BRIEF

Grupul de Dialog și Cooperare pentru Incluziunea Romilor/Roma Sounding Board (RSB)

25 aprilie 2017


Misiunea Grupului de Dialog și Cooperare pentru Incluziunea Romilor

Grupul de Dialog și Cooperare pentru Incluziunea Romilor/Roma Sounding Board (RSB) va fi alcătuit dintr-un grup reprezentativ de organizații ale societății civile cu expertiză specifică în domeniul incluziunii socio-economice a romilor.

Rolul cheie al RSB este de a identifica domeniile care necesită o atenție sporită din partea politicilor publice pentru romi, va oferi perspectivele comunităților rome, și va propune posibile soluții pentru a contribui la dezvoltarea și întărirea incluziunii sociale a romilor. În plus, RSB va contribui și va propune recomandări cu privire la provocările specifice incluziunii romilor, parte a angajamentului Băncii Mondiale în România și va pune accent pe problemele importante legate de abordarea acestor provocări, precum și la dialogul actorilor relevanți.

Prin activitatea pe care o va desfășura, RSB își propune promovarea egalității de drepturi și a incluziunii socio-economice a romilor, inclusiv în special a femeilor și fetelor rome, și sprijinirea participării depline a acestora la dezvoltarea politică, socială și economică a comunităților lor.

Obiective cheie ale Grupului de Dialog și Cooperare pentru Incluziunea Romilor/Roma Sounding Board (RSB)

  • Se va concentra pe obstacolele cu care se confruntă comunitățile rome, va identifica nevoile și va oferi recomandări care vor conduce la creștere și incluziune;
  • Va funcționa ca o platformă pentru o comunicare mai eficace și o participare a organizațiilor societății civile care activează pentru agenda roma, a Băncii Mondiale și a altor actori relevanți;
  • Va sprijini facilitarea unei mai bune diseminări a cunoștințelor și bunelor practici ce contribuie la incluziunea romilor în România;
  • Oferă puncte de vedere și sfaturi constructive privind elaborarea și implementarea activităților din programul de țară al Băncii Mondiale din România, relevante pentru agenda incluziunii romilor;
  • Interacționează cu comunitățile de romi, inclusiv cu organismele de advocacy existente și cu alte persoane și organizații, după caz, pentru a asigura accesul la o diversitate de puncte de vedere pentru programul de țară al Băncii Mondiale din România și pentru alți actori relevanți.

Statutul de membru

RSB va fi alcătuit din opt organizații ale societății civile care activează la nivel național, dintre care șase vor fi organizații rome și două non-rome, pro-rome, cu experiență de lucru în/pentru comunitățile rome, precum și opt organizații rome de la nivel local/regional (câte una pentru fiecare regiune a României). Membrii RSB vor fi selectați de Banca Mondială în urma unui apel de participare și a unui proces transparent de selecție, bazat pe criterii pre-stabilite. Primul grup de membri RSB vor avea un mandat de de 18 luni.

Aplicați acum

Pentru a aplica, vă rugăm sa descărcați formularul de aplicație și să îl trimiteți completat în format Word sau PDF împreună cu CV-ul persoanei desemnate să reprezinte organizația la adresa de email lmijloc@worldbank.org.

Termenul limită pentru a aplica la Grupul de Dialog și Cooperare pentru Incluziunea Romilor este 23 Mai 2017.

Pentru mai multe detalii despre procesul de selecție vă rugăm să citiți Criteriile de selecție.

Întâlnirea inaugurală a Grupului pentru Dialog și Cooperare pentru Incluziunea Romilor va avea loc pe 23 iunie 2017.