Skip to Main Navigation
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ 19 май, 2020

100 държави получават подкрепа от Група на Световната банка отговор на COVID-19

60 милиона души по света може да изпаднат в крайна бедност заради безпрецедентната криза

Вашингтон, 19 май 2020 г. - Групата на Световната банка (ГСБ) обяви днес, че спешните операции за борба с COVID-19 (коронавирус) са достигнали до 100 развиващи се страни - дом на 70% от населението на света. От месец март Групата предоставя бързо рекордни нива на подкрепа, за да помогне на страните да защитят бедните и уязвимите, да укрепят здравните си системи, да съхранят частния сектор и да засилят икономическото възстановяване. Тази помощ е най-големият и най-бърз отговор на кризи в историята на ГСБ. Тя е и важно постижение за изпълнение на обещанието на Групата на Световната банка да предостави безвъзмездни средства и финансова подкрепа за 15 месеца с цел подпомагане на развиващите се страни да реагират на здравното, социалното и икономическото въздействие на COVID-19, както и да подрепи икономически излизането от карантина в напредналите страни.

„Пандемията и карантините в напредналите икономики може да тласнат около 60 милиона души в крайна бедност - изтривайки голяма част от неотдавнашния напредък в борбата с бедността“, заяви президентът на групата на Световната банка Дейвид Малпас. „Групата на Световната банка действа бързо и решително идентифицирайки операции за реакция при извънредни ситуации в 100 държави по света, като се подкрепят механизми, които позволяват на други донори бързо да разширяват програмите. За да се върнем към растеж, нашата цел трябва да бъде бързи, гъвкави реакции за справяне с извънредните здравни ситуации, осигуряване на парични средства и друга подкрепа, насочена към защита на бедните, поддържане на частния сектор и засилване на икономическата устойчивост и възстановяване."

От 100-те подкрепени държави 39 са в Субсахарска Африка. Близо една трета от общите проекти са в крехки и засегнати от конфликти страни като Афганистан, Чад, Хаити и Нигер. Международната финансова корпорация (IFC) и Многостранната агенция за гарантиране на инвестиции (MIGA) също имат линия за бърза подкрепа за бизнеса в развиващите се страни, включително търговско финансиране и работен капитал за поддържане на частния сектор и запазване на работни места и поминък.

Подкрепата на Банковата група чрез безвъзмездни средства, заеми и капиталови инвестиции ще бъде допълнена от мерките за спиране на двустранно обслужване на дълга, които бяха одобрени от управителите на Банката. Страните, отговарящи на условията за финансиране от Международната Асоциация за развитие (IDA), и които искат отказ от официални двустранни плащания по дълга, ще разполагат с повече финансови ресурси, за да отговорят на пандемията COVID-19 и да финансират критични и животоспасяващи спешни действия.

„Предлаганото двустранно спиране на обслужването на дълговете ще освободи решаващи ресурси за страните от IDA за финансиране на спешни действия във връзка с COVID-19“, заяви Малпас. „Държавите трябва бързо да предприемат значително увеличаване на прозрачността на всички финансови ангажименти на своите правителства. Това ще увеличи доверието в инвестиционния климат и ще насърчи по-изгоден дълг и инвестиции в бъдеще. “

Оперативният отговор на Групата на Световната банка ще укрепи здравните системи, ще подкрепи най-бедните домакинства и ще създаде подходящи условия за поддържане на поминъка и работните места за най-засегнатите. Операциите в държавите ще предоставят помощ на най-бедните семейства чрез парични преводи и подкрепа за оставане на работа; гарантиране на продоволствието, изхранването и непрекъсването на основни услуги като чиста вода и образование. Подкрепата ще се насочи към най-уязвимите групи, включително жени и принудително разселени общности, които най-вероятно ще бъдат силно засегнати. Ще се търси също така и ангажиране на общностите за подкрепа на уязвимите домакинства и насърчаване на социалното сближаване. Мащабът и бързината на реакцията на Групата на Световната банка е от решаващо значение за подпомагането на страните да намалят неблагоприятните последици от тази криза и да дадат приоритет на инвестициите в човешки капитал, които могат да ускорят възстановяването.

