KOMUNIKAT PRASOWY

Grupa Banku Światowego zbada warunki prowadzenia biznesu w Polsce

6 marca 2014


WARSZAWA, 6 marca 2014 roku — Dzisiaj w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Grupa Banku Światowego zainaugurowała prace nad raportem, który zbada warunki prowadzenia biznesu w Polsce. Raport będzie opracowany na poziomie regionalnym, jest rozwinięciem globalnego raportu Doing Business i zanalizuje wybrane polskie miasta pod względem możliwości prowadzenia biznesu z perspektywy małych i średnich przedsiębiorstw krajowych.

Raport, który ma być opublikowany wiosną 2015 r. porówna cztery obszary regulacyjne, pozostające w gestii lokalnych organów i/lub podlegające lokalnym procesom wdrożeniowym w oparciu o przepisy ogólnokrajowe. Te obszary to: zakładanie firmy, uzyskiwanie pozwoleń na budowę, rejestrowanie nieruchomości oraz egzekwowanie kontraktów.

Dla każdego z tych obszarów autorzy raportu wyłonią dobre praktyki stosowane w 18 polskich miastach zlokalizowanych we wszystkich 16 województwach, przedstawiając jednocześnie propozycje reform w oparciu o przykłady z Polski i 188 krajów badanych w ramach globalnego raportu Doing Business. Wyniki będą stanowić wsparcie dla władzy rządowej i samorządowej w procesie reform mających na celu ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.

“Głównym celem regionalnych raportów Doing Business jest pokazanie dobrych praktyk i aspektów, które wymagają poprawy w obrębie badanych obszarów. Regionalny raport Doing Business Polska umożliwi decydentom dokładniejsze spojrzenie na obszary wymagające reform i wyzwania, przed jakimi stają lokalni przedsiębiorcy. Poprzez badanie sytuacji w różnych miastach i różnych województwach Polski, rozwiązania, które sprawdziły się w jednym mieście mogą być inspiracją dla innego, borykającego się z takimi samymi problemami, a wyzwania stojące przed jednym województwem mogą być rozwiązane dzięki doświadczeniom innego. Mamy nadzieję, że regionalny raport Doing Business będzie wspierać decydentów, dostarczając im informacji potrzebnych do tworzenia skutecznych rozwiązań, umożliwi wymianę doświadczeń pomiędzy miastami i województwami, oraz pomoże w udoskonaleniu lokalnego środowiska regulacji biznesu, ”powiedział Xavier Devictor, Menedżer Banku Światowego dla Polski i krajów bałtyckich.

Regionalne raporty Doing Business ukazują różnice w przepisach dotyczących biznesu oraz ich egzekwowaniu na różnych obszarach danego kraju lub regionu. Autorzy raportów prezentują dane na temat łatwości prowadzenia firmy w poszczególnych miejscowościach, szeregują wybrane miejscowości w formie rankingu, a także przedstawiają zalecenia, co do reform mających poprawić sytuację na szczeblu lokalnym dla każdego z omawianych miejsc. Od 2005 roku w projektach Grupy Banku Światowego z cyklu Doing Business na poziomie regionalnym porównano 355 miast z 55 krajów.

Raport sporządzany jest na prośbę Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK). 

Kontakty medialne
W Warsaw
Anna Kowalczyk
tel : + 48 605 282 998
akowalczyk@worldbank.org
W Washington
Kristyn Schrader-King
tel : +1-202-458-2736
kschrader@worldbank.orgKOMUNIKAT PRASOWY NR:
2014/ECA/050

Api
Api

Welcome