BRIEF

Grupul de Dialog și Cooperare pentru Incluziunea Romilor

28 septembrie 2021Ce este nou?

A doua ediție a Grupului de Dialog și Cooperare pentru Incluziunea Romilor (Roma Sounding Board) a fost anunțată oficial pe 28 septembrie, 2021. Banca Mondială a selectat 18 organizații ale societății civile din România pentru a compune a doua cohortă a Grupului, în urma apelului pentru aplicații lansat în luna aprilie. Mandatul noilor membri se întinde pe perioada 2021-2023.


Image

Ce este Grupul de Dialog și Cooperare pentru Incluziunea Romilor?

Înființat în 2017 în România la inițiativa Băncii Mondiale, Grupul de Dialog și Cooperare pentru Incluziunea Romilor este o rețea de organizații ale societății civile selectate competitiv și care sunt specializate în aspecte de incluziune socială și economică a populației rome.

Prin intermediul acestui Grup, Banca Mondială oferă organizațiilor societății civile o platformă prin care să exprime nevoile și provocările comunității rome. Acestea sunt reflectate mai departe în angajamentul strategic al Băncii Mondiale privind incluziunea socială, menit să contribuie la reducerea sărăciei în țară și să sprijine creșterea sustenabilă a veniturilor pentru 40 la sută din populația cu cele mai scăzute venituri.

De la lansare, Grupul de Dialog și Cooperare pentru Incluziunea Romilor a contribuit cu succes la cooperarea organizațiilor societății civile din prima cohortă pentru a oferi sfaturi practice cu privire la conceperea și implementarea de activități ale Băncii Mondiale relevante pentru incluziunea populației rome, inclusiv pentru proiecte din domeniul sănătății și al educației.

Misiunea Grupului de Dialog și Cooperare pentru Incluziunea Romilor

Prin activitatea pe care o desfășoară, RSB își propune promovarea egalității de drepturi și a incluziunii socio-economice a romilor, inclusiv în special a femeilor și fetelor rome, precum și sprijinirea participării depline a acestora la dezvoltarea politică, socială și economică a comunităților lor.

Cum funcționează?

Activitățile principale ale Grupului de Dialog și Cooperare pentru Incluziunea Romilor constau în identificarea de domenii care necesită o atenție sporită în ceea ce privește politicile pentru incluziunea romilor, precum și în evidențierea viziunii comunității rome și în propunerea de soluții pentru a îmbunătăți rezultatele proiectelor și a consolida incluziunea socială a romilor.

Contribuțiile Grupului sunt încurajate să ofere informații practice pentru proiecte relevante ale Băncii Mondiale în România. Acestea vor contribui și la dialogul instituțional cu toți actorii relevanți. În acest scop, Grupul se întâlnește cu regularitate pentru a identifica aspecte de politici și probleme critice ale romilor, care pot fi abordate prin consultarea cu echipele Băncii Mondiale și includerea punctelor de vedere ale romilor în operațiunile și în dialogul Băncii privind politicile de incluziune socială a romilor.

Ce se așteaptă de la a doua cohortă?

Noul Grup de Dialog și Cooperare pentru Incluziunea Romilor va sprijini Banca Mondială în integrarea nevoilor și viziunii comunității rome în sprijinul oferit (a) pentru redresarea României în urma pandemiei de COVID-19; (b) în cadrul operațiunilor Băncii Mondiale derulate ca parte a Strategiei de țară pentru România în perioada 2018-2023; și (c) Guvernului României în vederea implementării Fondurilor Structurale și de Coeziune în perioada de programare 2021-2027 a Uniunii Europene.

Practic, membrii Grupului de Dialog și Cooperare pentru Incluziunea Romilor se vor consulta cu echipele de proiect ale Băncii Mondiale în vederea identificării nevoilor și provocărilor specifice cu care se confruntă comunitățile rome și ce pot fi abordate în cadrul proiectelor derulate. De asemenea, membrii Grupului pot ajuta la facilitarea accesului Băncii în comunitățile rome pentru a derula consultări și identifica nevoi specifice la firul ierbii, precum și la îndrumarea echipelor de proiect în dezvoltarea unor măsuri critice pentru incluziunea romilor. În plus, Banca Mondială va implica Grupul în dialogul său privind politicile publice relevante și va oferi oportunitatea membrilor de a identifica împreună cu Banca mesaje esențiale ce pot fi transmise decidenților și publicului larg din România.

 

Mărturii ale membrilor din prima cohortă

„Înainte de a lucra cu Grupul de Dialog și Cooperare pentru Incluziunea Romilor nu știam cum ar putea, de exemplu, un proiect al Băncii Mondiale în domeniul transportului să abordeze și problemele comunității rome,” spune Ciprian Necula, Coordonator al Secretariatului din cadrul Grupului de Dialog și Cooperare pentru Incluziunea Romilor. „Prin activitățile Grupului de Dialog și Cooperare pentru Incluziunea Romilor am început să sesizez oportunități de a integra nevoile comunității în proiecte ce țin și de alte sectoare în plus față de cele incluse în Strategia națională de incluziune a romilor.”  

„Grupul de Dialog și Cooperare pentru Incluziunea Romilor lansat de biroul Băncii Mondiale din România este o platformă unde se pot împărtăși idei și se pot reuni oameni cu expertize diferite pentru a acorda sprijin care, în cele din urmă, ajută comunitățile rome din România,” spune Florin Moișă, Președinte, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi.

„Suntem bucuroși să descoperim că una dintre cele mai puternice instituții financiare la scară globală a decis să abordeze cu prioritate Planul de incluziune a romilor în cadrul agendei sale și că a reușit să includă nevoile grupurilor vulnerabile în operațiunile sale, menținând în același timp un dialog constant cu Guvernul României pe această temă,” spune Claudia Lixandru, director de țară pentru România, Roma Education Fund. „Avem nevoie de aliați puternici care să ne poată sprijini eforturile, în lupta noastră comună pentru accelerarea incluziunii sociale a romilor.”

“Grupul de Dialog și Cooperare pentru Incluziunea Romilor este locul în care am avut ocazia de schimba bune practici și a face auzite vocile comunității rome,” spune Mirabela Semiramida Pîslaru, Asociația Comunelor Marginalizate.

“Colaborarea cu Banca Mondială prin intermediul Grupului de Dialog și Cooperare pentru Incluziunea Romilor este foarte importantă pentru viitorul comunității rome din România. Este de apreciat că Banca Mondială a ales să consulte organizațiile rome și pro-roma pentru a îmbunătăți proiectele sale ce au ca grup țintă romii,” spune Daniel CaraivanAsociația DANROM Făurei. “Pentru ONG-ul pe care îl reprezint a fost o oportunitate bună să participăm la ateliere de lucru cu cei mai importanți actori guvernamentali și reprezentanți ai mediului economic din România. Personal, consider că am avut prilejul de a mă dezvolta profesional și de a exprima o serie de principii pro-rome esențiale pentru viitorul cultural și social al romilor."


Welcome