ARTYKUŁ SPECJALNY

Otwarci na biznes: Polska przoduje w Europie Środkowej w reformach mających wpływ na prowadzenie działalności gospodarczej

29 pazdziernika 2014


Image

GŁÓWNE PUNKTY ARTYKUŁU
  • Polska według najnowszego raportu „Doing Business” po raz kolejny jest regionalnym liderem w reformach na rzecz poprawy klimatu dla biznesu,”.
  • W ostatnich latach Polska znacząco awansowała w rankingu „Doing Business”, zajmując w tegorocznym Doing Business 2015 32 pozycję w ogólnym rankingu dotyczącym łatwości prowadzenia działalności gospodarczej.
  • Polska potrzebuje jednak dalszych reform – zwłaszcza w aspekcie rejestracji działalności gospodarczej, uzyskiwania pozwoleń na budowę, oraz płacenia podatków.

29 października 2014 roku — Kiedy Polska dziesięć lat temu wstępowała do Unii Europejskiej (UE), weszła na ścieżkę reform mających na celu poprawę klimatu dla prowadzenia działalności gospodarczej, pobudzenie wzrostu gospodarczego i przyspieszenie konwergencji z UE. Przez dekadę polscy politycy gospodarczy pracowali ramię w ramię z Bankiem Światowym i innymi partnerami przy wdrażaniu polityk, reform i inicjatyw przybliżających kraj do założonych celów.

W najnowszym raporcie „Doing Business” Grupy Banku Światowego, opublikowanym 29 października b.r., Polska znalazła się w gronie „prymusów” w regionie Europy i Azji Środkowej, a wiele prowadzonych reform zostało zauważonych i docenionych.  Raport ten, zatytułowany Doing Business 2015: Going Beyond Efficiency („Doing Business 2015: Więcej Niż Efektywność”), ocenia 189 gospodarek na świecie pod kątem łatwości prowadzenia działalności gospodarczej: od założenia przedsiębiorstwa, przez rejestrację własności, podatki, aż do postępowania upadłościowego.

Zdaniem twórców raportu Polska w dalszym ciągu ułatwia przedsiębiorcom prowadzenie działalności gospodarczej, a obecnie zajmuje 32 pozycję na świecie pod względem łatwości prowadzenia działalności gospodarczej. Polska uplasowała się w rankingu na czele nowych państw członkowskich Unii Europejskiej w Europie Środkowej.

„Wysokie miejsce Polski w tegorocznym rankingu Doing Business stanowi odzwierciedlenie reformatorskich wysiłków podjętych przez Polskę w celu uzyskania znaczącej poprawy klimatu dla biznesu i przyspieszenia pokryzysowego wzrostu gospodarczego”, powiedziała Marina Wes, Menedżer Banku Światowego dla Polski i krajów bałtyckich

 „Polska jest w grupie liderów, jeżeli chodzi o reformy regulacyjn., Zapewne przyczyniło się to również do dobrych wyników gospodarczych kraju zanotowanych w ostatnich latach.”  " Wysokie miejsce Polski w tegorocznym rankingu Doing Business stanowi odzwierciedlenie reformatorskich wysiłków podjętych przez Polskę w celu uzyskania znaczącej poprawy klimatu dla biznesu i przyspieszenia pokryzysowego wzrostu gospodarczego. "
Image

Marina Wes

Menedżer Banku Światowego dla Polski i krajów bałtyckich


Oprócz wysokiej pozycji w rankingu ogólnym, Polska wyróżnia się także pod względem innych wskaźników uwzględnionych w raporcie, a zwłaszcza pod względem aspektów takich jak dostępność kredytu (17. pozycja w rankingu), postępowanie upadłościowe (32. miejsce) i rejestracja własności (39. miejsce). Obecnie osoba rejestrująca w Polsce prawo własności do nieruchomości ponosi koszt stanowiący równowartość zaledwie 0,3 % wartości nieruchomości, podczas gdy np. w sąsiednich Czechach koszt ten stanowi równowartość 4% wartości nieruchomości. 

W zeszłym roku Polska wdrożyła jeszcze trzy dodatkowe reformy z myślą o poprawie otoczenia biznesu. Dzięki jednej reformie wprowadzono ułatwienia w przenoszeniu własności do nieruchomości, stawiając na procedury realizowane przez Internet i obniżkę opłat notarialnych. Druga reforma usprawniła handel transgraniczny dzięki uruchomieniu nowego systemu operacyjnego dla terminali oraz otwarcie portu w Gdańsku. W wyniku trzeciej reformy obniżono koszty przyłączenia do sieci energetycznej  dzięki zmianom w taryfach opłat za przyłączenie.

Oprócz tych imponujących sukcesów Polska uzyskała także dobre wyniki w niemal wszystkich  kategoriach ocenianych w raporcie – w dziewięciu z dziesięciu kategorii ujętych w raporcie „Doing Business” Polska uplasowała się na pozycji znacznie lepszej niż 100 miejsce, co pokazuje, że realizowane reformy wywierają korzystny wpływ na klimat dla biznesu w kraju.

W 2015 Bank Światowy zamierza opublikować nowy ranking „Subnational Doing Business” na szczeblu regionalnym. Ranking regionalny ma pomóc w doprecyzowaniu dalszych obszarów wymagających poprawy poprzez analizę przepisów dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej przez małe i średnie polskie firmy w 18 polskich miastach. Raport powinien uwidocznić dobre praktyki stosowane obecnie w skali lokalnej tak, aby można je było wykorzystać na rzecz poprawy otoczenia biznesu na szczeblu regionalnym w celu pobudzenia aktywności drobnych przedsiębiorstw i reform regulacyjnych, a także ogólnego zwiększenia efektywności klimatu regulacyjnego w całym kraju, a nie tylko w Warszawie.

Systematyczny awans Polski w rankingu jest niewątpliwie sukcesem samym w sobie, lecz tego sukcesu nie da się utrzymać bez dalszego impetu reform – szczególnie w tych dziedzinach, w których Polska pozostaje w tyle za innymi krajami, tj. w kategoriach takich jak: rejestracja działalności gospodarczej, uzyskiwanie pozwoleń na budowę oraz płacenie podatków. Obserwowane w ostatniej dekadzie osiągnięcia Polski w poprawie klimatu dla biznesu dają powody do optymizmu - należy mieć nadzieję, że w nadchodzących latach politycy będą podejmować dalsze wysiłki prowadzące do podobnych sukcesów i dalszego awansu Polski w rankingu „Doing Business”.


Api
Api