Skip to Main Navigation

Direktorica za Europsku uniju


Gallina A. Vincelette direktorica je Svjetske banke za Europsku uniju (EU), s uredom u Bruxellesu, Belgija. Odgovorna je za usmjeravanje operativne suradnje i prijenosa znanja između Banke, zemalja klijenata i institucija EU-a.

Prije preuzimanja funkcije u Bruxellesu gđa Vincelette bila je voditeljica Sektora Svjetske banke za makroekonomiju, trgovinu i ulaganja u regiji Europe i središnje Azije. Vodila je analitičke poslove i kreditiranje u području makroekonomske i gospodarske politike u zemljama zapadnog Balkana, EU-a i istočne Europe.

Gđa Vincelette pridružila se Banci 2005. kao mlađa stručnjakinja. Otad je radila na pitanjima gospodarskog razvoja u brojnim zemljama nižeg, srednjeg i visokog dohotka u svijetu. U svojem radu bavila se temama gospodarskog rasta, javnog duga, fiskalne politike i makroekonomskih ranjivosti. U časopisima s međunarodnom recenzijom objavila je više radova o tim temama te je suautorica knjiga o gospodarskom razvoju i ekonomiji u tranziciji. Prije dolaska u Banku gđa Vincelette radila je kao istraživač na akademskim ustanovama u Europi i SAD-u.