COMUNICAT DE PRESĂ

Climatul investiţional în Republica Moldova: Realizări neuniforme periclitează dezvoltarea

9 aprilie 2015


Chişinău, 9 aprilie 2015 — Republica Moldova a realizat un progres substanţial în simplificarea reglementării activităţii economice şi îmbunătăţirea climatului investiţional şi a mediului de afaceri, însă progresul a fost neuniform şi mai multe ar putea fi realizate. Acestea sunt constatările raportului    "Mediul de afaceri 2015” (”Doing Business 2015”), şi a studiilor ”Costul desfăşurării activităţii economice 2014” (”Cost of Doing Business Survey 2014”), şi ”Mediul de afaceri și performanța întreprinderilor 2013” (”Business Environment and Enterprise Performance Survey 2013”) prezentate şi discutate astăzi de către participanţii la atelierul "Climatul investiţional în Republica Moldova”.

"Apreciem înalt parteneriatul constructiv cu Grupul Băncii Mondiale şi sprijinul pentru Republica Moldova, ceea ce contribuie la dezvoltarea economică a ţării. Pe de altă parte,  sunt necesare mai multe reforme de importanţă vitală pentru creşterea economiei ţării, în special în sectorul privat pentru sporirea competitivităţii acestuia."– a declarat Dl. Stephane Cristophe Bride, Vice Prim-Ministru al Republicii Moldova, Minsitrul Economiei. "Instituţiile publice şi de stat trebuie să realizeze mai multe pentru a ajuta sectorul privat să depăşească dificultăţile curente şi să construiască o bază durabilă de creştere."

Raportul "Doing Business 2015: Dincolo de eficienţă” plasează Republica Moldova pe locul 63 din 189 economii, o îmbunătăţire de 19 locuri comparativ cu anul precedent. Republica Moldova a facilitat lansarea afacerilor prin anularea cerinţei de capital minim. În plus, a facilitat achitarea impozitelor prin introducerea unui sistem electronic de completare a documentelor şi achitare a contribuţiilor de securitate socială. Pe de altă parte, a fost majorat salariul minim folosit pentru calcularea cuantumului taxei de mediu. Mai mult, Republica Moldova a majorat cota contribuţiei angajatorilor pentru asigurarea medicală şi a introdus cerinţe noi de abordare a taxei pe valoarea adăugată. Totuși Republica Moldova s-a apropiat de practicile globale, măsurate prin indicatorii „Doing Business”, urcând de la 55,9 puncte în 2006 la 66,0 puncte in 2015, pe scara de la 0 la 100.

Rezultatele ”Studiului mediului de afaceri şi a performanţei întreprinderilor 2013” (BEEPS) arată o îmbunătăţire a percepţiei de către oamenii de afaceri a tuturor celor 16 domenii ale climatului da afaceri, măsurate de către studiu, cu excepţia a două domenii cu cele mai joase poziții, și anume corupţia şi instabilitatea politică. Acest lucru reflectă necesitatea ca mediul de afaceri să devină mai transparent şi previzibil. Constatările studiului în sensul îmbunătăţirilor corelează cu constatările raportului Grupului Băncii Mondiale „Doing Business”.

Studiul "Costul desfăşurării activităţii economice 2014” arată că în pofida unui şir de îmbunătăţiri în Republica Moldova, conducerea întreprinderilor moldoveneşti petrec mai mult timp pentru interacţiunea cu agenţiile publice decât în ultimii ani – 11,3% din timp în 2014, comparativ cu 10% în perioada 2010 - 2012 şi 10,7% în 2013. Studiul de asemenea indică o detiriorare în domeniul autorizaţiilor de construcţie şi altor documente permisive, necesare pentru lansarea unei întreprinderi şi desfăşurarea activităţii economice, a procedurilor pentru importuri şi exporturi, inspecţiilor şi administrării fiscale.

“Este mai uşor de desfăşurat activitatea economică în Republica Moldova astăzi decât era cu cinci ani în urmă.” – a comentat dl Alexander Kremer, Director de ţară al Băncii Mondiale pentru Republica Moldova. „Dar îmbunătăţirile în unele domenii au pus în evidenţă lipsa de progres în domeniul stabilității politice şi corupţie. Este frapant faptul că procentajul oamenilor de afaceri, care consideră că mituirea este importantă, a fost de 4 ori mai mare în 2014 decât în 2005”.

