COMUNICAT DE PRESĂ

Reformele în sectorul de servicii ar putea stimula productivitatea UE în medie cu 5%, a declarat Banca Mondială

5 octombrie 2016


ZAGREB, 5 octombrie 2016 – Deși creșterea economică a UE este preconizată să rămână la un nivel scăzut, iar opțiunile de soluții rapide sub aspect de politici sunt limitate, un nou raport al Băncii Mondiale subliniază faptul că reformele în sectorul de servicii ar putea stimula în mod semnificativ veniturile și convergența. Raportul Economic Periodic (EU RER) al Băncii Mondiale prognozează faptul că reformele ar putea majora productivitatea în medie cu 5%, asigurând un număr mai mare de locuri de muncă mai bune, stimulând investițiile și consolidând integrarea.

În momentul de față, prognozele arată faptul că la nivelul UE creșterea va atinge un nivel de 1,6% în perioada 2016-2017, fiind stimulată de prețurile scăzute ale petrolului și o politică monetară relaxată. Recesiunea prelungită și redresarea lentă a creșterii și numărului de locuri de muncă au subminat încrederea în instituțiile naționale și ale UE.

„Potențialul de creștere al UE este afectat de nivelul scăzut al investițiilor, declinul populației active și reducerea productivității,” a declarat Doerte Doemeland, Economist Principal în cadrul Băncii Mondiale și autorul principal al raportului. „Opțiunile de aplicare a unor soluții rapide sub aspect de politici sunt limitate. Îmbunătățirea reglementărilor în domeniul sectorului de servicii ar putea fi unul dintre domeniile cheie care ar putea susține creșterea, veniturile și locurile de muncă.”

Serviciile reprezintă trei sferturi din PIB și două treimi din numărul angajaților la nivelul UE, fiind mult mai reglementate decât în statele non-OCDE. Aproximativ o cincime din forța de muncă a UE este ocupată în profesii reglementate precum servicii legale, inginerie și arhitectură, și se confruntă cu restricții semnificative, creând disparități semnificative la nivelul UE.

Majoritatea serviciilor restricționate - inclusiv finanțe, contabilitate, transport, comunicare sau servicii legale - reprezintă factorii determinanți de creștere în economiile avansate. Totuși, la nivelul UE, furnizorii de servicii nu au adesea posibilitatea de a presta servicii în alte state membre ale UE, decât în cazul în care aceștia efectuează schimbări structurale majore ale activității - în arii precum proprietate, asigurări, calitatea de membru în cadrul unei asociații profesionale, sau calificările de  muncitor.

În timp ce Directiva UE privind serviciile, adoptată în 2006, vizează crearea unei piețe unice de servicii, reformele sectorului de servicii la nivel național se confruntă cu constrângeri politice semnificative. Raportul Băncii Mondiale propune o serie de opțiuni de politici pentru a facilita mult necesara liberalizare a sectorului de servicii:

  • Prioritizarea reformelor sectorului de servicii la nivelul statelor membre UE și oficializarea acestora în cadrul unei foi de parcurs 
  • Realizarea reformelor anterior convenite, inclusiv a celor prevăzute în Directiva UE privind serviciile
  • Elevarea reformelor sectorului de servicii la nivelul de prioritate sub aspectul politicilor de concurență, de către Comisia Europeană și de către autoritățile naționale în domeniul concurenței
  • Crearea unei piețe comune pentru servicii profesionale
  • Facilitarea unei dezbateri cu furnizorii și utilizatorii din sectorul de servicii cu privire la beneficiile și costurile reformei
  • Recalificarea profesională a lucrătorilor ce ar putea fi afectați în mod negativ de către reformele propuse
„Sectorul serviciilor dispune de potenţialul de a avea un impact major asupra productivității într-o perioadă scurtă de timp, iar productivitatea reprezintă elementul cheie pentru creșterea susținută la nivelul UE”, a declarat Arup Banerji, Director Regional al Băncii Mondiale pentru UE. „Credem cu tărie că acțiunile de politici recomandate în raportul nostru pot contribui la relansarea creșterii, locurilor de muncă și încrederii la nivelul Uniunii Europene.”
 

Persoane de contact:

În Bruxelles: Anna Kowalczyk +1 (202) 290 9281, akowalczyk@worldbank.org

In Washington: Elena Karaban, +1 (202) 473-9277, ekaraban@worldbank.org

In Bulgaria: Ivelina Taushanova, (359 2) 96 97 239, itaushanova@worldbank.org 

În Croația:  Vanja Frajtic, +385 1 2357 230, vfrajtic@worldbank.org 

În Polonia: Filip Kochan, +48 605 282 998, fkochan@worldbank.org 

În România: Victor Neagu, +40 21 201 0388, vneagu@worldbank.org

 

Pentru raportul complet vizitați: https://www.worldbank.org/en/region/eca/publication/eurer

 
Contacte media
În România
Victor Neagu
tel : +40 21 201 0388
vneagu@worldbank.org
În Washington
Elena Karaban
tel : +1 (202) 473-9277
ekaraban@worldbank.org


COMUNICAT DE PRESĂ NR.:
2017/ECA/027

Api
Api

Welcome