Learn how the World Bank Group is helping countries with COVID-19 (coronavirus). Find Out


Монгол даяар бяцхан зохиогчдийг бий болгох нь

2013.9.19

ДБ-ны дэмжлэгтэй Хөдөөгийн Боловсролын Хөгжил \ХБХ\ Төслийн хүрээнд сурагчдыг амьдралынхаа тухай өгүүлэх бяцхан ном хийхийг хөхүүлэн дэмжиж, хүүхдийн боловсролын түвшинг дээшлүүлжээ.