Revitalizarea creșterii economice a României

16 aprilie 2014


World Bank Group

Memorandumul economic de ţară – MET – pentru România este cel mai recent raport de anvergură întocmit de Banca Mondială în cooperare cu guvernul României, prin consultarea mai mulți actori-cheie, inclusiv cu membri ai comunităţii universitare şi de afaceri.

De ce este nevoie ca România să accelereze creşterea economică, să-şi îmbunătăţească nivelul de competitivitate şi să ajungă la nivelul celorlalte state membre ale Uniunii Europene?

Acestea sunt doar câteva dintre întrebările esențiale abordate de către Banca Mondială în cadrul celui mai recent Memorandum economic de ţară pentru România.

În formularea sugestiilor de politici pentru dezvoltarea ţării pe termen mediu şi lung, memorandumul economic face trimitere la discuţiile cu membrii mediului universitar şi de afaceri din România, ai sindicatelor şi ai mediului politic.

Ne concentrăm pe sectoarele şi domeniile-cheie, unde considerăm că este necesară o agendă politică pe termen mediu şi lung pentru accelerarea creşterii economice şi îmbunătăţirea competitivităţii,” a afirmat Cătălin Păuna, economist senior al Băncii Mondiale pentru România.

Potrivit MET, în România creşterea economică a avut deja un efect pozitiv asupra nivelului de trai din ţară, scăzând gradul de sărăcie. 


" Ne concentrăm pe sectoarele şi domeniile-cheie, unde considerăm că este necesară o agendă politică pe termen mediu şi lung pentru accelerarea creşterii economice şi îmbunătăţirea competitivităţii "

Cătălin Păuna

Economist senior al Băncii Mondiale pentru România.

Image

În raportul Băncii Mondiale se menționează că potențialul de creștere al României este mult mai mare decât arată cifrele actuale, și că există multă valoare adăugată blocată în activități cu productivitate scăzută în prezent, în special în energie și transport.


Conform raportului, se aşteaptă ca aceste îmbunătăţiri să continue dacă se vor întreprinde eforturi susţinute de reformare a politicilor în domeniile-cheie. 

În general, este vorba despre energie, despre infrastructura din transport, însă suntem interesaţi şi de funcţionarea pieţei muncii,” a mai afirmat Păuna, care a contribuit la redactarea MET.

În raportul Băncii Mondiale se menţionează că potenţialul de creştere al României este mult mai mare decât arată cifrele actuale, şi că există multă valoare adăugată blocată în activităţi cu productivitate redusă în prezent, în special în energie şi transport.

Mulţi investitori străini sunt interesaţi de sectorul energiei întrucât cererea de energie este extrem de însemnată şi, de asemenea, capacităţile existente, în special în producţia de energie, sunt extrem de învechite. Astfel că există diverse oportunităţi pentru a face investiţii în România,” spune Otilia Nuţu, analist în energie al Expert Forum, un grup de cercetare din Bucureşti.


" Mulţi investitori străini sunt interesaţi de sectorul energiei întrucât cererea de energie este extrem de însemnată şi, de asemenea, capacităţile existente, în special în producţia de energie, sunt extrem de învechite. Astfel că există diverse oportunităţi pentru a face investiţii în România, "

Otilia Nuţu

Analist în energie al Expert Forum, un grup de cercetare din Bucureşti.

Image

Recomandările raportului privind implementarea de politici cheie în reformarea sectoarelor energiei, sănătății, transporturilor, micro stabilizării și pieței muncii fac parte deja din agenda guvernamentală, și sunt implementate cu sprijinul FMI, al Uniunii Europene și al Băncii Mondiale, precum și al altor instituții internaționale.


Recomandările raportului privind politicile macroeconomice-cheie şi reformele din energie, întreprinderile deţinute de stat, sectorul public, transport şi piaţa muncii fac parte deja din agenda guvernamentală, şi sunt implementate cu sprijinul FMI, al Uniunii Europene şi al Băncii Mondiale, precum şi al altor instituţii internaţionale.

Sunt politici pe termen mediu şi lung, prin urmare ar trebui să ne aşteptăm la o îmbunătăţire progresivă a activităţii economice şi la crearea de locuri de muncă, însă va fi nevoie de eforturi susţinute pentru a implementa aceste politici,” a mai afirmat dl. Păuna.

Păuna susţine că raportul relevă de asemenea că, prin continuarea eforturilor pentru implementarea de politici în domeniile-cheie, creşterea economică a României se poate îmbunătăţi şi mai mult, şi odată cu ea, şi vieţile cetăţenilor.


Image

Potrivit MET, în România creșterea economică a avut deja un efect pozitiv asupra nivelului de trai din țară, scăzând gradul de sărăcie.SCHEMA PROIECTULUI