Skip to Main Navigation
DOGAĐAJI

Radionica: Ulaganje u održivo plavo gospodarstvo u Hrvatskoj

18. siječnja 2022.

Online

Image
 • Osnovne informacije

  Obala, otoci i more najvažnija su hrvatska nacionalna dobra. Na tom području živi velik dio stanovništva Hrvatske i ono značajno pridonosi hrvatskom gospodarstvu. 

  Uz to, jadranska regija ima jedinstvene i izuzetno osjetljive obalne i morske ekosustave s bogatom bioraznolikošću. Međutim, porast razine mora, erozija, poplave, onečišćenje i prekomjerno iskorištavanje prirodnih resursa stvaraju značajan pritisak na obalno stanovništvo, na gospodarske aktivnosti, uključujući turizam, i na kritične usluge ekosustava.

  Pristup plavog gospodarstva može pomoći Hrvatskoj u rješavanju ovih izazova i promicanju održivog i integriranog razvoja gospodarskih sektora na zdravim obalama i u zdravom moru.

  U tom kontekstu, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja Republike Hrvatske i Svjetska banka zajedno su održali virtualnu radionicu s ciljem pojašnjenja koncepta plavog gospodarstva i  rasprave o izazovima koji se odnose na održivo upravljanje hrvatskom obalom i morem. Svjetska banka također je pokazala kako se koncept plavog gospodarstva primjenjuje u drugim državama i predstavila mogućnosti financiranja razvoja plavog gospodarstva u Hrvatskoj.

   

 • O radionici

  Ciljevi radionice:

  1. Doprinijeti jačanju nacionalnog dijaloga o plavom gospodarstvu i pružiti dodatni fokus za razmatranje prirodnog kapitala hrvatske obale i mora u plavom gospodarstvu i razvojnoj strategiji za zeleni rast, kao i u prilagodbi klimatskim promjenama i ublažavanju njihovih posljedica.  
  2. Potaknuti primjenu održivog pristupa plavom gospodarstvu u Hrvatskoj.

  Ciljevi prvog dijela radionice:

  • Poboljšati razumijevanje razlike između pomorskog gospodarstva i održivog plavog gospodarstva (u skladu s politikama EU-a).
  • Pokazati primjere pristupa plavom gospodarstvu u drugim zemljama.
  • Utvrditi prioritetne sektore za plavo gospodarstvo.
  • Utvrditi glavne izazove za plavo gospodarstvo.

  Ciljevi drugog dijela radionice:

  • Poboljšati razumijevanje o mogućnostima financiranja, osobito iz EU-a i Svjetske banke.
  • Utvrditi prioritetne kratkoročne i srednjoročne intervencije za plavo gospodarstvo u Hrvatskoj.

   

 • Gđa Elizabeta Kos

  Ravnateljica Uprave za vodno gospodarstvo i zaštitu mora

  Gđa Elizabeta Kos ravnateljica je Uprave za vodno gospodarstvo i zaštitu mora u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja. Gđa Kos radi u području upravljanja vodama od 2004. godine i ima veliko iskustvo u različitim područjima upravljanja vodama, od zaštite voda do korištenja voda, upravljanja izradom vodnog zakonodavstva kao i njegovom provedbom, sudjelujući u aktivnostima vezanim uz pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji kao i u vodoprivrednim projektima i upravljanju hrvatskom bilateralnom i multilateralnom vodnogospodarskom suradnjom. Osim što je ravnateljica uprave za vode i more, gđa Kos je i nacionalna kontakt-osoba za Barcelonsku konvenciju i Mediteranski akcijski plan (MAP).

  G. Jehan Arulpragasam

  Direktor Svjetske banke za Hrvatsku i Sloveniju

  G. Jehan Arulpragasam, kao direktor Svjetske banke za Hrvatsku i Sloveniju, predstavlja Svjetsku banku u Hrvatskoj i Sloveniji te nadzire strateške, analitičke, operativne i savjetodavne programe Svjetske banke u obje države. Na prethodnoj dužnosti bio je voditelj globalne prakse za socijalnu zaštitu i radna mjesta u istočnoj Aziji i Pacifiku te u Africi. Prije toga, radio je kao savjetnik glavnog direktora Svjetske banke. G. Arulpragasam je ekonomist s 35 godina radnog iskustva u području međunarodnog razvoja u više od 40 zemalja svijeta. U svom se radu usredotočio na uključivi rast i ljudski razvoj, što obuhvaća širok raspon tema počevši od makroekonomske i fiskalne politike, pa sve do strukturnih sektorskih reformi i socijalne politike. Kao iskusan rukovoditelj s deset godina upravljačkog iskustva, g. Arulpragasam nadgledao je veliki broj zajmova i analitičkih programa Svjetske banke i vodio osoblje na više kontinenata. Dokazao se u izgradnji snažnih partnerskih odnosa s vladama i razvojnim partnerima, što je uveliko doprinijelo postizanju rezultata. G. Arulpragasam diplomirao je ekonomiju na Sveučilištu Cornell, a magistrirao je i doktorirao ekonomiju na Sveučilištu Sjeverne Karoline u Chapel Hillu.

