Skip to Main Navigation
PRIOPĆENJE ZA MEDIJE2. srpnja 2024.

Nova direktorica Svjetske banke za Europsku uniju

BRUXELLES, 2. srpnja 2024. – Anna Akhalkatsi nova je direktorica Svjetske banke za Europsku uniju s uredom u Bruxellesu.

Gđa Akhalkatsi vodit će dijalog Banke s državama članicama EU-a koje su njezini klijenti te institucijama EU-a. Bit će zadužena i za operativni i savjetodavni rad s vladama, dionicima i partnerima u cilju postizanja napretka u ostvarenju njihovih razvojnih ciljeva, a sve u bliskoj suradnji s Međunarodnom financijskom korporacijom (IFC-om) i Multilateralnom agencijom za osiguranje investicija (MIGA-om) kako bi Grupacija Svjetske banke ojačala suradnju s privatnim sektorom.

„Jedva čekam da počnem raditi sa sve razgranatijom mrežom partnera u EU-u i nastavim s jačanjem i širenjem znanja koje je pokretač utjecajnih razvojnih ostvarenja i uključivog rasta u Europi i šire”, izjavila je gđa Akhalkatsi. „Suradnja u području globalnog javnog dobra kako bi se iznašla nova i inovativna rješenja za suzbijanje siromaštva te učinkoviti odgovori na klimatsku krizu leže u srži rada Svjetske banke s EU-om.”

Na svoju novu dužnost gđa Akhalkatsi prelazi s mjesta direktorice Svjetske banke za Rumunjsku i Mađarsku u potpredsjedništvu Svjetske banke za Europu i središnju Aziju. Gđa Ahalkatsi gruzijska je državljanka koja je s radom u Svjetskoj banci počela 1999. godine kao ekonomistica u Odjelu za smanjenje siromaštva i ekonomsko upravljanje u Uredu Svjetske banke u Tbilisiju. Otad je obnašala razne dužnosti, pa je tako radila i kao voditeljica Ureda IFC-a u Gruziji, koordinatorica savjetodavnih usluga u Odjelu IFC-a za sektore proizvodnje, poljoprivrede i usluga, voditeljica Programa savjetodavnih rješenja IFC-a te direktorica Svjetske banke za Moldaviju.

Prije dolaska u Svjetsku banku gđa. Akhalkatsi radila je u Ministarstvu rada i socijalnih pitanja te u gruzijskom Parlamentu, kao i u privatnim konzultantskim tvrtkama. Radila je u nekoliko odbora, uključujući EastWest Institute i Georgian Institute of Public Affairs (GIPA), čija je osnivačica.ember.

Priopćenje broj. 2025/ECA/005

Kontakt

Bruxelles
Christine Lynch
+1 202 391 1786
Washington
Amy Stilwell
+1 202 458 4906

Blogs

    loader image

WHAT'S NEW

    loader image