Wydarzenia
University student, Poland
Konferencja: Jakość w kształceniu praktycznym na poziomie wyższym – europejskie przykłady i możliwości dla Polski
12 czerwca 2013Warszawa, Polska


Wydarzenie zororganizowane zostało wspólnie przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Bank Światowy.

O KONFERENCJI 

W ostatnich dziesięcioleciach rola edukacji wyższej w społeczeństwie i gospodarce uległa znaczącej ewolucji. Zapotrzebowanie na wyższe wykształcenie – powszechnie postrzegane jako kluczowy czynnik rozwoju gospodarczego i społecznego oraz podstawa indywidualnego sukcesu – wzrastało, ale jednocześnie oczekiwania odbiorców stały się coraz bardziej zróżnicowane. W ostatnich latach szczególną uwagę poświęca się relacjom między wyższym wykształceniem a rynkiem pracy: wagę tej kwestii doceniają rządy, pracodawcy poszukują absolwentów z umiejętnościami pozwalającymi na ich szybkie zatrudnienie, a studentom zależy na zdobyciu wykształcenia, które przygotuje ich do podjęcia pracy zawodowej. Mimo to, większość dyskusji o jakości w edukacji wyższej wciąż skupia się na akademickich programach studiów. Brakuje przestrzeni do rozmowy o tym, w jaki sposób rozwijać praktyczne kształcenie na poziomie wyższym odpowiadające na społeczne zapotrzebowanie.

W trakcie konferencji zaproszeni goście – eksperci, praktycy z polskich i zagranicznych uczelni, pracodawcy, przedstawiciele rządu i administracji publicznej – wspólnie poszukiwali sposobów poszerzenia tej perspektywy. Kluczowe pytanie, na które szukali odpowiedzi uczestnicy konferencji, brzmiało: na czym polega najwyższa jakość w zorientowanym praktycznie szkolnictwie wyższym oraz za pomocą jakich działań można ją osiągnąć? Debata  koncentrowała się na praktycznych aspektach procesu i interesujących doświadczeniach z Polski i z Europy. Niektóre zagadnienia, które zostały poruszone w czasie konferencji:

  • W jakim kierunku zmierza rozwój praktycznego szkolnictwa zawodowego?
  • Co może w praktyce oznaczać „odpowiadanie na potrzeby rynku pracy”?
  • W jaki sposób uczelnie poznać mogą wymagania pracodawców?
  • Jak pracodawcy i szkoły wyższe mogą współpracować?
  • Jakie programy i metody nauczania wyróżniają kształcenie praktyczne?
  •  W jaki sposób rozwijać można zorientowane na praktykę programy umożliwiające uczenie się przez całe życie (LLL)?

Konferencja odbyła się 12 czerwca 2013 roku w Warszawie. Wydarzenie zostało zorganizowane wspólnie przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Bank Światowy. Jest ono elementem trwałej współpracy między tymi instytucjami w obszarze szkolnictwa wyższego. Obok uczestników z Polski, w konferencji wzięli udział goście z krajów Europy Środkowej i Wschodniej. 

Program (PDF) | Biografie (PDF) | Dodatkowe materiały (w języku angielskim, PDF)

Prezentacje
Dr. Guy Haug PDF (Eng)
Prof. Jarosław Górniak PDF
Dr. Julie Bernard PDF (Eng)
Prof. Richard Korff PDF (Eng)
Marc Vandewalle PDF 1, PDF 2 (Eng)
Dr. Reijo Tolppi PDF (Eng)
Prof. Marek Gruszczyński PDF (Eng)
Prof. Ulf-Daniel Ehlers PDF (Eng)
Prof. Czesław Królikowski PDF
Szczegóły wydarzenia
  • Data: 12 czerwca 2013
  • Miejsce: Centrum Nauki Kopernik, Warszawa
  • Kontakt: Marta Stępniewska: marta.stepniewska@mnisw.gov.pl