  Gđa Kseniya Lvovsky

  Voditeljica sektora za okoliš, prirodne resurse i plavo gospodarstvo

  Gđa Kseniya Lvovsky voditeljica je sektora za okoliš, prirodne resurse i plavo gospodarstvo (ENB) Odjela Svjetske banke za održivi razvoj u regiji Europa i središnja Azija (ECA). Prije toga radila je kao voditeljica ENB sektora u južnoj Aziji, direktorica Svjetske banke za Albaniju, voditeljica korporativnog programa za suzbijanje klimatskih promjena i glavna ekonomistica za okoliš. Otkako se 1993. godine pridružila Svjetskoj banci, Kseniya je vodila različite programe usmjerene na kontrolu onečišćenja, zdravlje okoliša, održivu energiju, klimatske promjene, politike zelenog rasta, a sada i plavog gospodarstva, radeći u različitim disciplinama i definirajući strateške smjernice za pitanja koja povezuju razvoj i zaštitu okoliša. Kseniya je glavna autorica nekoliko utjecajnih izvješća Svjetske banke. Pripada skupini ekonomista koji su se prvi počeli baviti pitanjima zaštite okoliša - 1982. završila je svoju doktorsku disertaciju o integraciji aspekata zaštite okoliša prilikom izrade modela za cjelokupno gospodarstvo.

  Gđa Eleni Hatziyanni

  Stručna referentica, Glavna uprava za pomorstvo i ribarstvo

  Gđa Eleni Hatziyanni stručna je referentica u Europskoj komisiji, točnije u odjelu A3 Glavne uprave za pomorstvo i ribarstvo: Strategije za morske bazene, regionalna pomorska suradnja i pomorska sigurnost. Svojim radom doprinosi razvoju održivog plavog gospodarstva u kontekstu strategija za morske bazene i regionalne pomorske suradnje s fokusom na bazen Sredozemnog mora i Strategiju EU-a za jadransku i jonsku regiju (EUSAIR). Gđa Hatziyanni ima gotovo deset godina iskustva u istraživanju mora (istočni i zapadni Mediteran i Crno more) stečenog u Grčkom centru za istraživanje mora (HCMR) i 15 godina iskustva u regionalnoj upravi (regija Kreta, Grčka). Kao ravnateljica za okoliš i prostorno planiranje bila je nadležna za međuregionalnu koordinaciju europskih projekata u okviru strategija pametne specijalizacije regija. Uspješno surađuje s lokalnim, regionalnim, europskim i međunarodnim zavodima, istraživačkim centrima, europskim mrežama i tvorcima politika. Gđa Hatziyanni objavila je mnogo recenziranih radova u stručnim znanstvenim časopisima. Ima doktorsku i magistarsku titulu iz biologije mora i ekologije mora te diplomu iz geologije. Njen postdoktorski istraživački rad usmjeren je na prostorno planiranje morskog područja i integrirano upravljanje obalnim zonama.

  G. Vladimir Kalinski

  Viši stručnjak za okoliš

  G. Vladimir Kalinski radi u Svjetskoj banci kao viši stručnjak za okoliš u operativnom sektoru za okoliš, prirodne resurse i plavo gospodarstvo (ENB) u regiji Europa i Središnja Azija (ECA). Kao hrvatski državljanin, g. Kalinski pruža analitičku i koordinacijsku podršku za portfelj projekata u Hrvatskoj te pruža podršku tehničkim timovima u ECA regiji. Ima više od 18 godina profesionalnog iskustva u različitim sektorima, uključivo geoznanosti, upravljanje okolišem, vodama i oceanima te ublažavanje i prilagodba klimatskim promjenama. Zadnjih godina najviše radi na projektima prilagodbe klimatskim promjenama u Europi, Aziji i Africi. G. Kalinski završio je preddiplomski studij geologije, diplomski studij primijenjenih geoznanosti i geologije okoliša te doktorski studij upravljanja okolišem uz disertaciju iz područja prilagodbe klimatskim promjenama.

