REPORTAJ

Strategia de parteneriat cu ţara, anii fiscali 14-17: Consultări cu părţile implicate

15 noiembrie 2012


Image

rugăm să citiţi prezentarea noastră sau să o descărcaţi.


Idei principale
  • Ameliorarea competitivităţii
  • Consolidarea resurselor umane
  • Susţinerea unei Moldovei verzi, curate şi rezistente

Consultările au fost încheiate în ianuarie, 2013

Banca Mondială elaborează în prezent Strategia de Parteneriat cu Țara pentru următorii patru ani. Strategia de Parteneriat cu Ţara (SPȚ) descrie volumul şi tipul sprijinului pe care Banca Mondială îl va acorda Moldovei şi va fi strâns axată pe necesităţile populaţiei şi ale agendei de dezvoltare a Guvernului Moldovei. Fiind parte a procesului de elaborare, seria de consultări cu principalele părţi implicate este organizată de Banca Mondială cu scopul de a obţine o gamă variată de viziuni asupra priorităţilor de dezvoltare, provocărilor şi soluţiilor propuse pentru Moldova. Aceste opinii vor contribui la elaborarea conţinutului noii Strategii de Parteneriat cu Ţara.

Image

Noi vrem să auzim părerea ta

Astfel de consultări contribuie la valorificarea experienţei şi a cunoştinţelor diferitor grupuri sociale –Guvern, societate civilă, a tineri, femei, mediul academic şi grupurile de expertiză şi analiză, mass media şi sectorul privat – pentru a permite participarea plenară a partenerilor şi părţilor implicate în operaţiunile finanţate de Grupul Băncii Mondiale.

Grupul Băncii Mondiale se consultă cu partenerii de dezvoltare pentru a asigura o colaborare şi o coerenţă mai semnificativă între instituţiile vizate şi a fortifica selectivitatea strategică a programului. Contribuţia consultărilor, împreună cu rezultatele unui sondaj web în curs de desfăşurare vor fi utilizate pentru a determina direcţiile strategice ale noii strategii de parteneriat între Banca Mondială şi Moldova. Se preconizează că strategia, care este în proces de elaborare,  va fi prezentată Consiliului de Directori al Băncii Mondiale în martie 2013.

CUM POŢI SĂ CONTRIBUI


MULTIMEDIA

Api
Api

Welcome