Skip to Main Navigation
ВИДЕО 18. септембар 2017.

Обезбеђивање инфраструктуре на Косову

Највећи део мреже каблова за пренос струје у дужини од 1,200 км на Косову носи оптичке каблове, што омогућава бржи и поузданији пренос дигиталних података него што је случај са традиционалним жицама у земљи, али се они користе тек у малој мери у односу на њихов капацитет. Светска банка сарађује са министарством привредног развоја на подстицању дељења телекомуникационе инфраструктуре Косовског оператера за пренос енергије, тржиште и систем (KOSTT) кроз донацију Саветодавног органа за јавно-приватну инфраструктуру (PPIAF).