Discursuri şi transcrieri

Două decenii de muncă pentru prosperitatea Republicii Moldova

17 octombrie 2012


Abdoulaye Seck Moldova

În forma pregătită pentru livrare

În acest an Banca Mondială celebrează 20 de ani de parteneriat cu Republica Moldova.

Două decenii de cooperare și eforturi realizate în comun pentru creșterea prosperității, atenuarea sărăciei și îmbunătățirea calității vieții oamenilor din Moldova s-au materializat întro gamă amplă de sprijin oferit țării, vizând domenii precum sănătatea, educația, agricultura, sectorul energetic, aprovizionarea cu apă și canalizare, guvernarea electronică, protecția socială, competitivitatea și multe altele. Peste 970 milioane dolari SUA au fost angajate până în prezent drept sprijin în cadrul a 45 proiecte. Au fost implementate circa 340 de fonduri fiduciare în valoare de peste 200 milioane dolari SUA. Corporația Financiară Internațională și Agenția de Garantare a Investițiilor Multilaterale, doi membri ai Grupului Băncii Mondiale, au oferit finanțare și garanții în sumă de 295 milioane dolari SUA.

Pe parcursul acestor două decenii de parteneriat, relația noastră de colaborare cu Moldova a evoluat în regim continuu pentru a reacționa la provocările economice și sociale ale țării. Împreună cu colegii noștri din guvern, noi am consolidat parteneriatul cu alți donatori pentru a spori eficiența ajutorului pentru dezvoltare. Cunoștințele, produsele inovatoare și dialogul de politici pe tema reformelor, precum și rolul primordial al sectorului privat au devenit subiecte proeminente ale colaborării noastre cu țara. În contextul acestor evoluții angajamentul nostru de a susține eforturile unei vieți mai bune pentru cetățenii Moldovei a devenit tot mai ferm.

Sper că, aveți șansa de a vă familiariza cu unele dintre realizările principale obținute prin intermediul proiectelor finanțate de Banca Mondială pe parcursul acestei perioade. Creditul pentru aceste realizări revine, indiscutabil, multor colaboratori ai Grupului Băncii Mondiale, partenerilor din administrația publică centrală, societății civile, administrațiilor locale, sectorului privat și, cel mai important, oamenilor din Moldova, care au muncit extraordinar de mult în vederea avansării obiectivului unei Moldove mai prospere!

Odată ce noi continuăm eforturile de susținere a agendei de dezvoltare a Republicii Moldova, vă invităm să vizitați pagina noastră web pentru a afla mai multe despre activitatea Băncii Mondiale în țară și a ne comunica în ce mod putem desfășura această activitate și mai bine!


Contacte media
În Moldova
Victor Neagu
vneagu@worldbank.org

Api
Api

Welcome