Skip to Main Navigation
KOMUNIKAT PRASOWY2 lipca 2024

Nowa Dyrektor Banku Światowego na Unię Europejską

BRUKSELA, 2 LIPCA 2024 – Anna Akhalkatsi objęła stanowisko Dyrektora Banku Światowego na Unię Europejską.

Pracując z biura w Brukseli, Anna Akhalkatsi będzie odpowiedzialna za dialog Banku Światowego z instytucjami unijnymi oraz krajami członkowskimi UE z aktywnym programem Banku. Będzie również nadzorowała współpracę w zakresie tworzenia i wymiany wiedzy oraz współpracę operacyjną z rządami krajowymi, interesariuszami i partnerami w celu wspierania ich celów rozwojowych. Będzie przy tym blisko współpracować z Międzynarodową Korporacją Finansową (IFC) oraz Wielostronną Agencją Gwarancyjną (MIGA) w celu wzmocnienia współpracy Grupy Banku Światowego z sektorem prywatnym.

“Cieszy mnie perspektywa współpracy z rosnącą siecią partnerów Banku w Unii Europejskiej oraz możliwość budowania i dzielenia się wiedzą napędzającą inkluzywny wzrost i projekty rozwojowe o dużej sile oddziaływania, zarówno w Europie, jak i na całym świecie”, powiedziała Anna Akhalkatsi. “Współpraca na rzecz tworzenia globalnych dóbr publicznych, szukania nowych, innowacyjnych sposobów na wydobycie ludzi z ubóstwa i opracowanie skutecznych odpowiedzi na kryzys klimatyczny to kluczowe obszary współpracy Banku z Unią Europejską.”  

Przed objęciem nowej roli Anna Akhalkatsi była Przedstawicielem Banku na Rumunię i Węgry, podlegającym pod Wiceprezesa Banku na Europę i Azję Środkową. Pochodząca z Gruzji Anna Akhalkatsi rozpoczęła pracę w Banku w 1999 r. jako ekonomistka w jednostce ds. zwalczania ubóstwa i zarządzania makroekonomicznego w biurze Banku w Tbilisi. Następnie piastowała szereg funkcji, w tym szefowej Międzynarodowej Korporacji Finansowej (IFC) na Gruzję, lidera programu usług doradczych IFC, oraz Przedstawiciela Banku Światowego na Mołdawię.

Przed dołączeniem do Grupy Banku Światowego Anna Akhalkatsi pracowała w gruzińskim Ministerstwie Pracy i Spraw Społecznych, w krajowym parlamencie oraz z konsultingu w sektorze prywatnym. Zasiadała w zarządach m.in. EastWest Institute oraz Gruzińskiego Instytutu Spraw Publicznych, którego jest współzałożycielką.

KOMUNIKAT PRASOWY NR: 2025/ECA/005

Kontakt

W Brukseli
Christine Lynch
+1 202 391 1786
W Waszyngtonie
Amy Stilwell
+1 202 458 4906

Blogi

    loader image

CO NOWEGO

    loader image