Skip to Main Navigation
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ 4 май, 2020

$1,4 млрд. за Европа и Централна Азия от Световната банка, регионът с нов вицепрезидент

ВАШИНГТОН, 4 май 2020 г. - Г-жа Анна Биерде, шведска гражданка, е новият вицепрезидент на Световната банка за Европа и Централна Азия от 1 май 2020 г. На тази длъжност г-жа Биерде ще ръководи операциите, стратегическата, аналитичната и научна работа на Световната банка в региона.

Г-жа Биерде поема ръководството на Европа и Централна Азия по време на изключителни предизвикателства за клиентите на банката. Пандемията COVID-19 накара много държави да се борят със сериозни здравни, социални и икономически последици. На фона на продължаващата несигурност последната прогноза на Световната банка за Европа и Централна Азия предполага различни негативни сценарии за региона, включително голяма рецесия през 2020 г., като растежът ще се свие между -4.4 и -2.8 процента.

„Като вицепрезидент за Европа и Централна Азия ще работя много тясно с правителствата на нашите страни-членки, за да им помогна да продължат развитието си, като непосредственият ни фокус е върху справянето със здравните и икономическите въздействия от пандемията COVID-19“, казва Анна Биерде, вицепрезидент на Световната банка за Европа и Централна Азия. „В краткосрочен план ние предоставяме ускорено финансиране и инструменти в подкрепа на политики, целящи защита на живота и поминъка на хората. В средносрочен план ще помогнем на страните да преодолеят икономическия и фискален спад от кризата чрез подходящи мерки и финансиране на политики. “

Към днешна дата Световната банка е дала заделила повече от 1,4 милиарда долара, за да помогне на държавите в Европа и Централна Азия да смекчат въздействията на COVID-19. От началото на месец април около 490 милиона долара бяха отпуснати чрез нови спешни проекти. В допълнение близо 925 милиона долара се дават в рамките на съществуващи проекти и заеми, включително и допълнително финансиране, за да се помогне на страните в борбата срещу COVID-19.

С финансирането се заплаща за медицинско оборудване, включително комплекти за тестове, респиратори и вентилатори. Финансира се също така укрепването на капацитета на здравните системи, включително чрез обучение за здравни работници, като се подкрепят и мерки за социална защита за най-уязвимите групи, засегнати от COVID-19. В момента няколко страни в региона обсъждат със Световната банка бъдещи проекти и подкрепа за справяне с въздействието на пандемията.

Г-жа Биерде е заемала няколко висши длъжности в Световната банка през своята двадесет и пет годишна кариера. Тя е признат лидер в областта на развитието с акцент върху приобщаващия растеж и устойчивото развитие. Г-жа Биерде поема поста от Сирил Мюлер, чийто мандат започна през юли 2015 г.

Групата на Световната банка срещу COVID-19:

Групата на Световната банка (ГБС), един от най-големите източници на финансиране и знания за развиващите се страни, предприема широки и бързи действия, за да помогне на развиващите се държави да отговорят на пандемията. Групата подкрепя наблюдението на болестта, подобряването на публичните здравни интервенции, както и подпомагането на частния сектор да продължи да оперира и поддържа работни места. През следващите 15 месеца ГБС ще използва до 160 милиарда долара за финансова подкрепа, за да подпомогне страните-членки да защитят бедните и уязвимите, да подкрепи бизнеса и да засили икономическото възстановяване. В тези средства се включват и 50 милиарда долара нови ресурси от Международната Асоциация за развитие като безвъзмездни средства или безлихвено финансиране на развиващите се страни. 


СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ №: 2020/ECA/102

Контакт

Washington
Carl Hanlon
(202) 460 8526
chanlon@worldbank.org
Washington
Kym Smithies
(202) 458 0152
ksmithies@worldbank.org
Washington
Sona Panajyan
(202) 473 9751
spanajyan@worldbank.org
Api
Api