De la aderarea Republicii Moldova la Banca Mondială în 1992, aproximativ 1 miliard dolari SUA au fost alocaţi pentru circa 50 proiecte în ţară. În prezent, portofoliul Băncii Mondiale include 8 proiecte active cu angajamentul total de 245,74 milioane dolari SUA. Domeniile de susţinere includ reforma reglementării şi dezvoltarea afacerilor, educaţia, guvernarea electronică, sănătatea, agricultura, mediul, şi altele. Corporaţia Financiară Internaţională a investit 259 milioane dolari SUA în 24 proiecte din diferite sectoare, iar Agenţia de Garantare Multilaterală a Investiţiilor a oferit garanţii în suma totală de 95 milioane dolari SUA. Ambele instituţii sunt membri ai Grupului Băncii Mondiale.

 

Despre seria de rapoarte „Doing Business”

Raportul anual emblematic al Grupului Băncii Mondiale "Doing Business” analizează regulamentele ce se aplică la activitatea economică în cadrul unei economii pe parcursul ciclului de viaţă a întreprinderilor, inclusiv la lansarea şi funcţionarea, comerţul trans-frontalier, achitarea impozitelor şi soluţionarea insolvabilităţii. Aprecierea gradului de facilitate pentru funcţionarea întreprinderilor se bazează pe distanţa până la scorurile de frontieră la 10 teme şi cuprinde 189 economii. „Doing Business” nu măsoară toate aspectele mediului de afaceri, care sunt importante pentru întreprinderi şi investitori. Având scopul cheie de a oferi o analiză obiectivă pentru înţelegerea şi îmbunătăţirea mediului local de reglementare a întreprinderilor în toată lumea, proiectul trece prin verificări riguroase pentru a fi asigurată calitatea şi eficacitatea. Raportul acestui an marchează a douăsprezecea ediţie a seriei globale de rapoarte „Doing Business”. Pentru mai multă informaţie despre rapoartele "Doing Business” Vă invităm să vizitaţi pagina www.doingbusiness.org.

 

Despre seria de studii BEEPS

Studiul BERD şi al Băncii Mondiale cu privire la ”Mediul de afaceri şi performanţa întreprinderilor” (BEEPS) este o iniţiativă comună a Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi a Băncii Mondiale. Studiile BEEPS au fost realizate în cinci runde: în 1999, 2002, 2005, 2008, şi 2012/13 şi cuprind practic toate ţările Europei Centrale şi de Est, a fostei Uniuni Sovietice, şi Turcia, cu excepția Turkmenistanului.  BEEPS abordează o gamă cuprinzătoare de teme aferente mediului de afaceri. Mai multe pe pagina www.enterprisesurveys.org

 

Despre seria de studii „Cost of Doing Business”

Studiul "The Cost of Doing Business” este un instrument de monitorizare a eforturilor Guvernului Republicii Moldova  în domeniul dezvoltării sectorului privat. Studiul a fost realizat anual începând cu 2002 şi este susţinut financiar de către Grupul Băncii Mondiale. Centrul de analiză şi investigaţii sociologice, politologice şi psihologice CIVIS a realizat studiul anului 2014. Principalul obiectiv al studiului este de a monitoriza statutul şi dinamica mediului de afaceri şi de a evalua impactul politicilor statului, a cerinţelor şi aranjamentelor instituţionale asupra întreprinderilor ce funcţionează în Republica Moldova. Studiul a fost realizat pe un eşantion reprezentativ la nivel naţional, care a cuprins toate raioanele ţării (atât zonele rurale, cât şi cele urbane), cu excepţia regiunii transnistrene. Studiul a abordat 18 teme de interes, evaluând interacţiunea între entităţile economice şi autorităţile publice în astfel de domenii cum ar fi procedurile de înregistrare, construcţiile, licenţierea, obţinerea autorizaţiilor, reglementarea importurilor, reglementarea exporturilor, autorizaţiile sanitare, inspecţiile, impozitarea, reglementarea preţurilor, reglementarea relaţiilor de muncă, executarea contractelor, promovarea intereselor personale a angajaţilor publici, soluţionarea conflictelor judiciare şi a conflictelor cu autorităţile publice, etcContacte media
În Washington
Elena Karaban
tel : +1 (202) 473-9277
ekaraban@worldbank.org
În Chisinau
Elena Prodan
tel : (+373 22) 262262
eprodan@worldbank.org

RESURSE


Api
Api

Welcome