Learn how the World Bank Group is helping countries with COVID-19 (coronavirus). Find Out


Монголын ирээдүйг Номтой хамт бүтээх

2013.9.19

Эл байдлыг засахын тулд Дэлхийн Банкны дэмжлэгтэйгээр Монгол улсын хөдөөгийн бага сургуулиудад ангийн номын сан байгуулахад нь тусалж төслийг хэрэгжүүлсэн.