Image

Жэймс Андерсон

Дэлхийн Банкны Засаглалын газарт Засаглалын салбар хариуцсан тэргүүлэх мэргэжилтнээр ажилладаг

Жэймс Андерсон (Жим) нь Дэлхийн Банкны Засаглалын газарт Засаглалын салбар хариуцсан тэргүүлэх мэргэжилтнээр ажилладаг. Тэрээр Монгол Улсад 1993-с 1997 оны хооронд хөгжлийн эдийн засагчаар ажиллахдаа институцийн шинэчлэл, албан бус сектор, томоохон өмч хувьчлалын үр нөлөөг судлан ажлын гараагаа эхэлсэн түүхтэй. 1997 онд тэрээр засаглалын институцууд, судалгааны арга хэрэгслүүдийн талаарх өөрийн сонирхолдоо хөтлөгдөн тэдгээрийг Төв болон Зүүн Европ, хуучин ЗХУ-ын харьяанд байсан шилжилтийн орнууд дахь авилга, шүүхийн шинэчлэл зэрэг засаглалын асуудлуудад хэрэглэж эхэлсэн байна. Жим Вьетнам улс руу 2008 онд шилжин, мэдээллийн ил тод байдал, авилга болон хүний эрхийн сэдвүүдээр түлхүү ажиллах болсон. Хамгийн сүүлд тэрээр Монгол Улсыг хариуцсан менежер бөгөөд суурин төлөөлөгчөөр 2014-с 2018 оны 8 дугаар сарыг дуустал ажилласан ба энэ хүрээнд Монгол Улс дахь Дэлхийн Банкны бүхий л салбарын үйл ажиллагааг удирдан, дэмжлэг үзүүлж ажиллав. Жим гэрэл зураг авах, нийтлэл бичих дуртайгаас гадна засаглалын чиглэлээр мэдээ мэдээлэл цуглуулж, судалгаа хийх хоббигоо цааш тавьдаггүй онцлогтой. Тэрээр Мэриландын их сургуулиас Эдийн засгийн ухааны докторын зэрэг хамгаалж, Балтимор дахь Мэриландын их сургуульд бакалаврын зэргээ хамгаалсан.

Ядуурлыг арилгах цаг нь одоо

2016 оны 10 сарын 17
 

Ангилал ямар учиртай вэ?

2016 оны 7 сарын 4
 

2015: Монгол улс, Дэлхийн Банкны хамтын түншлэлийн 25 дахь жил

2016 оны 3 сарын 25
 

2014: Эрүүл мэнд, хөдөө аж ахуй болон Улаанбаатар хотын илүү үр ашигтай санхүүжилтийн чиглэлд

2016 оны 3 сарын 24
 

2013: Уул уурхайн оргил үед төсвийн санхүүжилтэд учирсан сорилт

2016 оны 3 сарын 23
 

2011: Давхисаар...

2016 оны 3 сарын 21
 

2009: Дэлхийн санхүүгийн хямралыг сөрсөн арга хэмжээ; агаарын бохирдлын өртгийг тооцох нь

2016 оны 3 сарын 19

 

2007: Нарны гэрэл түгсээр: Нарны зайн гэр болон ил тод байдал

2016 оны 3 сарын 17

 

2006: Сургууль болгоныг номын сантай, Монголын хөдөөгийн хот, суурин болгоныг гар утас, интернэттэй болгоё

2016 оны 3 сарын 16

 

2005: Байгаль орчныг хамгаалах дэмжлэгээ өргөжүүлье (бас динозаврийг)

2016 оны 3 сарын 15

 

2004: Уул уурхай илүү гүн нэвтэрье

2016 оны 3 сарын 12

 

2003: Байгаль орчныг ойлгох, бас төрийн албаны санхүүгийн менежмэнтийг сайжруулах

2016 оны 3 сарын 11

 

2002: Тогтвортой амьжиргааны төлөө

2016 оны 3 сарын 10

 

2001: Ядуурлын талаар хамтдаа мэдэцгээе

2016 оны 3 сарын 9

 

2000: Зудын дараах малжуулах явц

2016 оны 3 сарын 8

 

1999 он-Дэлхийн хамгийн сийрэг хүн амтай улсад хөрөнгө оруулалт санхүүжилт хийгдэв

2016 оны 3 сарын 7

 

1998: Монголын санхүүгийн албан болон албан бус салбар

2016 оны 3 сарын 4

 

1996: Ядуурлын дүр зураг ба төрийн компаниудын төрх

2016 оны 3 сарын 1

 

1995 он: Ядуурлыг бууруулах хөтөлбөрийн хэрэгжилтэнд туслалцаа үзүүлэв

2016 оны 2 сарын 29

 

1994: Эдийн засгийн агшилтын бодит зардлыг үнэлсэн нь

2016 оны 2 сарын 27

 

1993: Бүрэлдэж буй хувийн салбарт анхаарлаа хандуулав

2016 оны 2 сарын 25

 

1992 он – Монгол улсын шинэчлэл түргэсэн, сорилтууд тулгарсан жил

2016 оны 2 сарын 24

 

1991: Монгол улс, Дэлхийн банкны хамтын ажиллагааны 25 жилийн ой, жил бүрийг нэг өдөрт - шууд блог цувралаас

2016 оны 2 сарын 23

 

Монголын шилжилт: Байхгүйгээс байгаа руу

2015 оны 4 сарын  6

 


МЭРГЭШСЭН ЧИГЛЭЛ
  • Авилгатай тэмцэх
  • Засаглал
  • Дэлхийн эдийн засаг
Welcome