REPORTAJ

Banca Mondială în Moldova: 20 de ani de parteneriat

17 octombrie 2012


Image

Idei principale
 • Rata sărăciei a fost redusă de la 72% în 1999 la 22% în 2010.
 • Un nou sistem de asistență socială acum susține pe cei mai săraci și mai vulnerabili.
 • Moldova a aderat la Organizația Mondială a Comerțului și este pe calea unei integrări mai aprofundate cu Uniunea Europeana.

" Două decenii de cooperare și eforturi realizate în comun pentru creșterea prosperității, atenuarea sărăciei și îmbunătățirea calității vieții oamenilor din Moldova s-au materializat într-o gamă amplă de sprijin oferit țării, vizând domenii precum sănătatea, educația, agricultura, sectorul energetic, aprovizionarea cu apă și canalizare, guvernarea electronică, protecția socială, competitivitatea și multe altele.... "
Image

Abdoulaye Seck

Manager de țară, Moldova

Promovând creșterea și locurile de muncă

 • Peste 400 de companii au beneficiat de pe urma schemei granturilor de finanțare, inclusiv 206 companii care au adoptat standarde internaționale de management a calității, adițional la alte 210 companii care au beneficiat de servicii de dezvoltare a afacerii.
 • Peste 50 de companii exportatoare au beneficiat de acces la finanțare accesibilă pe termen lung pentru investiții și capital circulant, prin intermediul unei linii de creditare menite să atenueze impactul recentei crize economice.
 • Susținerea reformei cadrului de reglementare a contribuit la reducerea cu 35 procente a costurilor aferente conformării întreprinderilor cu normele legale.
 • Prin susținerea dezvoltării rurale s-a contribuit la crearea a peste 1,700 de noi afaceri în agricultura de valoare înaltă, vitărit și industria mică și din 2007 au fost create 7,000 de locuri noi de muncă.
 • Peste 400,000 fermieri beneficiază de servicii de calitate prestate de Agenția de Dezvoltare Rurală (AXA) prin proiectul „Investiții și Servicii Rurale”.

Ameliorarea educației

 • 65 instituții preșcolare au fost renovate, 600 au recepționat materiale didactice;
 • 6.000 manageri și cadre didactice au beneficiat de formare în cadrul Parteneriatului global pentru educație, cunoscut înainte ca Inițiativa de Acțiune Rapidă – Educație pentru Toți, care se axează pe dezvoltarea timpurie a copiilor, implementată de Banca Mondială și UNICEF.
 • Sprijinul pentru îmbunătățirea calității și a eficienței educației în țară s-a soldat cu oferirea granturilor de echitate pentru elevii din peste 1176 de școli și a granturilor de calitate pentru elevii din 300 de școli rurale sărace.
 • Activitățile din domeniul educației, de asemenea, s-au soldat cu introducerea finanțării per-elev în școli, un sistem în care banii urmează copilul și care va asigura o autonomie sporită pentru școli și comunități, transparență și predictibilitate în alocarea resurselor.
 • Sunt și alte realizări precum revizuirea curriculum-ului liceal, formarea a 8000 de cadre didactice, susținerea participării în evaluările internaționale ale cunostintelor elevilor și promovarea planificării și monitorizării procesului educațional.

Creșterea accesului la încălzire

 • Cu sprijinul din sectorului energetic s-a oferit acces îmbunătățit la sisteme de încălzire unui număr de peste 27.000 cadre didactice și elevi, peste 1,2 milioane de pacienți și vizitatori din spitale și a fost asigurată încălzirea pe durata sezonului rece în peste 250 de clădiri. Spre exemplu, în urma instalării încălzirii centralizate, prezența elevilor la orele de curs a sporit cu 5 procente în perioada de iarnă.

Consolidarea unei administrații publice eficiente

 • Banca Mondială a susținut eficientizarea sectorului public prin proiectele „Managementul Finanțelor Publice” și „Reforma Administrației Publice”. Cel din urmă a susținut consolidarea organelor administrației publice centrale în susținerea unor domenii de politici cheie.
 • Cu sprijin din partea Băncii Mondiale, Guvernul Republicii Moldova reexaminează TIC în calitate de instrument pentru ameliorarea serviciilor publice, sporirea transparenței și eficienței, precum și creșterea sectorului privat. Primul serviciu electronic, care permite cetățenilor să obțină cazierul juridic în regim online, a fost lansat în septembrie 2012.

