Skip to Main Navigation
KOMUNIKAT PRASOWY 4 maja 2020

Pomoc Banku Światowego dla Europy i Azji Środkowej w czasie pandemii przekroczyła 1,4 mld dolarów. Wiceprezesem na region została Anna Bjerde.

WARSZAWA, 4 maja 2020 r. – Pochodząca ze Szwecji Anna Bjerde objęła 1 maja 2020 r. stanowisko wiceprezesa Banku Światowego na region Europy i Azji Środkowej, do którego należy także Polska. W ramach nowej roli wiceprezes będzie nadzorować strategię Banku w tej części świata, kierować operacjami oraz pracami różnych zespołów analitycznych.

Anna Bjerde przejmuje stanowisko wiceprezesa na Europę i Azję Środkową w trudnym dla wielu krajów momencie. Pandemia koronawirusa sprawiła, że państwa skupione są na walce z ogromnymi wyzwaniami w obszarze ochrony zdrowia, polityki społecznej i gospodarki. W ostatnim raporcie na temat perspektyw gospodarczych dla Europy i Azji Środkowej Bank Światowy przedstawił różne scenariusze rozwoju regionu, w tym poważną recesję w 2020 r. na poziomie od 2,8 do 4,4 procent.

„Jako wiceprezes na Europę i Azję Środkową będę ściśle współpracowała z naszymi partnerami w różnych krajach, pomagając im poprawiać perspektywy rozwoju gospodarczego. Na ten moment uwaga skupia się jednak na zdrowotnych i ekonomicznych skutkach pandemii koronawirusa” – mówi Anna Bjerde, wiceprezes Banku Światowego na Europę i Azję Środkową.

„W krótkim okresie oferujemy szybkie finansowanie połączone z innymi instrumentami wsparcia, aby chronić zdrowie i życie obywateli. W średnim terminie będziemy pomagać krajom ograniczać gospodarcze i fiskalne problemy, które pojawią się na skutek kryzysu, poprzez odpowiednie polityki publiczne i instrumenty finansowe” – dodaje Anna Bjerde.

Bank ma w planie przeznaczyć ponad 1,4 miliarda dolarów na pomoc krajom regionu w ograniczaniu negatywnych skutków pandemii. Od 2 kwietnia 2020 r. około 490 milionów dolarów zostało zaakceptowane w ramach szybkich projektów. Dodatkowo do 925 milionów dolarów jest przekierowywane z innych projektów lub pochodzi z nowych pożyczek.

Środki te przeznaczane są głównie na zakup sprzętu medycznego, w tym testów czy respiratorów, a także na inne inwestycje potrzebne w ochronie zdrowia jak szkolenia dla pracowników, czy na osłony socjalne dla tych, którzy najbardziej ucierpieli na pandemii. Część krajów w regionie prowadzi obecnie rozmowy z Bankiem na temat przyszłych projektów mających na celu ograniczenie negatywnych skutków pandemii.

Anna Bjerde pracuje w Banku od 25 lat i w tym czasie pełniła szereg kierowniczych funkcji. Jest uznaną ekspertką w dziedzinie polityk publicznych oraz zrównoważonego rozwoju. Na stanowisku wiceprezesa zastąpiła Cyrila Mullera, który piastował tę funkcję od lipca 2015 r.

Działania Grupy Banku Światowego w czasie pandemii:

Grupa Banku Światowego, jedna z największych na świecie instytucji oferująca krajom rozwijającym się środki finansowe oraz wsparcie doradcze, podejmuje szeroko zakrojone i szybkie działania, aby pomóc krajom w czasie pandemii. Finansujemy inwestycje w publiczną ochronę zdrowia oraz pomagamy sektorowi prywatnemu działać i utrzymywać miejsca pracy. W ciągu najbliższych 15 miesięcy zaoferujemy wsparcie o wartości 160 miliardów dolarów na ochronę najbiedniejszych i najsłabszych, pomoc dla firm oraz poprawę perspektyw wzrostu gospodarczego. 50 miliardów dolarów z tych środków zostanie spożytkowane przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Rozwoju (IDA) w postaci grantów lub kredytów preferencyjnych. 


KOMUNIKAT PRASOWY NR: 2020/ECA/102

Kontakt

Warszawa
Filip Kochan
fkochan@worldbank.org
Api
Api