Skip to Main Navigation
Video18 shtator 2017

Lehtësimi i bashkëshfrytëzimit te infrastrukturës në Kosovë

Pjesa më e madhe e 1,200 kilometrave të linjave të transmisionit të energjisë elektrike nëpër Kosovë bartin fije optike, që mundëson një transmision më të shpejtë dhe më të besueshëm të të dhënave digjitale se sa telat tradicionalë në tokë, mirëpo deri tash është përdorur vetëm një pjesë e imët e kapacitetit të tyre. Banka Botërore ka punuar me Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik për të mundësuar shfrytëzimin e infrastrukturës së KOSTT, përmes një granti nga Fondi Publiko-Privat Këshilldhënës (PPIAF).