Skip to Main Navigation
COMUNICAT DE PRESĂ 9 octombrie 2017

Parteneriat cu primăria din Constanţa pentru promovarea viziunii unui oraş smart şi competitiv

CONSTANŢA, 9 octombrie 2017 — Biroul Băncii Mondiale din România şi primăria municipiului Constanţa au semnat astăzi un acord de servicii de asistenţă tehnică (RAS) pe baza căruia municipalitatea va fi sprijinită în vederea punerii în aplicare a bunelor practici internaţionale în domeniul dezvoltării urbane.

Constanţa reprezintă un puternic motor de creştere în România. Amplasamentul său strategic şi infrastructura destul de bine dezvoltată au potenţialul de a atrage investiţii majore, însă valorificarea acestor avantaje va necesita planificarea, prioritizarea, structurarea şi implementarea investiţiilor de capital cu accent pe îmbunătăţirea calităţii vieţii şi pe susţinerea creşterii economice şi a performanței.

„Parteneriatul nostru cu primăria din Constanţa constituie un exemplu bun al modului în care autorităţile şi-au asumat obiectivul de a regândi gradul de atractivitate al unei importante zone urbane”, a declarat dna Tatiana Proskuryakova, Manager de Ţară al Băncii Mondiale pentru România şi Ungaria. „Valorificând experienţa noastră internaţională şi adaptând soluţii la necesităţile municipiului Constanţa, intenţionăm să sprijinim obiectivul acestui oraş de a deveni un important pol al comerţului şi investiţiilor în România. Sperăm că exemplul Constanţei va inspira şi alte oraşe din ţară să-şi regândească propria paradigmă de dezvoltare urbană“.

Banca Mondială va furniza asistență tehnică municipalităţii Constanţa pe o perioadă de trei ani. Obiectivul acestui sprijin este acela de a transforma Constanţa într-o destinaţie mai atractivă, mai competitivă şi mai smart pentru investitori şi pentru localnici.

„Constanța se angajează să abordeze de o manieră integrată dezvoltarea urbană funcțională și atragerea de investiții”, a declarat dl. Decebal Făgădău, primarul municipiului Constanţa. „Constanța este una dintre puținele zone urbane din lume care lucrează direct cu Banca Mondială. Prin accesarea acestei asistențe tehnice personalizate, orașul are oportunitatea unică de a fructifica potențialul de care dispune în scopul de a deveni mai competitiv și mai atractiv pentru oameni, afaceri și turism".

Banca Mondială va oferi asistenţă pe trei piloni principali:

Consolidarea capacităţii de planificare şi management al investiţiilor, cu accent pe sprijinirea îmbunătăţirii proceselor de planificare şi implementare a proiectelor, îmbunătăţirea gradului de sustenabilitate financiară a municipalităţii şi elaborarea unui program de investiţii multianual;

Îmbunătăţirea capacităţii de management al activelor municipale şi de regenerare urbană, prin identificarea unor bunuri neutilizate la adevăratul lor potenţial şi care ar putea fi valorificate mai bine în vederea susţinerii obiectivelor de politici publice pe care şi le propune primăria. În plus, va fi acordat sprijin şi pentru adoptarea bunelor practici internaţionale pentru dezvoltarea urbană a oraşului, precum şi pentru abordarea activităţilor de reabilitare a cartierelor cu arhitectură veche.

Sporirea gradului de competitivitate a zonei metropolitane, cu accent pe dezvoltarea unui profil de competitivitate în Zona Metropolitană Constanţa, evaluându-se performanța comercială a municipiului şi capacitatea acestuia de a-şi valorifica potenţialul de export şi sprijinirea eforturilor primăriei de promovare şi facilitare a investiţiilor.

Banca Mondială şi-a deschis biroul în România în anul 1991. Începând de atunci, Banca a furnizat finanţări în valoare de peste 13,6 miliarde USD, reprezentând împrumuturi, garanții şi granturi în toate sectoarele de activitate ale economiei româneşti. Portofoliul curent al Băncii include împrumuturi pentru investiţii, activităţi analitice şi asistență tehnică pentru sprijinirea priorităţilor de reformă ale României. În anul 2016, Grupul Băncii Mondiale şi România au sărbătorit 25 de ani de parteneriat continuu pe calea sprijinirii măsurilor de reducere a sărăciei şi de dezvoltare durabilă. 


Contact

La Bucureşti
Ofițer de Comunicare
Victor Neagu
vneagu@worldbank.org
Api
Api