САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ

Бржи раст доноси више радних места на западном Балкану

6. април 2017.


Скопље, 6. април 2017. – Земље западног Балкана бележе бржи раст у односу на 2015. годину, а подаци из Редовног економског извештаја Светске банке за западни Балкан (енг. WB RER)* наводе пројекције регионалног раста од 2,8 процената 2016. год и 3,2 процената у 2017. год. Убрзање раста у Албанији и Србији надокнадило је слабију експанзију у Црној Гори и Бившој Југословенској Републици (БЈР) Македонији; раст на Косову је успорен у 2016. год, али економија Косова остаје најбрже растућа у региону.

Табела 1.1. Изгледи за позитиван раст
(Реалан раст БДП-а, проценат)

 

2015

2016е

2017ф

2018ф

Албанија

2.6

3.2

3.5

3.5

Босна и Херцеговина

3.0

2.8

3.2

3.7

Косово

4.1

3.6

3.9

4.2

БЈР Македонија

3.8

2.4

2.8

3.3

Црна Гора

3.4

2.1

3.3

3.0

Србија

0.8

2.8

3.0

3.5

Западни Балкан

2.2

2.8

3.2

3.6

Извори: Подаци централних банака и националних статистичких завода; процене и пројекције запослених Светске банке.

 

Више радних места и ниске цене помажу смањењу сиромаштва у региону, са просечном стопом сиромаштва која је у 2016. год опала за скоро два процентна поена у Албанији, БЈР Македонији, Црној Гори и Србији, допуњујући тако друге користи које су помогле у извлачењу око 240.000 људи из сиромаштва у протекле три године.

"Опоравак раста на западном Балкану убрзан је у 2016. год, уз охрабрујући пад стопе незапослености и сиромаштва", рекла је Елен Голдстин, директорка Светске банке за западни Балкан. "Раст и запошљавање су повећани, посебно у земљама које су постигле значајан напредак у смањењу фискалног дефицита, решавању питања наслеђа великих и неефикасних државних предузећа и унапређењу окружења за домаће и стране инвестиције.”

Упркос постигнутом напретку, тржиште рада и даље представља изазов на западном Балкану, са стопом незапослености од око 22 процената у 2016. год.

Континуирани реформски напори били су делотворни у привлачењу приватних инвестиција, стабилизовању јавног дуга и повећању прихода домаћинстава. Раст, као и спољни и фискални биланси земаља које су наставиле са реформским напорима, такође су побољшани, што је ојачало њихову отпорност на потенцијалне економске шокове.

"Видели смо напредак у фискалним билансима широм западног Балкана. Неке земље су то постигле истовремено штитећи или повећавајући потрошњу на инвестиције, а то ће помоћи одрживост и убрзање раста у будућности", наводе Екатерина Вострокнутова и Марко Ернандес, водећи економисти и коаутори извештаја. "Друге земље су смањиле дефицит смањењем инвестиција, а чак су и повећале плате, пензије, трансфере и субвенције. То ће имати штетан утицај на будући раст."

Према подацима из извештаја, одржавање раста на западном Балкану и решавање текућих изазова незапослености захтеваће од земаља да остану на реформском путу. Поред тога, неопходна је даља фискална консолидација и структурне реформе у свих шест земаља ради унапређења ефикасности њихових јавних сектора и побољшања конкурентности њихових економија, а све у циљу промовисања развоја приватног сектора. У извештају је наглашено да би реформе требало да се фокусирају на области тржишта рада, пословног окружења, ефикасности јавног сектора и глобалне интеграције, уз обезбеђивање одрживог коришћења енергије и природних ресурса. 

***

*Претходно Редовни економски извештај за југоисточну Европу (енг. SEE RER)Саопштење бр.:
2017/ECA/104

Api
Api

Welcome