Skip to Main Navigation
COMUNICAT DE PRESĂ 19 mai 2020

Grupul Băncii Mondiale: 100 de țări beneficiază de sprijin ca reacție la COVID-19 (Coronavirus)

O criză fără precedent ar putea aduce aproximativ 60 de milioane de persoane în sărăcie extremă  

WASHINGTON, 19 mai 2020 - Astăzi, Grupul Băncii Mondiale a anunțat că operațiunile sale de urgență împotriva COVID-19 (coronavirus) se desfășoară în 100 de țări în curs de dezvoltare, ce înglobează 70% din populația mondială. Începând cu luna martie, Grupul Băncii Mondiale a furnizat în ritm accelerat niveluri record de sprijin pentru a ajuta statele respective să îi protejeze pe cei săraci și vulnerabili, să consolideze sistemele sanitare, să susțină sectorul privat și să sprijine revenirea economică. Aceste eforturi de asistență,  care constituie cel mai amplu și mai rapid răspuns din istoria Grupului Băncii Mondiale, marchează un punct de referință în punerea în aplicare a angajamentului Grupului Băncii Mondiale de a pune la dispoziție suma de 160 miliarde $ sub formă de granturi și sprijin financiar, de-a lungul unei perioade de 15 luni, pentru a ajuta țările în curs de dezvoltare să facă față impactului sanitar, social și economic provocat de COVID-19 și de încetarea activității economice în statele avansate.

„Pandemia și încetarea activității în cadrul economiilor avansate ar putea împinge până la 60 de milioane de persoane în sărăcie extremă - eliminând multe dintre progresele înregistrate recent în combaterea sărăciei“, a afirmat David Malpass, președintele Grupului Băncii Mondiale. „Grupul Băncii Mondiale a acționat cu celeritate și decisiv pentru a institui operațiuni de răspuns de urgență în 100 de țări, cu mecanisme care permit altor donatori să extindă rapid programele. Pentru a reveni la creștere economică, obiectivul nostru trebuie să fie un răspuns rapid și flexibil pentru contracararea urgenței sanitare, pentru asigurarea sprijinului financiar și de altă natură, care poate fi extins, în vederea protejării populației sărace, susținerii sectorului privat și consolidării rezilienței și redresării economice.“  

Dintre cele 100 de țări, 39 sunt în Africa subsahariană. Aproape o treime din totalul proiectelor vizează țări fragile, afectate de conflicte, precum Afganistan, Ciad, Haiti și Niger. Corporația Financiară Internațională (IFC) și Agenția Multilaterală de Garantare a Investițiilor (MIGA) au prioritizat, de asemenea, sprijinirea mediului de afaceri în țările în curs de dezvoltare, inclusiv finanțarea comerțului și a capitalului circulant pentru susținerea sectorului privat, menținerea locurilor de muncă și veniturilor necesare asigurării traiului.

Sprijinul acordat de Grupul Băncii Mondiale prin granturi, împrumuturi și investiții de capital va fi suplimentat prin suspendarea rambursării creditului bilateral, cu avizul guvernatorilor Băncii. Țările eligibile pentru finanțare IDA care solicită reeșalonarea rambursării creditului bilateral oficial vor avea mai multe resurse financiare pentru a lupta împotriva pandemiei COVID-19 și pentru a finanța măsuri de urgență esențiale, care salvează vieți.

„Suspendarea rambursării creditului bilateral oferită țărilor eligibile pentru finanțare IDA va elibera resurse esențiale pentru finanțarea măsurilor de urgență împotriva COVID-19“, a afirmat Malpass. „Națiunile trebuie să acționeze rapid pentru a spori transparența tuturor angajamentelor financiare asumate de guvernelor lor. Aceasta va mări încrederea în climatul investițional și va încuraja credite și investiții mai avantajoase în viitor.“

Răspunsul operațional al Grupului Băncii Mondiale va consolida sistemele de sănătate, va sprijini cele mai sărace gospodării și va crea condiții favorabile pentru menținerea mijloacelor de trai și a locurilor de muncă pentru cei care au fost cel mai grav afectați. Operațiunile la nivel de țară vor sprijini cele mai sărace familii prin transferuri de numerar și sprijin pentru menținerea locurilor de muncă; securitatea alimentară, asigurarea hranei și continuitatea serviciilor esențiale, precum alimentarea cu apă potabilă și educația; vor viza categoriile cele mai vulnerabile, inclusiv femeile și comunitățile strămutate forțat, care sunt cele mai expuse riscului de impact major; și vor contribui la implicarea comunităților în sprijinirea gospodăriilor vulnerabile și dezvoltarea coeziunii sociale. Amploarea și rapiditatea răspunsului Grupului Băncii Mondiale sunt esențiale pentru a sprijini țările să atenueze efectele adverse ale acestei crize și să prioritizeze investițiile în capitalul uman care pot accelera redresarea.

