Skip to Main Navigation
BRIEF 27. siječnja 2022.

Ususret modelu plavog gospodarstva u Hrvatskoj

Image

Hrvatska obala i more najvažnija su nacionalna blaga koja značajno pridonose gospodarstvu i konkurentnosti Hrvatske kao atraktivne turističke destinacije. Međutim, Jadran, kao poluzatvoreno more, postaje sve ranjiviji na utjecaje gospodarskih aktivnosti, uključujući brzorastući ekološki otisak turističke industrije. Ti utjecaji su, među ostalim, onečišćenje, neodgovarajuće gospodarenje otpadom, otpad i plastika u moru, prekomjerni izlov ribe i izgradnja. Klimatske promjene dodatno će pogoršati te pritiske.

Plavo gospodarstvo može pomoći Hrvatskoj u rješavanju ovih izazova. Plavo gospodarstvo je model koji uključuje održivo korištenje pomorskih resursa - za gospodarski rast, bolje životne uvjete i radna mjesta - uz očuvanje prirodnog kapitala oceana, mora i obala. Model plavog gospodarstva na samom je vrhu globalnih planova za održivost i dio je Europskog zelenog plana (EGD-a) čiji je cilj pomoći državama članicama Europske unije da ispune svoje gospodarske potrebe i istovremeno postignu ciljeve vezane uz održivost, uključujući prilagodbu klimatskim promjenama.

Uz pomoć globalnog znanja i podrške Svjetske banke za plavo gospodarstvo, Hrvatska može dati prioritet potrebi za odgovorom na utjecaje klimatskih promjena i ljudskih aktivnosti na svom obalnom području. U nedavno objavljenom Izvješću o troškovima degradacije okoliša koje je Svjetska banka izradila u bliskom dijalogu s Vladom Republike Hrvatske utvrđeni su gospodarski i društveni troškovi degradacije morskog i obalnog okoliša u Hrvatskoj te je zorno prikazano što se može postići održivim praksama u svim sektorima.

U tom kontekstu, Svjetska banka i Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja Republike Hrvatske zajedno su održali virtualnu radionicu s ciljem pojašnjenja koncepta plavog gospodarstva i  rasprave o sadašnjim i budućim izazovima za održivo upravljanje hrvatskom obalom i morem. Svjetska banka također je pokazala kako se koncept plavog gospodarstva primjenjuje u drugim državama i predstavila mogućnosti financiranja razvoja plavog gospodarstva u Hrvatskoj.

Hrvatska već ima najviši relativni doprinos plavog gospodarstva nacionalnoj bruto dodanoj vrijednosti i zapošljavanju, kao što je nedavno predstavljeno u Izvješću EU-a o plavom gospodarstvu za 2021. godinu. Ulaganjem daljnjih napora i uz podršku partnera poput Svjetske banke, Hrvatska ima pravi potencijal da postane prvakinja plavog gospodarstva u Europskoj uniji.