Skip to Main Navigation
COMUNICAT DE PRESĂ 5 aprilie 2021

Banca Mondială Caută Aplicanți pentru a Doua Ediție a Grupului de Dialog și Cooperare pentru Incluziunea Romilor

ROMÂNIA, 5 aprilie 2021 – Astăzi, Biroul Băncii Mondiale din România invită organizațiile societății civile din țară implicate în acțiuni de incluziune socială a romilor să aplice pentru înscrierea la a doua ediție a Grupului de Dialog și Cooperare pentru Incluziunea Romilor. Organizațiile interesate să susțină prioritățile romilor fructificând instrumentele și portofoliul de țară al Băncii Mondiale sunt invitate să aplice în perioada 5 – 26 aprilie, completând acest formular.

Înființat în 2017 în România la inițiativa Băncii Mondiale, Grupul de Dialog și Cooperare pentru Incluziunea Romilor este o rețea de organizații ale societății civile specializate în domeniul incluziunii socio-economice a romilor. Grupul oferă organizațiilor pentru romi o platformă prin care pot evidenția nevoile și provocările comunităților rome. Acestea pot fi abordate, în continuare, în cadrul angajamentului strategic al Băncii Mondiale privind incluziunea socială, menit să contribuie la reducerea sărăciei în România şi să susţină o creştere sustenabilă a veniturilor pentru intervalul de 40% al populaţiei cu cele mai mici venituri.

„Sprijinirea agendei privind populația romă în România a fost prioritatea Băncii Mondiale de-a lungul a două decenii și reprezintă o componentă esențială a Cadrului de Parteneriat de Țară cu România al Băncii Mondiale pentru perioada 2018-2023,” a declarat Tatiana Proskuryakova, Director de țară al Băncii Mondiale pentru România și Ungaria. „Inițial, Banca Mondială a colectat date pentru a înțelege mai bine natura excluziunii care afectează populația romă. Această activitate rămâne importantă în continuare. În plus, Banca Mondială utilizează din ce în ce mai mult aceste informații pentru a aborda provocările romilor în cadrul portofoliului de țară și al dialogului în materie de politici publice cu decidenți, pentru a asigura, astfel, șanse egale pentru toți.”

De la lansare, Grupul de Dialog și Cooperare pentru Incluziunea Romilor a reprezentat cu succes o platformă de cooperare pentru prima cohortă de organizații ale societății civile, care, astfel, au putut furniza sfaturi practice cu privire la conceptualizarea și implementarea de activități ale Băncii Mondiale relevante pentru agenda privind incluziunea populației rome.

Printre rezultatele principale se numără sprijinirea eforturilor de a angaja și a pregăti asistenți comunitari și mediatori în probleme de sănătate și de etnie romă în 300 de comunități marginalizate din România, pentru a facilita accesul grupurilor vulnerabile la asistență comunitară și medicală primară, în cadrul Programului bazat pe rezultate în domeniul sănătății pentru România.

De asemenea, membrii Grupului de Dialog și Cooperare pentru Incluziunea Romilor au fost invitați să se implice în monitorizarea distribuirii de laptopuri pentru elevii din învățământul secundar din comunități marginalizate, dar și să sprijine un exercițiu recent de identificare a nevoilor în 34 de comunități, în ceea ce privește impactul socio-economic al pandemiei de COVID-19. Informațiile colectate au fost incluse în recomandările de politici ale Băncii Mondiale către Guvernul României în vederea îmbunătățirii luptei împotriva pandemiei.

În viitor, Banca Mondială intenționează ca membrii Grupului de Dialog și Cooperare pentru Incluziunea Romilor să continue să reprezinte o voce critică pentru a comunica problemele romilor și să colaboreze pentru a formula recomandări și a înlesni angajamentul Băncii Mondiale la nivelul comunităților, în vederea sporirii șanselor socio-economice ale romilor. Banca Mondială va fructifica sprijinul Grupului în mai multe operațiuni cheie, inclusiv în sectorul învățământului și al sănătății. Printr-o colaborare susținută și sincronizată, membrii Grupului de Dialog și Cooperare pentru Incluziunea Romilor vor fi încurajați să integreze perspectivele romilor în recomandările Băncii oferite în cadrul sprijinului pentru o redresare incluzivă în România, în urma pandemiei de COVID-19.

Întâlnirea inaugurală a celei de a doua ediții a Grupului de Dialog și Cooperare pentru Incluziunea Romilor va avea loc în a doua jumătate a lunii mai 2021. Materialele privind procesul de înscriere sunt disponibile aici.


COMUNICAT DE PRESĂ NR.: 2021/ECA/76

Contact

București
Ioana-Alexandra Irimia
iirimia@worldbank.org
Api
Api