COMUNICAT DE PRESĂ

Grupul Banca Mondială sprijină România pentru o creştere economică solidă şi pentru asigurarea prosperităţii tuturor cetăţenilor

22 mai 2014


Domeniile cheie ale angajamentului asumat prin CPS includ guvernanţa în sectorul public, locuri de muncă şi creştere economică, şi incluziunea socială.

World Bank Group

WASHINGTON, 22 mai 2014 – Consiliul Directorilor Executivi al Grupului Banca Mondială a discutat azi o Strategie de Parteneriat cu Ţară (CPS) pentru România în 2014-2017. Noua strategie este cadrul de cooperare dintre Bancă şi Guvernul României în următorii patru ani. Tot azi, Consiliul a aprobat un împrumut pentru sprijin bugetar (DPL) în valoare de 750 milioane EUR, prima operațiune dintr-o serie de astfel de împrumuturi incluse în noua CPS.

Seria de împrumuturi a Băncii sprijină măsurile esenţiale de reformă pentru consolidarea managementului datoriilor publice, creşterea calităţii cheltuielilor publice, şi îmbunătăţirea performanţei întreprinderilor de stat şi a funcţionării pieţelor de capital, imobiliară şi a energiei, toate acestea fiind esenţiale pentru dezvoltarea sectorului privat. Seria DPL se bazează pe împrumuturile anterioare pentru sprijin bugetar acordate României şi vine în completarea programelor în curs de desfăşurare cu Uniunea Europeană (UE) şi cu Fondul Monetar Internaţional (FMI).

Noua strategie susţine convergența României către nivelul de venit din UE, punând accentul pe îmbunătăţirea condiţiilor de trai ale celor mai săraci 40 la sută din populaţie, asigurându-se în acelaşi timp egalitatea între sexe. Strategia se axează pe trei piloni principali: (i) crearea unui guvern modern de secol 21, (ii) susţinerea creşterii economice şi crearea de locuri de muncă, şi (iii) creşterea nivelului de incluziune socială. CPS este rezultatul consultărilor extinse cu o mulțime de actori interesați reprezentând Guvernul, Comisia Europeană şi instituţiile internaţionale, sectorul privat, mediul academic, grupuri de experţi, societatea civilă, şi reprezentanţi ai unor autorități publice locale şi ai unor locuitori din România.

România şi Grupul Banca Mondială dezvoltă un parteneriat deja solid şi fructuos”, a afirmat dna. Mamta Murthi, Director al Băncii Mondiale pentru Europa Centrală şi Ţările Baltice.

“România este în prezent mai bine pregătită decât în 2008 să absoarbă volatilităţile regionale şi mondiale, iar stabilitatea sa macroeconomică permite atingerea obiectivului de creștere economică de peste 3,5% pe termen mediu.  În același timp, asigurarea convergenţei cu Uniunea Europeană necesită investiţii în infrastructură, îmbunătățire utilizării fondurilor europene și sprijinirea sectorului privat. Acestea sunt provocări pe care le recunoaștem și sperăm că asistența financiară și tehnică din partea grupului Banca Mondială să contribuie la atingerea acestor obiective.” a afirmat Liviu Voinea, ministru delegat pentru budget și guvernator pentru România al Grupului Banca Mondială.

Preocuparea noastră pentru următorul orizont de timp este ca România să îşi continue tendinţa de creștere economică și implementarea reformelor structurale. Salutăm decizia Băncii Mondiale de a sprijini acest deziderat, inclusiv prin noul parteneriat de ţară, ale cărui obiective reflectă şi dorinţa noastră de a oferi mediului de afaceri predictibilitate şi un sector public mai eficient. De-a lungul timpului, România a dezvoltat un parteneriat solid cu Banca Mondială, care a permis intervenţii în diverse sectoare ale economiei şi sperăm ca în viitor să contribuie la implementarea unui pachet de reforme structurale, inclusiv în domeniul finanţelor publice. Ştiu că mediul de afaceri aşteaptă măsuri prin care să dovedim că înţelegem sistemul fiscal ca pe o pârghie de creştere şi de dezvoltare economică, nu doar ca pe un instrument care aduce venituri la buget. Politicile fiscale pe care le voi aplica vor duce la realizarea unui sistem fiscal, mai eficient, mai predictibil și mai transparent.” a afirmat Ioana Petrescu, ministru al finanţelor publice.

Conform noii strategii, Banca va acorda împrumuturi şi va furniza servicii de asistență tehnică. Divizia Băncii pentru sectorul privat, IFC, va colabora cu intermediarii financiari pentru a sprijini întreprinderile mici şi mijlocii, pentru a furniza împrumuturi pentru populaţia sub-deservită şi cofinanţare pentru programe ale UE dacă este cazul. IFC va ajuta la creşterea competitivității României în producţia de bunuri primare, procesarea alimentelor şi băuturilor, şi comerţul cu amănuntul şi va veni în completarea activităţilor Băncii în domenii ca infrastructura, inclusiv prin parteneriate public-privat cu accent pe eficienţă energetică, inovaţie şi noi tehnologii, în special pentru exportatori. MIGA, inactivă în Romania din 2004, doreşte în prezent să furnizeze garanţii pentru întreprinderile de stat cheie din sectorul energetic pentru a susţine extinderea interconexiunilor lor locale şi regionale.

“Sunt optimistă în ceea ce priveşte viitorul României şi, dacă procesul de reformă este aprofundat şi susţinut, sunt convinsă că o convergenţă cu venitul mediu la nivelul Uniunii Europene va reveni la un ritm similar cu cel anterior crizei economice şi va aduce beneficii tuturor cetăţenilor României.” a afirmat Elisabetta Capannelli, manager pe țară al Băncii Mondiale pentru România.

REZULTATE:

România, Programul Românesc de Dezvoltare Regională

Revitalizarea creșterii economice a României

Competitive Cities: Reshaping the Economic Geography of Romania

Financing Women Entrepreneurs in Romania

IFC Banking on Women


Contacte media
În Bucharest
Daniel Kozak
tel : +4 021 2010 388
dkozak@worldbank.org
În Washington
Elena Karaban
tel : +1-202-473-9277
ekaraban@worldbank.orgCOMUNICAT DE PRESĂ NR.:
2014/ECA/077

Api
Api