Skip to Main Navigation

Галина А. Винселет


Галина А. Винселет директор на Световната банка за Европейския съюз (ЕС) и е базирана в Брюксел, Белгия. Тя отговаря за операциите и аналитична дейност в отделните страни клиенти на банката, както и за диалога институциите на ЕС.

Преди да поеме поста си в Брюксел, г-жа Винселет била мениджър на практиката за макроикономика, търговия и инвестиции в регион Европа и Централна Азия на Световната банка. Тя е ръководила и аналитичните дейности и кредитирането в областта на макроикономическата и икономическа политика в Западните Балкани, ЕС и Източна Европа.

Г-жа Винселет започва работа в Световната банка през 2005 г. по програмата за наемане на изявени млади специалисти. Оттогава насам тя изследва и работи по въпроси на икономическото развитие в редица държави от цял свят както с ниски, така и със средни и високи доходи на глава от населението. Професионалните ѝ интереси са свързани с темите за икономическия растеж, публичния дълг, фискалната политика и макроикономическите уязвимости. Тя е публикувала множество трудове по тези теми в международни научни списания и в съавторство на книги за икономическо развитие и икономиките на прехода.

Преди да се присъедини към банката, г-жа Винслет работила като изследвател в академични институции в Европа и САЩ.