Skip to Main Navigation
REPORTAJ 9 octombrie 2017

Constanța: promisiunea unui oraş-port la Marea Neagră mai competitiv

Image

Constanța - al doilea mare centru urban funcţional al României

World Bank


Constanța este al doilea mare centru urban funcţional al României, după Bucureşti. Este unul dintre principalele motoare de creştere ale României şi unul dintre cele mai dinamice oraşe ale Uniunii Europene. În ciuda amplasamentului strategic şi a infrastructurii destul de bune, Constanța nu a reuşit să atragă niciun investitor major în ultimii ani. Pentru a putea valorifica acest potenţial, primăria din Constanța a solicitat Băncii Mondiale asistență tehnică menită să transforme Constanța într-un oraş mai competitiv, mai eficient şi mai smart.

Autor: David Sislen, Manager de Unitate, Departamentul Dezvoltare Urbană

Constanța este al doilea mare centru urban funcţional al României, după Bucureşti. Este unul dintre principalele motoare de creştere ale României şi unul dintre cele mai dinamice oraşe ale Uniunii Europene. Cu toate acestea, Constanța se confruntă şi cu o serie întreagă de provocări. Deşi traiectoria de creştere a acestui oraş a fost impresionantă, aceasta a fost susţinută în principal de doar doi angajatori: Rafinăria Petromidia de la Năvodari şi Portul Constanța.

În ciuda amplasamentului strategic şi a infrastructurii destul de bune, Constanța nu a reuşit să atragă niciun investitor major în ultimii ani. Din punctul de vedere al salariului mediu, se situează abia pe locul 11 în rândul celor 41 de oraşe mari din ţară. Mai mult decât atât, populaţia Zonei Funcţionale Constanţa (ZUF) a scăzut cu 5% în perioada 2001-2011 – de la aproximativ 575.000 la aproximativ 545.000. Primăria a reuşit să atragă mai puţini oameni decât alte oraşe mai dinamice, cum ar fi Cluj, Timișoara sau Iași.

La Constanța există un potenţial nevalorificat care ar putea atrage atât investitori, cât şi noi locuitori. Pentru a putea valorifica acest potenţial, primăria din Constanța a solicitat Băncii Mondiale asistență tehnică menită să transforme Constanța într-un oraş mai competitiv, mai eficient şi mai smart. Pentru a veni în sprijinul acestui obiectiv, a fost semnat la Constanţa în data de 09 octombrie 2017 un Acord de Servicii de Asistenţă Tehnică, accentul punându-se pe trei componente majore: consolidarea capacităţii de planificare şi management al investiţiilor de capital; îmbunătăţirea capacităţii de management al activelor municipale şi de regenerare urbană; şi îmbunătăţirea competitivităţii zonei metropolitane. 

O provocare semnificativă pentru Constanţa o constituie planificarea, prioritizarea, structurarea şi implementarea eficientă a investiţiilor de capital cu scopul de a îmbunătăţi calitatea vieţii şi de susţinere a creşterii economice şi a performanței. Pentru a aborda toate aceste probleme, Banca Mondială colaborează cu guvernul pentru a furniza asistenţă pentru înfiinţarea unei unități de implementare care să prioritizeze şi să îmbunătăţească modul în care sunt puse în aplicare proiectele, pentru a sprijini procesul de elaborare a unui program de investiţii cuprinzător şi multianual şi pentru a susţine „sănătatea financiară“ a municipiului Constanța.

Municipiul Constanţa poate beneficia, de asemenea, de o oportunitate unică de a valorifica baza existentă de bunuri, realizând anumite investiţii catalizatoare în regenerarea urbană pentru a debloca anumite oportunităţi de dezvoltare.

Pentru a îndeplini aceste obiective, accentul trebuie să se pună pe utilizarea mai eficientă a bunurilor subutilizate, elaborându-se un Plan de Integrare Spaţială pentru municipiul Constanța, extinzând şi repetând bunele practici de dezvoltare urbană şi elaborând şi o strategie de reabilitare a cartierelor.

Pentru demersurile de valorificare a potenţialului unui astfel de oraş, competitivitatea are o importanţă-cheie. Prin urmare, Banca Mondială ajută Constanţa să devină mai competitivă prin dezvoltarea unui profil de competitivitate pentru Zona Metropolitană Constanţa, evaluând performanțele comerciale pentru a îmbunătăţi potenţialul de export al oraşului şi sprijinind eforturile autorităţilor locale de a promova şi de a facilita investiţiile.

Acordul de Asistenţă tehnică încheiat pentru susţinerea dezvoltării urbane a Constanței reprezintă o continuare firească a activităţii de asistență tehnică realizată de către Banca Mondială în România. Această activitate se concentrează pe aspectele-cheie aferente efortului de susţinere a implementării recomandărilor anterioare privitoare la o dezvoltare urbană durabilă.

Unicitatea acestui angajament constă în aceea că merge dincolo de „ce“ şi oferă un real sprijin de ordin practic în procesul de implementare, care se leagă de acel „cum“, adică de încercarea de a înţelege modul în care un oraş poate atrage mai bine şi poate reţine acele oportunităţi care stimulează creşterea. O altă caracteristică unică a acestui RAS este faptul că este finanţat integral de la bugetul Primăriei Constanța, subliniindu-se în acest fel angajamentul primăriei de a realiza îmbunătăţiri semnificative.

Acest RAS reprezintă unul dintre puţinele proiecte de asistenţă tehnică semnat direct cu o autoritate locală, care poate constitui un model pentru alte acorduri similare semnate în România şi în alte ţări.Api
Api