไม่ได้พิสูจน์ผ่านการเป็นนางแบบมีชื่อเสียง ยังไม่ได้ออกทีวี ท่านก็รับเราได้แล้ว”

“เรากับพ่อเคยนั่งดูทีวีด้วยกัน พระเทศน์เรื่องถ้าลูกต้องการเป็นอีกเพศพ่อแม่จะทำยังไง ท่านเทศน์ว่า ‘พ่อแม่ควรเปิดใจยอมรับ ทำความเข้าใจ และรักลูกอย่างที่ลูกเป็น เพราะเมื่อลูกมีความสุข พ่อแม่ก็จะมีความสุข’ มันเป็นจุดหนึ่งที่ส่งผลต่อความเข้าใจกัน เพราะถ้าพ่อแม่อยากให้ลูกเป็นเพศหนึ่ง แต่ลูกเป็นให้ไม่ได้ แล้วพ่อแม่ไม่เปิดใจยอมรับ สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือความขัดแย้งในครอบครัว”Api
Api

Welcome