KOMUNIKAT PRASOWY

Warunki dla prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce według raportu „Doing Business”: bardziej przyjazne otoczenie biznesu dzięki lepszym, inteligentnym regulacjom

29 pazdziernika 2014


WARSZAWA, 29 października 2014 roku — Według nowego raportu Grupy Banku Światowego zatytułowanego Doing Business 2015: Going Beyond Efficiency („Doing Business 2015: Więcej Niż Efektywność”), w ostatnich latach Polska w dalszym ciągu ułatwiała przedsiębiorcom prowadzenie działalności gospodarczej poprzez wdrażanie reform regulacyjnych w trzech obszarach, takich jak: dostęp do elektryczności, rejestracja własności, oraz handel transgraniczny.

W tegorocznym światowym rankingu dotyczącym łatwości prowadzenia działalności gospodarczej, obejmującym 189 krajów, Polska zajmuje 32 pozycję. Polska uplasowała się na czele nowych państw członkowskich UE w Europie Środkowej.

„32 pozycja Polski w rankingu „Doing Business” jest efektem systematycznych wysiłków reformatorskich rządu i budzących szacunek osiągnięć – mam tu na myśli poprawę klimatu dla biznesu i pokryzysowe przyspieszenie wzrostu gospodarczego. Na przestrzeni ostatnich lat Polska stała się jednym z liderów w Europie Środkowej pod względem wprowadzania reform regulacyjnych w życie”, powiedziała Marina Wes, Menedżer Banku Światowego dla Polski i krajów bałtyckich.  

Dzięki zmianom w taryfach opłat za przyłączenie do sieci energetycznej w Polsce obecnie mniej zapłacimy za uzyskanie dostępu do elektryczności. Dzięki wprowadzeniu procedur internetowych i obniżce stawek notarialnych możemy sprawniej przeprowadzić transakcję przekazania praw własności do nieruchomości. Wreszcie, dzięki wdrożeniu nowego systemu operacyjnego w porcie gdańskim łatwiej się teraz prowadzi handel transgraniczny.

„Jesteśmy gotowi nadal wspierać rząd w działaniach na rzecz poprawy otoczenia regulacyjnego i klimatu dla  działalności gospodarczej, zwłaszcza w aspekcie zakładania firm, , uzyskiwania pozwoleń budowlanych i płacenia podatków. Ponadto, w 2015 roku zamierzamy opublikować pierwszy w Polsce ranking „Subnational Doing Business” na szczeblu regionalnym, który oceni jakość otoczenia biznesu w 18 polskich miastach, nie tylko w Warszawie”, stwierdził Marcin Piątkowski, Starszy Ekonomista Banku Światowego.

Zwycięzcą rankingu „Doing Business 2015” został Singapur -  numer jeden na świecie pod względem łatwości prowadzenia działalności gospodarczej. W pierwszej dziesiątce krajów o otoczeniu regulacyjnym najbardziej przyjaznym dla biznesu znalazła się także Nowa Zelandia; Specjalny Region Administracyjny Chin – Hongkong; Dania; Korea; Norwegia; USA; Wielka Brytania; Finlandia; oraz Australia.

Doroczny, flagowy raport Grupy Banku Światowego zatytułowany „Doing Business” zawiera analizę przepisów regulujących działalność podmiotów gospodarczych w całym cyklu życia przedsiębiorstwa, obejmując zagadnienia takie jak założenie i prowadzenie przedsiębiorstwa, handel transgraniczny, kwestie podatkowe i postępowanie upadłościowe. Tegoroczny raport jest 12 edycją globalnej serii „Doing Business” i obejmuje 189 gospodarek na świecie. W tym roku twórcy raportu poświęcili szczególną uwagę trzem z dziesięciu poruszanych tematów, a w przyszłym roku zamierzają przedstawić szerszy obraz kolejnych pięciu tematów. Warto też zaznaczyć, że punktacja w rankingu łatwości prowadzenia działalności gospodarczej jest teraz oparta na tzw. „odległości od granicy”. Innymi słowy, autorzy rankingu mierzą, jak blisko jest dana gospodarka do najlepszych światowych praktyk w dziedzinie przepisów dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej. Im wyższa punktacja, tym wyższa efektywność otoczenia biznesu i tym mocniejsze instytucje prawne.Kontakty medialne
W Warszawie
Dorota Kowalska
tel : +48 518 464 430
dkowalska@worldbank.org
W Waszyngtonie
Kristyn Schrader-King
tel : +1-202-458-2736
kschrader@worlbank.org
Nadine Ghannam
tel : +1 (202) 473-3011
nsghannam@ifc.orgKOMUNIKAT PRASOWY NR:
2015/ECA/028

Api
Api