Skip to Main Navigation
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ 2 юли, 2024

Нов директор на Световната банка за Европейския съюз

БРЮКСЕЛ, 2 юли 2024 г. – Анна Ахалкаци е новият директор на Световната банка за Европейския съюз със седалище в Брюксел.

Г-жа Ахалкаци ще ръководи диалога на банката със страните-клиенти от ЕС и институциите на ЕС и ще наблюдава ангажиментите и операциите, като си взаимодейства с правителствата, заинтересованите страни и партньорите, за постигне целите за развитие, като работи в тясно сътрудничество с Международната финансова корпорация (IFC) и Многостранната агенция за гарантиране на инвестициите(MIGA) за засилване ангажираността на Групата наСветовната банка за подкрепа на частния сектор.

"Нетърпелива съм да работя с разширяващата се мрежа от партньори на банката в ЕС и да продължа да изграждам и споделям знания, които водят до впечатляващи резултати за развитие и приобщаващ растеж в Европа и по света", каза г-жа Ахалкаци. "Сътрудничеството в областта на глобалните обществени блага за намиране на нови, иновативни начини за извеждане на хората от бедността и постигане на ефективни отговори на климатичната криза са в основата на ангажимента на банката в ЕС."  

Последната позиция на г-жа Ахалкаци беше като постоянен представител за Румъния и Унгария. Грузинска гражданка, г-жа Ахалкаци се присъединява към банката през 1999 г. като икономист в отдела за намаляване на бедността и икономическо управление в офиса на Световната банка в Тбилиси, Грузия. Оттогава тя е заемала различни позиции, включително ръководител на офиса на IFC в Грузия, ръководител на програмата за консултантски услуги на IFC и мениджър на МБВР за Молдова.

Преди да се присъедини към Групата на Световната банка, г-жа Ахалкаци е работила в Министерството на труда и социалните въпроси и парламента на Грузия, както и като консултант в частния сектор. Тя е била в няколко борда, включително в този на Института EastWest и Грузинския институт по обществени въпроси (GIPA), на който е член-основател.

СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ №: 2025/ECA/005

Контакт

Брюксел
Кристин Линч
+1 202 391 1786
Вашингтон
Ейми Стилуел
+1 202 458 4906

Блогове

    loader image

КАКВО НОВО

    loader image