Skip to Main Navigation

Anna Akhalkatsi


Anna Akhalkatsi jest Dyrektorem Banku Światowego na Unię Europejską. Pracując z biura w Brukseli, jest odpowiedzialna za dialog Banku z krajami członkowskimi UE z aktywnym programem Banku oraz instytucjami unijnymi. Poprzednio piastowała funkcję Przedstawiciela Banku na Rumunię i Węgry.

Pochodząca z Gruzji Anna Akhalkatsi rozpoczęła pracę w Banku w 1999 r. jako ekonomistka w biurze Banku w Tbilisi. Następnie pełniła funkcję Przedstawiciela Międzynarodowej Korporacji Finansowej (IFC) na Gruzję, po czym przeprowadziła się do Waszyngtonu, gdzie pracowała nad strategią i usługami doradczymi IFC dla sektorów rolnego, wytwórczego, górniczego, a także infrastruktury i bankowości. W IFC pracowała następnie jako szefowa działu doradztwa na region Ameryki Łacińskiej i Karaibów, po czym objęła stanowisko Przedstawiciela Banku Światowego na Mołdawię.

Przed dołączeniem do Grupy Banku Światowego Anna Akhalkatsi pracowała w gruzińskim Ministerstwie Pracy i Spraw Społecznych, w krajowym parlamencie oraz z konsultingu w sektorze prywatnym.

Jest autorką szeregu publikacji IFC na temat rozwoju sektora prywatnego. Posiada dyplom magistra polityki gospodarczej wydany przez Uniwersytet Clermont-Ferrand we Francji oraz magistra gospodarki społeczno-ekonomicznej uzyskany na Państwowym Uniwersytecie w Tbilisi. Zasiadała w zarządach m.in. EastWest Institute oraz Gruzińskiego Instytutu Spraw Publicznych, którego jest współzałożycielką.