REPORTAJ

Forţa stă în diversificare: includerea noilor pieţe în UE11

13 iunie 2013


Image

Idei principale
  • Unsprezece ţări din estul Uniunii Europene (cunoscute ca „UE11”) vor continua să înregistreze doar o creştere economică modestă în 2013
  • În ciuda creşterii lente, investiţiile străine directe în regiune rămân stabile
  • Regiunea a beneficiat de pe urma diversificării pieţelor de export – în special cea rusească, care a reprezentat jumătate din exporturile către pieţele non-UE
Efectele continue ale crizei financiare globale, inclusiv rata şomajului aflată în creştere şi scăderea ritmului de creştere a exporturilor, continuă să aibă un impact asupra ţărilor din Europa, inclusiv în ţările care formează UE11 – Bulgaria, Croaţia, Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, Ungaria, Polonia, România, Slovenia şi Slovacia. În anul 2012, acest grup de ţări a înregistrat o creştere economică de doar 0,8%, ceea ce a reprezentat o scădere de patru ori mai mare decât în anul anterior. Cererea internă, creşterea negativă a locurilor de muncă, precum şi declinul înregistrat la nivelul comerţului regional intra-UE în prima jumătate a anului 2013 indică acum o perspectivă identică a unei creşteri economice de 0,8% în această regiune, pentru anul 2013. Deşi există aşteptări conform cărora procesul de creştere va fi reluat în anul 2014, piaţa muncii din aceste ţări nu-şi poate reveni decât pe termen mediu.

În ciuda revenirii lente a activităţii economice, ţările UE11 rămân atractive pentru investitorii străini pe fondul politicilor economice stabile, a unor pieţe financiare calme şi a unor ample lichidităţi globale. În condiţiile în care productivitatea muncii continuă să depăşească valorile de creştere a costurilor cu forţa de muncă, competitivitatea se consolidează în regiunea menţionată. Fluxul de investiţii străine directe (ISD) a rămas şi el stabil.


" Deşi această extindere către pieţe non-UE nu a compensat integral cererea la export, mai slabă, înregistrată la nivelul UE, ea reprezintă totuşi o tendinţă pozitivă care va continua să sprijine performanţa economică la nivelul UE11. "

Gallina A. Vincelette

economist senior, Banca Mondială

O tendinţa economică pozitivă care şi-a luat avânt în ultimul an este legată de diversificarea permanentă a pieţelor pentru exporturile provenite din ţările UE11. În timp ce relaţiile comerciale "tradiţionale" cu vecini din Uniunea Europeană, cum ar fi Germania, Grecia şi Austria, rămân importante, exporturile către anumite ţări din afara pieţei UE s-au intensificat, în special eforturile către ţările cum ar fi SUA, Ucraina şi Rusia.

“Deşi această extindere către pieţe non-UE nu a compensat integral cererea la export, mai slabă, înregistrată la nivelul UE, ea reprezintă totuşi o tendinţă pozitivă care va continua să sprijine performanţa economică la nivelul UE11,” a declarat doamna Gallina A. Vincelette, economist senior în cadrul Băncii Mondiale şi autor principal al celei mai recente ediţii a Raportului Economic Periodic privind ţările UE 11, care studiază tendinţele economice din regiune.

Singura ţară care a ieşit în evidenţă prin rolul jucat în procesul de diversificare a comerţului din regiune este Rusia, care a atras aproape 25% din creşterea exporturilor din ţările UE11 către ţările din afara UE. În calitatea sa, aceea de cel mai nou membru al Organizaţiei Mondiale a Comerţului, Rusia a înregistrat anumite schimbări la nivelul pieţelor sale de import şi export, în virtutea diverselor reglementări impuse de această organizaţie. Aceste schimbări au avut un impact imediat asupra relaţiilor comerciale cu statele UE11. Scăderea tarifelor aferente importurilor în Rusia şi diminuarea obstacolelor care anterior limitau relaţiile comerciale au contribuit la intensificarea relaţiilor comerciale permiţând bunurilor din UE11 să acceseze mai liber economia Rusiei, o economie de 2 trilioane USD, şi să se vândă la preţuri mai competitive.

Deşi este neclară măsura în care doar rolul tarifelor scăzute practicate de Rusia determină rolul ei de importator de bunuri din ţările UE11, acestea par totuşi a reprezenta cel puţin un factor care a determinat recenta gravitaţie a bunurilor UE11 către piaţa rusă. În condiţiile în care tarifele la importurile făcute cu camioane uşoare sunt în scădere în urma aderării Rusiei la OMC, impactul exporturilor din UE11 în acest domeniu nu a întârziat să se manifeste; astfel, exporturile de utilaje şi echipamente de transporturi au crescut cu peste 23% în perioada 2011-2012, reprezentând peste 50% din valoarea cu care exporturile către Rusia au crescut, exporturile de vehicule rutiere reprezentând aproape 37% din această creştere, în timp ce utilajele specializate şi utilajele industriale generale împreună reprezintă încă 26% din acest total.

În condiţiile în care pentru regiunea UE11 se aşteaptă doar o creştere limitată în 2013, aceste câştiguri economice capătă importanţă din ce în ce mai mare. Consolidând tendinţele crescătoare, cum ar fi diversificarea pieţelor şi nivelurile stabile ale ISD, ţările din UE11 se poziţionează astfel încât să poată valorifica mai bine oportunităţile economice, într-un mediu caracterizat de creştere globală limitată. Prin constituirea unor astfel de baze în momente de creştere relativ scăzută, ţările din UE11 pot astfel să-şi faciliteze accesul la o revenire economic mai puternică, care se poate produce mai devreme decât ne-am putea aştepta.


Api
Api