Operațiunile Grupului Băncii Mondiale în cele 100 de țări au ca scop salvarea de vieți, protejarea mijloacelor de trai, consolidarea rezilienței și dinamizarea redresării economice prin:

Consolidarea sistemelor de sănătate, monitorizare și prevenție, în special în țările cu venituri mici, fragile, afectate de conflicte: Răspunsul în plan sanitar al Grupului Băncii Mondiale vizează nevoile urgente de limitare a răspândirii și atenuare a efectelor COVID-19, inclusiv de consolidare a sistemelor naționale de sănătate pentru a putea trata cazurile grave și salva vieți. Instituirea și sprijinirea demersurilor în statele fragile și afectate de conflicte constituie o prioritate, având în vedere creșterea rapidă a numărului de cazuri în unele dintre aceste țări.

  • Plățile au fost deja demarate, cu 20 milioane $ către Senegal și 35 milioane $ către Ghana, incluzând finanțare pentru consolidarea sistemelor de supraveghere a bolilor, laboratoarelor de sănătate publică și capacității epidemiologice de detectare rapidă. A fost aprobat un grant IDA în valoare de 20 milioane $ pentru Haiti, în scopul intensificării testării, reducerii la minimum a răspândirii prin identificarea persoanelor care au intrat în contact cu cazurile confirmate și asigurării echipamentelor de protecție și de laborator pentru personalul sanitar.

Consolidarea protecției sociale: Grupul Băncii Mondiale sprijină sistemele actuale de protecție socială ale statelor respective pentru a ajuta familiile și agenții economici să își restabilească veniturile, să își mențină mijloacele de trai și să compenseze prețurile în creștere și cheltuielile medicale neprevăzute. Aceste plase de siguranță vor trebui completate printr-o distribuire sigură și directă a alimentelor, însoțită de informații esențiale despre nutriție, distanțare socială și igienă.

  • În Uzbekistan, un pachet de finanțare de 95 milioane $ include fonduri pentru sprijin în numerar acordat familiilor cu venituri mici și indemnizații de șomaj unice, iar în Tunisia se realocă suma de 100 milioane $ din portofoliul existent pentru a contribui la finanțarea ajutoarelor sociale suplimentare și a granturilor pentru întreprinderi mici și mijlocii.

Sprijinirea mediului de afaceri și păstrarea locurilor de muncă: Corporația Financiară Internațională (IFC) continuă implementarea facilității de finanțare rapidă în valoare de 8 miliarde $, care vizează menținerea agenților economici în activitate și păstrarea locurilor de muncă. Au solicitat sprijin aproape 300 de clienți, iar solicitările pot depăși alocarea facilității. Pornind de la acest demers și de la cererea pieței, IFC intenționează să ofere țărilor în curs de dezvoltare finanțare în valoare de 47 miliarde $, în cursul unei perioade de 15 luni. Angajamentele cumulate aferente COVID-19 asumate în cadrul programului de finanțare a comerțului mondial al IFC, care sprijină întreprinderile mici și mijlocii implicate în lanțurile de aprovizionare mondiale, au însumat 1200 de tranzacții în 33 de țări, în valoare de 1,4 miliarde $, cu 51% din acest volum în statele fragile și cu venituri mici.

Achiziționarea echipamentelor și materialelor medicale: Multe țări în curs de dezvoltare importă cea mai mare parte sau toate materialele medicale esențiale pentru combaterea COVID-19, ceea ce le face extrem de vulnerabile la disfuncționalități în aprovizionare și restricții la export.

  • În Pakistan, primele loturi de echipamente de protecție personală (EPP) - inclusiv măști, mănuși, combinezoane de protecție, halate, salopete, acoperitori pentru încălțăminte, ochelari de protecție și viziere - au fost deja distribuite personalului medical și paramedical. Această asistență face parte dintr-un pachet mai vast care include suma de 25 milioane $ pentru transferuri urgente de numerar către gospodăriile sărace și vulnerabile. Pe 23 aprilie, Banca Mondială a aprobat suma de 100 milioane $ pentru Filipine, în scopul achiziționării de materiale, inclusiv EPP, medicamente esențiale, seturi de testare și echipamente necesare, precum ventilatoare mecanice, aparate de monitorizare a activității cardiace și dispozitive portabile cu raze x. În Irak, Banca Mondială a redistribuit 33,6 milioane $ pentru a contribui la finanțarea asigurării echipamentelor și materialelor esențiale și la consolidarea capacității unităților de terapie intensivă ale spitalelor publice. În România, Guvernul a accesat linia de asistență financiară pre-aprobată în valoare de 400 milioane euro acordată de Banca Mondială pentru a contribui la prevenirea pandemiei COVID-19 (coronavirus) și la măsurile de răspuns la aceasta. Finanțarea include mai multe tipuri de intervenții vizând consolidarea serviciilor medicale, reducerea la minimum a pierderilor, atât pentru sectorul public, cât și pentru cel privat, și, în general, protejarea vieții și mijloacelor de trai.

Grupul Băncii Mondiale ajută țările să acceseze echipamente și materiale de primă necesitate, un exemplu în acest sens fiind identificarea furnizorilor interesați și negocierea prețurilor și condițiilor.

 


COMUNICAT DE PRESĂ NR.: 2020/193/EXC

Contact

În Washington
David Theis
(202) 458-8626
dtheis@worldbankgroup.org
Solicitări difuzare
David W. Young
(202) 473-4691
dyoung7@worldbank.org
Api
Api