Операциите на Групата на Световната банка в 100-те държави имат за цел да спасят живота, да защитят поминъка, да създадат устойчивост и да подобрят възстановяването чрез:

Укрепване на здравните системи, мониторинг и превенция, особено в страни с ниски доходи и в нестабилни и засегнати от конфликти ситуации. Банковата здравна реакция е насочена към нуждите за спешно ограничаване и смекчаване на последствията от COVID-19, включително за укрепване на здравните системи на страните за лечение на тежки случаи и спасяване на човешки живот. Подкрепата за нестабилни и засегнати от конфликти страни е приоритет предвид бързо нарастващия брой случаи в някои от тези държави.

  • Вече е направено разплащане в размер на 20 милиона долара за Сенегал и 35 милиона долара за Гана, което включва финансиране за укрепване на системите за наблюдение на болести, обществени лаборатории и епидемиологичен капацитет за ранно откриване. За Хаити беше одобрена безвъзмездна помощ от IDA в размер на 20 милиона долара, която има за цел да подобри тестването, да сведе до минимум разпространението чрез проследяване на контактите на потвърдени случаи и да осигури лабораторно и защитно оборудване за медицинския персонал.

Увеличаване на социалната защита: Групата на Банката използва съществуващите системи за социална защита на държавите, за да помогне на семействата и предприятията да възстановят доходите, да запазят поминъка и да компенсират нарастващите цени и неочакваните медицински разходи. Тези мрежи за безопасност ще трябва да бъдат допълнени с безопасно, директно разпределение на храната, придружено от ключова информация за храненето, социалното дистанциране и хигиената.

  • В Узбекистан финансовият пакет от 95 милиона долара включва финансиране за парична подкрепа на семейства с ниски доходи и еднократни обезщетения за безработица, докато в Тунис 100 милиона долара се преразпределят от съществуващото портфолио за подпомагане на финансирането на допълнителни социални помощи и субсидии за малки и средни  предприятия.

Подпомагане на бизнеса и запазване на работните места: Международната финансова корпорация (IFC) продължава да прилага своя механизъм за бързо финансиране за 8 милиарда долара, който има за цел да поддържа компаниите в бизнеса и да запазва работните места. Близо 300 клиенти са поискали поддръжка и механизмът може да се претовари от абонаменти. Въз основа на това усилие и пазарното търсене, IFC цели да осигури 47 милиарда долара финансиране за развиващите се страни за 15 месеца. Кумулативните ангажименти, свързани с COVID-19 в рамките на Глобалната програма за финансиране на търговията на IFC, която подкрепя малки и средни предприятия, участващи в глобални вериги за доставки, са извършили 1200 транзакции в 33 държави за 1,4 милиарда долара, като 51% от този обем е в държави, които са крехки, и с ниски доходи.

Снабдяване с медицинско оборудване и консумативи: Много развиващи се страни внасят повечето, а в някои случаи и всички медицински консумативи, критични за борбата с COVID-19, което ги прави изключително уязвими към прекъсване на доставките и ограничения при износ.

  • В Пакистан първите пратки с лични предпазни средства (ЛПС) - включително маски, ръкавици, защитни костюми, облекла, гащеризони, покривала за обувки, очила и щитове за лице - вече са доставени на лекари и парамедици. Тази помощ е част от по-голям пакет, който включва 25 милиона долара за спешни парични преводи към бедни и уязвими домакинства. На 23 април Световната банка одобри 100 милиона долара за Филипините за закупуване на материали, включително ЛПС, основни лекарства, тестови комплекти и ключово оборудване като механични вентилатори, сърдечни монитори и преносими рентгенови апарати. В Ирак Световната банка пренасочи 33,6 милиона долара, за да помогне за финансирането на доставките на основно оборудване и консумативи и за укрепване на капацитета на отделението за интензивно лечение в публичните болници.

Групата на Банката помага на страните да получат достъп до критично необходими доставки и оборудване, например чрез идентифициране на заинтересованите доставчици и договаряне на цени и условия.


СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ №: 2020/193/EXC

Контакт

Във Вашингтон:
Дейвид Тейс
(202) 458-8626
dtheis@worldbankgroup.org
Заявки за излъчване:
Дейвид Янг
(202) 473-4691
dyoung7@worldbank.org
Api
Api