Skip to Main Navigation

Gallina A. Vincelette


Gallina A. Vincelette jest Dyrektorem Banku Światowego na Unię Europejską, pracuje w Brukseli. Odpowiada za operacje Banku w tym regionie.

Wcześniej była Menedżerem Praktyki Banku Światowego ds. Makroekonomii, Handlu i Inwestycji na Europę i Azję Środkową. W ramach tej roli nadzorowała prace analityczne oraz projekty finansowe w obszarze polityki makroekonomicznej i gospodarczej na Bałkanach Zachodnich, w Unii Europejskiej i Europie Wschodniej.

Gallina Vincelette zaczęła pracować w Banku Światowym w ramach programu Young Professional. Od tego czasu zajmowała się problemami rozwoju gospodarczego w wielu krajach na świecie o niskim, średnim i wysokim poziomie dochodu. Jej zainteresowania zawodowe obejmują kwestie związane ze wzrostem gospodarczym, długiem publicznym, polityką fiskalną oraz zagrożeniami dla sytuacji makroekonomicznej. Opublikowała liczne prace związane z tymi tematami w międzynarodowych czasopismach naukowych i jest współautorką książek na temat rozwoju gospodarczego oraz transformacji gospodarczej. Przed pracą w Banku Światowym Gallina Vincelette prowadziła badania naukowe w ośrodkach akademickich w Europie i Stanach Zjednoczonych.