ARTYKUŁ SPECJALNY

Jak dbamy o działalność gospodarczą: spojrzenie na klimat dla biznesu w 18 polskich miastach

26 marca 2014


Image

GŁÓWNE PUNKTY ARTYKUŁU
  • Jak wynika z raportu Banku Światowego Doing Business 2014”, czas potrzebny na zarejestrowanie prawa własności do nieruchomości w Warszawie został w ciągu ostatnich pięciu skrócony ze 197 do 35 dni.
  • W globalnej edycji raportu „Doing Business” informacje dotyczące Warszawy są podstawą do ustaleń na temat prowadzenia działalności gospodarczej w całym kraju.
  • Nowy, regionalny raport „Doing Business”, którego publikacja zapowiadana jest na wiosnę 2015 roku, będzie zawierać informacje pogrupowane wokół czterech głównych wskaźników istotnych dla prowadzenia biznesu w 18 miastach Polski.

W 2009 roku właściciel małej firmy chcący zarejestrować nową nieruchomość w Warszawie musiał się przygotować na 197 dni oczekiwania na zakończenie procedury. Gdyby chciał zbudować nowy budynek w celu prowadzenia działalności gospodarczej, uzyskanie pozwolenia na budowę zajęłoby mu 308 dni.

Pięć lat minęło…. i otacza nas zupełnie inny klimat dla biznesu. Dzisiaj rejestracja  prawa do własności  nieruchomości zajmuje znacznie krócej - 35 dni, a czas oczekiwania na wydanie pozwolenia na budowę został skrócony prawie o połowę, do 161 dni. Dzięki tym zmianom na lepsze lokalni przedsiębiorcy mogą się szybciej rozwijać, a Polska systematycznie pnie się w górę w dorocznym globalnym raporcie Doing Business – z 72. pozycji w 2010 roku na 45. miejsce w roku 2014.

Coraz wyższe miejsca w rankingu świadczą o dużych postępach gospodarczych Polski w ostatnich latach, przybliżając ją coraz bardziej do poziomu Unii Europejskiej, lecz jednocześnie trzeba pamiętać, że wyniki rankingu są oparte na sytuacji panującej w stolicy, a nie w całym kraju, przez co łatwość prowadzenia działalności gospodarczej poza Warszawą i sytuacja przedsiębiorców w innych regionach mogą być tylko polem do spekulacji.

Jednak informacja o pracach nad regionalnym raportem „Doing Business” to[AK1]  sygnał, że ten problem niedługo zostanie rozwiązany. Za około 12 miesięcy polski przedsiębiorca zainteresowany klimatem dla prowadzenia działalności gospodarczej poza Warszawą będzie mógł się dowiedzieć, ile czasu zajmie mu tam założenie firmy lub zarejestrowanie nieruchomości. Przeglądając dane z polskiej edycji raportu „Doing Business”, zapowiadanej na wiosnę 2015 roku, drobny przedsiębiorca z Lublina dowie się na przykład jak wygląda egzekwowanie kontraktów  czy uzyskanie pozwolenia na budowę w Opolu.    

„Dzięki naszemu opracowaniu przedsiębiorstwa i władze samorządowe będą miały dostęp do wiarygodnych danych z pierwszej ręki”, powiedział Marcin Piątkowski, współautor raportu i ekonomista Banku Światowego, w niedawno udzielonym wywiadzie dotyczącym prac nad raportem.


" Władze samorządowe dowiedzą się, jak ich region plasuje się w porównaniu do reszty kraju, poznają dobre praktyki i będą mogły podjąć wysiłki na rzecz wzrostu konkurencyjności. Takie działania są niezbędne dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, bez których nie można mówić o rozwoju gospodarczym na szczeblu lokalnym "

Marcin Piątkowski

współautor raportu i ekonomista Banku Światowego

Image

Mapa przedstawiająca 18 polskich miast uwzględnionych w regionalnym raporcie „Doing Business”, którego publikacja jest zapowiadana na pierwszą część 2015 roku.


Polska edycja regionalnego raportu Doing Business” powstaje na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK); jest to najnowsze opracowanie z serii DB w Europie.

Wychodząc swoim zasięgiem poza Warszawę, raport będzie poświęcony analizie przepisów dotyczących działalności gospodarczej z perspektywy małych i średnich krajowych przedsiębiorstw w 18 miastach Polski, ze szczególnym uwzględnieniem lokalnych różnic w treści lub egzekwowaniu przepisów na szczeblu niższym niż krajowy, a także najlepszych praktyk wartych rozpowszechnienia w wielu różnych miastach. Ustalenia raportu będą się obracać wokół czterech wskaźników dotyczących: założenia firmy, uzyskania pozwolenia na budowę, rejestracji własności nieruchomości, oraz egzekwowania postanowień umownych.

Koncepcja raportu oparta jest na wcześniejszych opracowaniach tworzonych w miejscach podobnych do Polski – tj. w krajach o zdecentralizowanej strukturze, gdzie lokalne przepisy i charakterystyczny dla danego miejsca sposób egzekwowania ogólnokrajowych regulacji wywiera wpływ na lokalny biznes. W raportach z tej serii zbadano już 355 miast z 55 krajów – warto wymienić choćby niedawno opublikowaną włoską edycję regionalnego raportu „Doing Business”[AK1] . Okazało się, że we Włoszech występują istotne różnice regulacyjne pomiędzy poszczególnymi miastami; raport zwrócił również uwagę na wiele dobrych praktyk, które można wykorzystać w celu wzmocnienia lokalnych przedsiębiorców i włoskiego sektora MSP.

Polscy eksperci i funkcjonariusze publiczni liczą na to, że prowadzone w Polsce prace nad raportem przyniosą podobne efekty. W kwietniu zespół BŚ rozpocznie gromadzenie, analizowanie i kodowanie danych, aby potem wykorzystać je jako materiał źródłowy do sporządzenia raportu. Raport będzie zawierać dane na temat łatwości prowadzenia działalności gospodarczej w podziale na wybrane aspekty regulacyjne, a także ranking miast oraz rekomendacje dotyczące reform na rzecz poprawy klimatu dla biznesu na szczeblu lokalnym w każdym z omawianych aspektów. Dane będą też doskonałym materiałem do uczenia się na przykładzie innych.  

„Raport Doing Business na poziomie regionalnym ma przede wszystkim rzucić więcej światła na to, co już działa dobrze oraz na to, co jeszcze można usprawnić w każdej z badanych dziedzin”, zauważa Xavier Devictor, szef Banku Światowego na Polskę i kraje bałtyckie. „Mamy nadzieję, że to opracowanie pomoże decydentom dostarczając im informacje przydatne w kształtowaniu kierunków polityki; miastom i województwom pozwoli dzielić się wiedzą i doświadczeniami; a przede wszystkim przyczyni się do poprawy lokalnego otoczenia regulacyjnego tak aby ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej.”

Ostateczna wersja raportu ma być gotowa w marcu 2015 roku.


Api
Api