САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ

Потпредседница Светске банке Лора Так разматра средњорочне развојне приоритете на Косову

13. март 2015.


ПРИШТИНА, 13. март 2015. – Потпредседница Светске банке за Европу и централну Азију Лора Так била је у посети Косову 12. и 13. марта 2015, где је могла из прве руке да види могућности за раст и изазове који стоје пред развојем Косова, и да покрене консултације са релевантним актерима око Оквира за партнерство за Косово, за период 2016-20.

Током своје посете гђа Так се сусрела са премијером Републике Косово Исом Мустафом, као и са високим владиним званичницима, са председником Скупштине Кадријем Весељијем, са шефовима свих парламентарних група, као и са представницима других донаторских организација.

“Стварање нових радних места и извлачење људи из сиромаштва су приоритет на Косову. Група Светске банке ће наставити да пружа подршку реформама које имају за циљ да омогуће да се ово оствари и да се земља приближи европским стандардима живљења,” рекла је Лора Так, потпредседница Светске банке за Европу и централну Азију. “Побољшања у просвети и у пословном окружењу – од критичне важности за напоре Косова на јачању привредног раста и продуктивности, као и на смањењу високе стопе незапослености – представљају неке од области које је потребно да Група Светске банке подржи у годинама пред нама.”

Так је такође посетила застарелу електрану Косово А, загађивача у близини главног града, Приштине, и састала се са званичницима који раде у енергетском сектору земље, сектору који и даље представља кључну препреку за остварење друштвено економских и развојних циљева Косова. Чињеница да не постоји енергетска сигурност има високу цену за бизнисе и онемогућава Косово да буде у стању да привуче високо квалитетне директне инвестиције у мери и опсегу који су неопходни за подизање продуктивности у кључним секторима привреде и за стварање нових послова и радних места.  

“Поуздана и приуштива енергија је од централног значаја за раст и смањење сиромаштва и Светска банка ће наставити да помаже Косово у стварању и развоју ефикаснијег, модерног и чистијег електроенергетског система, са циљем решавања енергетске кризе на Косову на свеобухватан начин,” рекла је Так. “Ово подразумева трагање за равнотежом између сигурности енергије и њене доступности, уз ублажавање и смањење негативних еколошких, здравствених и социјалних утицаја на грађане.”

Светска банка и Влада Косова су недавно потписали споразум о финансирању од 31 милион долара за пројекат Енергетска ефикасност и обновљива енергија, који за циљ има смањење потрошње енергије и коришћења фосилних горива у јавним зградама, као и демонстрирање економске исплативости одговарајућих инвестиција.

Такође су инвестирали неких 14,7 милиона америчких долара у чишћење животне средине у околини електране. Приближно 6.000 тона – преко 300 пуних камиона – материјала високог органског садржаја (катрани, бензен, феноли, метанол и нафтне и уљне смесе) уклоњено је из земље и третирано у лиценцираним постројењима, а 15.000 тона материјала ниског органског садржаја је третирано локално. Инсталиран је систем процесирања влажног пепела, којим је замењен стари, отворени систем процесирања пепела који је загађивао ваздух. Преко 85 процената отпадног пепела, на површини од 243 хектара, који се накупио током 50 година рада термоелектране на угаљ, рехабилитовано је, а повраћено је и 70 процената укупне преоптерећене области, настале током протеклих година рударских операција. Посађено је преко 150.000 садница на овим поново култивисаним локацијама отпада. Поред овога, успостављена је и редовна еколошка контрола и праћење стања ваздуха у области електране.

Постојећи програм Светске банке на Косову утемељен је на њеној четворогодишњој Стратегији партнерства 2012–2015, која, у подршци циљевима Косова у европским интеграцијама, помаже земљи да (1) убрза широко утемељен раст и стварање нових послова и радних места; и (2) побољша управљање животном средином.

Данас постоји седам активних операција зајмова са обавезама од укупно 129 милиона америчких долара. Ове операције пружају подршку широкој лепези сектора, где су обухваћени енергија, образовање, реформа јавног сектора, катастар, пољопривреда, социјална свеобухватност (инклузија) и јачање финансијског сектора.

Од 1999. године, Светска банка обезбедила је или је управљала сумом од око 400 милиона америчких долара за Косово, кроз више од 30 операција.Контакти за медије
Приштина
Љундрим Алију
Тел. : +381 38 224 454
laliu1@worldbank.org
Вашингтон
Кристин Шредер-Кинг
Тел. : +1-202-458-2736
kschrader@worldbank.org

Саопштење бр.:
2015/ECA/059

Api
Api

Welcome