Ajutorarea celor mai vulnerabile persoane

 • Un număr estimat de 18.000 gravide, femei care alăptează și copii cu vârsta sub doi ani au recepționat pachete de ajutor alimentar și peste 1.600 instituții sociale au beneficiat de mijloace sub formă de granturi oferite prin intermediul Asociației Internaționale pentru Dezvoltare în vederea atenuării creșterii prețurilor la produse alimentare în vara anului 2008.
 • Proiectul „Consolidarea Eficacității Rețelei de Protecție Socială” ajută peste 50,000 de familii în obținerea asistenței sociale direcționate în baza de venit, în cadrul programului Ajutor Social.
 • Ameliorarea eficienței bugetelor de ajutor social și țintirea celor mai vulnerabile grupuri, în special în perioada post-criză, este o prioritate cheie a proiectului.

Grija pentru mediu

 • Au fost distruse un volum mai mare de 2.300 tone de pesticide și condensatoare cu poluanți organici persistenți (POP). Banca Mondială a ajutat la crearea unui cadru național pentru controlul și eliminarea POP și a susținut instituirea unui sistem de reglementare pentru supravegherea managementului POP și al altor chimicale și deșeuri toxice.
 • Pentru a introduce și promova reciclarea deșeurilor agricole, cu sprijinul Băncii Mondiale au fost instalate 11 boilere de biomasă.
 • Banca oferă asistență țării la elaborarea strategiilor de adaptare la schimbările climatice și de atenuare a riscurilor asociate calamităților naturale pentru a răspunde vulnerabilității Moldovei la riscul calamităților naturale.

Îmbunătățirea calității sănătății în Moldova

 • Peste 40 de centre de asistență medicală primară au fost reabilitate în întreaga țară, oferind locuitorilor comunităților rurale acces îmbunătățit la servicii de sănătate , și sprijin în derulare este oferit pentru construcția unui bloc chirurgical al Spitalului Republican.
 • Ministerul Sănătății utilizează în prezent politici ameliorate, bazate pe evidențe, prin instituționalizarea Conturilor Naționale de Sănătate, elaborarea studiilor de politici și a unui studiu de fezabilitate pentru Institutul de Oncologie.
 • Un sistem informațional automatizat de asistență socială este în curs de elaborare de Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei pentru a păstra evidența beneficiarilor și persoanelor care necesită servicii sociale.
 • Banca Mondială a oferit sprijin la reabilitarea și echiparea laboratoarelor de virologie animală și umană, consolidarea capacității naționale de diagnostic, supraveghere și tratare a gripei aviare și altor boli infecțioase.

Susținerea comunităților din Moldova

 • Fondul de Investiții Sociale (FISM) este unul din cele mai mari succese ale Moldovei în abilitarea comunităților și a persoanelor vulnerabile în gestionarea propriilor necesități de dezvoltare. Circa 932.000 de persoane au beneficiat de proiectele FISM de la începutul proiectului în 1998.
 • Între anii 2009-2011, finanțarea adițională în sumă de 20 de milioane de dolari SUA a generat circa 100,000 de zile de muncă în zonele rurale ale Moldovei cele mai afectate de criza economică globală.

O bancă de cunoștințe

 • Banca Mondială a lucrat în strânsă colaborare cu administrația publică centrală, autoritățile locale, grupurile de opinie și cercurile academice pentru avansarea unei agende ample de cunoștințe întru susținerea bunei guvernări și a creșterii durabile și incluzive.
 • O bază de date a cheltuielilor, numită BOOST, și analizele periodice ale cheltuielilor publice ajută să sporească eficiența cheltuielilor publice. Analizele achizițiilor își propun drept scop consolidarea capacității guvernului și a transparenței în procesul de achiziții, în timp ce programele de evaluare a sectorului financiar sunt direcționate spre îmbunătățirea sectorului financiar.

Api
Api

Welcome