Image

ดิลกะ ลัทธพิพัฒน์

นักเศรษฐศาสตร์ด้านทรัพยากรมนุษย์ (การศึกษา) ภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก

ดร. ดิลกะ ลัทธพิพัฒน์เป็นนักเศรษฐศาสตร์ด้านทรัพยากรมนุษย์ กลุ่มงานการศึกษา ประจำธนาคารโลกสำนักงานประเทศไทย ดร. ดิลกะทำงานวิจัยด้านพื้นฐานการศึกษา อาทิ การบริหารแบบใช้โรงเรียนเป็นฐาน การบริหารจัดการการเงินของโรงเรียน ความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษา ตลาดแรงงาน และการประเมินผลกระทบของโครงการ

งานวิจัยล่าสุดที่เพิ่งจัดพิมพ์ได้แก่  Thailand - Wanted: A Quality Education for All. นอกจากนี้แล้วยังมีส่วนร่วมในการทำวิจัยให้กับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อาทิ รายงานเศรษฐกิจมาเลเซีย เรื่อง การจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพสูง และ รายงานการพัฒนาประเทศลาว ปี 2557

ก่อนร่วมงานกับธนาคารโลกในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2555 ดร. ดิลกะเคยทำงานเป็นนักวิจัยอาวุโสประจำโครงการด้านเศรษฐศาสตร์ที่สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) และได้รับทุนไปทำวิจัยที่ศูนย์เศรษฐศาสตร์แรงงาน ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์คเล่ย์

ดร. ดิลกะจบการศึกษาปริญญาตรีด้านวิศวกรรมเครื่องกลจากมหาวิทยาลัยคอลเลจลอนดอน ปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาเอกด้านเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย

Contact
โทร: +662-686-8300
thailand@worldbank.org

สาขาที่เชี่ยวชาญ
  • การศึกษา

Welcome