COMUNICAT DE PRESĂ

Creşterea economică în ţările UE11 a înregistrat o scădere în anul 2012 şi se menţine la nivele scăzute şi în 2013 pe fondul unei încrederi externe slăbite

13 iunie 2013WASHINGTON, 13 iunie 2013 — Creşterea economică înregistrată la nivelul statelor UE11[1] din regiune a scăzut în anul 2012 şi se va menţine la nivele scăzute şi în anul 2013 pe fondul continuării recesiunii manifestate în zona Euro care erodează cererea la nivel intern, se spune în cel mai recent Raport Economic Periodic pentru Statele UE11 dat publicităţii de Banca Mondială ("EU11 Regular Economic Report").

Recesiunea din zona Euro precum şi nivelul scăzut al cererii interne au afectat performanţa economică  a statelor UE11 în 2012. La nivel general, rata de creştere în ţările UE11 comparativ cu valorile înregistrate în aceeaşi perioadă a anului precedent a scăzut de la 3,1% în 2011, la 0,8% în 2012,” a declarat Gallina Vincelette, Economist Senior pentru Regiunea Europa şi Asia Centrală şi autor principal al raportului. “Cu toate acestea, regiunea UE11 înregistrează totuși un ritm de creştere superior celui înregistrat la nivelul ţărilor UE15[2], a căror activitate economică a înregistrat o scădere de 0,4% anul trecut.”

Toate ţările din zona UE11 cu excepţia Letoniei au înregistrat un ritm de creştere mai lent în 2012 față de 2011, iar creşterea generală a PIB-ului de 0,8% din 2012 a reprezentat doar un sfert din ritmul înregistrat în anul precedent. Conform raportului, cererea la nivel intern, în special investiţiile, s-au contractat în majoritatea ţărilor, consecinţa fiind aceea că exporturile nete au reprezentat singurul factor de creştere în regiunea UE11. În plus, numărul ţărilor UE11 afectate de recesiune s-a dublat ajungând la patru, adică Cehia şi Ungaria au ajuns în această situaţie alături de Slovenia şi Croaţia.

Ritmul de creştere economică (%)

2012

2013

2014

UE11

 0,8

 0,8

 2,0

Bulgaria

 0,8

 1,2

 2,1

Croaţia

-2,0

-0,4

 1,5

Cehia

-1,3

-0,4

 1,6

Estonia

 3,2

 3,0

 4,0

Letonia

 5,6

 3,6

 4,1

Lituania

 3,6

 3,0

 3,5

Ungaria

-1,7

 0,3

 1,5

Polonia

 1,9

 1,0

 2,0

România

 0,7

 1,7

 2,2

Slovenia

-2,3

-2,3

-0,1

Slovacia

 2,0

 0,7

 2,0

Această activitate economică slabă la nivelul ţărilor UE11 a avut drept consecinţă pierderea unor locuri de muncă. Incertitudinea prelungită, restructurările la nivel de organizaţii precum şi recesiunea înregistrată în unele ţări UE11 au condus la creşteri ale valorilor şomajului în toată această regiune. După ce s-a stabilizat undeva în jurul valorii de aproximativ 10% în cea mai mare parte din 2010 şi 2011, rata şomajului a depăşit valoarea de 11% la începutul anului 2013. Creşterea numărului de locuri de muncă a înregistrat valori negative pe toată durata anului 2012, ceea ce a afectat domeniul construcţiilor, al industriilor şi – în mod special - administraţia publică.

Chiar şi în situaţia în care exporturile nete au sprijinit creşterea economică din 2012, raportul observă că performanţele comerciale în UE11 au fost dezamăgitoare. Atât exporturile cât şi importurile au înregistrat o frânare, în condiţiile în care comerţul mondial a staţionat din cauza creşterii economice lente în ţările cu venituri mari, precum şi din cauza perioadelor recurente de neîncredere în viitorul monedei Euro.  În anul 2013 importurile şi exporturile UE11 au început să scadă, pe măsură ce fluxurile comerciale intra-UE au început şi ele să înregistreze un ritm încetinit.  Deşi expansiunea pe pieţele non-UE a continuat să contribuie la generarea unor rezultate comerciale favorabile pentru UE11, totuşi nu a putut compensa cererile slabe la export înregistrate din UE.

Fluxurile de investiţii străine directe nete (FDI) către ţările UE11 au rămas stabile, iar datoria externă brută a crescut doar cu valori modeste datorită împrumuturilor suverane. Raportul dintre datoria publică şi PIB a înregistrat şi el o creştere uşoară la nivelul anului 2012, pe fondul unor consolidări fiscale mai scăzute decât cele planificate.

În condiţiile în care măsurile fiscale stricte au înregistrat o relaxare în anul 2012, raportul evidențiază că guvernele ţărilor UE11 şi-au îndeplinit în mare parte angajamentele fiscale. În plus faţă de această situaţie, aceste state şi-au continuat reformele structurale fiscale pe termen mediu şi lung, în scopul de a-şi consolida finanţele publice.

Între timp, băncile centrale din ţările UE11 şi-au accelerat politicile monetare de expansiune, depăşind poziţiile permisive adoptate anterior. În ciuda unei ameliorări substanţiale înregistrată pe pieţele financiare începând din vara anului 2012, condiţiile de acordare a împrumuturilor bancare către debitori aparţinând economiei reale în ţările UE11 au rămas stricte. Cota împrumuturilor neperformante în ţările UE11 a fost încă mare, ceea ce a înfrânat creşterea reală a creditului. Inflaţia a continuat şi ea să se manifeste datorită nivelului scăzut al cererii pe pieţele locale şi datorită unui declin semnificativ al preţurilor la energie.

Există indicii conform cărora regiunea UE11 își va continua creşterea în 2013, deși într-un ritm lent, se spune în raport.  Cu condiția ca zona economică Euro să se consolideze, perspectiva pe termen scurt la nivelul ţărilor UE11 se așteaptă să se îmbunătăţească și ea treptat. În timp ce în anul 2013 nivelul creşterii economice în statele UE11 va continua să se situeze sub valoarea potenţialului său real din cauza cererii scăzute manifestate pe piaţa locală, a constrângerilor fiscale continue şi datorită stopării creşterii creditării precum şi din cauza mediului extern caracterizat de provocări există însă aşteptări conform cărora procesul de creştere va fi reluat în anul 2014. Este posibil ca piaţa muncii să poate înregistra o revenire doar pe termen mediu.

Menţinerea unei politici fiscale prudente şi a unei creşteri economice sustenabile în ţările UE11 rămâne o prioritate pe baza căreia să se reducă impactul advers al şocurilor potenţiale înregistrate în zona Euro. Politicile fiscale vor rămâne restrictive, însă conform unor aşteptări viteza consolidării fiscale va continua să se menţină la cote scăzute şi prin urmare efectul acesteia asupra creşterii economice va fi mai puţin negativ comparativ cu valorile din anul 2012. Politicile monetare vor continua să sprijine creşterea economică, înregistrându-se în continuare reduceri la nivelul ratelor stabilite prin politici în unele ţări ale UE11, în timp ce alte ţări vor adopta măsuri neconvenţionale, chiar dacă posibilităţile de îmbunătăţire a situaţiei monetare sunt deja restrânse.

Date fiind limitările aferente politicilor fiscale şi monetare pentru accelerarea creşterii economice, guvernele UE11 trebuie să se concentreze pe agenda problemelor structurale care nu a fost finalizată şi care are drept scop sporirea potenţialului economic al ţărilor respective,” a declarat Yvonne Tsikata, Director pentru sectorul Reducerea Sărăciei şi Management Economic în Regiunea Europa şi Asia Centrală în cadrul Băncii Mondiale. “Reformele realizate la nivelul pieţelor mondiale şi învăţământului, al administraţiei publice, al mediului de afaceri, al managementului finanţelor publice, precum şi la nivelul planificării investiţiilor, constituie unele dintre domeniile prioritare pentru evoluţia ţărilor UE11.”

Secţiunea intitulată ‘Subiect special’ din cadrul acestei ediţii a raportului privind UE11 analizează tema creării de locuri de muncă la nivelul UE11, înainte de și după criza financiară globală folosindu-se datele existente la nivel de firme. Tema va fi în continuare abordată în cadrul raportului regional privind locurile de muncă în Europa şi Asia Centrală.

Raportul Economic Periodic privind ţările UE11 (EU11 Regular Economic Report) este o publicaţie semianuală a Departamentului de Reducere a Sărăciei şi Management Economic (Poverty Reduction and Economic Management Department) pentru Europa şi Asia Centrală al Băncii Mondiale.

Acest raport monitorizează evoluţiile macroeconomice şi cele înregistrate la nivelul reformelor în ţările UE11 şi conţine analize profunde ale unor aspecte-cheie ce caracterizează politicile publice. 

------------------------------------------------------

[1] Grupul UE11 include zece state membre ale Uniunii Europene (UE) – Bulgaria, Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, România, Slovacia, Slovenia şi Ungaria – şi Croaţia, aflată în curs de aderare.

[2] Grupul UE15 include următoarele ţări: Austria, Belgia, Danemarca, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburg, Olanda, Portugalia, Regatul Unit al Marii Britanii, Spania, şi Suedia.

Contacte media
La Washington
Kristyn Schrader-King
tel : +1-202-458-2736
kschrader@worldbank.org
La Bucureşti
Daniel Kozak
tel : + 4 021 201 0388
dkozak@worldbank.orgCOMUNICAT DE PRESĂ NR.:
2013/455/ECA

Api
Api

Welcome