  G. Ivica Trumbić

  Stručnjak za upravljanje obalnim i morskim okolišem

  G. Ivica Trumbić ima preko 40 godina profesionalnog iskustva u upravljanju obalnim i morskim okolišem. Ima veliko iskustvo u integriranom upravljanju obalnim zonama, prostornom planiranju morskog područja, plavoj ekonomiji te upravljanju oceanima i velikim morskim ekosustavima, uključujući izradu prostornih planova za morska područja i politika upravljanja oceanom u mnogim regijama svijeta, pružanje savjeta o politikama i pripremi strateških dokumenata, tehničku i znanstvenu ekspertizu, kao i jačanje institucionalnih kapaciteta i obuku. G. Trumbić bio je glavni pregovarač za tehničke aspekte jedinstvenog i vrlo inovativnog Protokola o integriranom upravljanju obalnim zonama Sredozemlja. Nadalje, vodio je nekoliko velikih regionalnih i globalnih projekata iz upravljanja oceanima i obalnim područjima koje su financirale međunarodne organizacije poput EU-a, Svjetske banke, a u novije vrijeme i GEF-a. Prije nego što je postao neovisni konzultant za UNDP, UNESCO, UNEP, EU i druge organizacije, g. Trumbić dvadeset je godina bio ravnatelj Centra za regionalne aktivnosti Programa prioritetnih akcija (PAP/RAC) za provedbu Mediteranskog akcijskog plana UNEP-a. Kao jedan od vodećih svjetskih stručnjaka angažiran je na izradi metodologije za ICZM koja je primijenjena u nekoliko projekata i programa diljem Mediterana i u istočnoj i zapadnoj Africi. Najnoviji projekt u kojem je g. Trumbić sudjelovao kao glavni tehnički savjetnik je projekt GEF UNDP LME:LEARN koji provodi Međuvladina oceanografska komisija UNESCO-a.

  Gđa Eolina Petrova Milova

  Viša stručnjakinja za okoliš

  Gđa Eolina Petrova Milova od 2009. radi kao viša stručnjakinja za okoliš u Uredu Svjetske banke u Bugarskoj. U proteklih 13 godina radila je na zajmovima i analitičkim projektima u području okoliša, voda, energetike, poljoprivrede, prometa i regionalnog razvoja. U novije vrijeme njezin radni program, između ostalog, pokriva raznolika pitanja poput kvalitete zraka, šumarstva, upravljanja vodnim resursima i poplavama, integriranih regionalnih ulaganja i pravedne tranzicije u kontekstu Europskog zelenog plana. Tijekom zadnje tri godine Eolina intenzivno radi na novom programu Svjetske banke za oplavljivanje Crnog mora (eng. Blueing the Black Sea) koji je usmjeren na suzbijanje onečišćenja i jačanje upravljanja plavim gospodarstvom.

  Gđa Bérengère Prince

  Glavna stručnjakinja za upravljanje prirodnim resursima

  Gđa Bérengère Prince, glavna stručnjakinja za upravljanje prirodnim resursima, Svjetskoj banci pridružila se 2010. Tijekom proteklog desetljeća vodila je nekoliko projekata očuvanja mora i oceana u Africi, Europi i Latinskoj Americi. Otkako je u ožujku 2020. prešla u Globalnu praksu Svjetske banke za okoliš, prirodne resurse i plavo gospodarstvo u regiji Europa i središnja Azija, na čelu je izrade novog regionalnog programa za Crno more i radi kao tehnička voditeljica „plavih“ timova koji su angažirani u Bugarskoj, Hrvatskoj, Gruziji, Kazahstanu i Rusiji. Od rujna 2019. vodi izradu izvješća Svjetske banke Ostvarivanje potencijala plavog gospodarstva Albanije. Gđa Prince započela je svoju karijeru u odjelu za ribarstvo francuskog Ministarstva poljoprivrede za vrijeme francuskog predsjedanja Vijećem EU-a 2000. godine. Francuska je državljanka sa zvanjem magistre agronomije, upravljanja prirodnim resursima i ekonomije ribarstva, a nosi i titulu magistre međunarodnog poslovnog prava.

  Gđa Albena Aminkova

  Voditeljica programa - Strukturna potpora za Sredozemno i Crno more te države članice koje nemaju izlaz na more

  Gđa Albena Aminkova voditeljica je programa u odjelu D2 Europske Komisije: Strukturna potpora za Sredozemno i Crno more te države članice koje nemaju izlaz na more. Nadzire programe za Hrvatsku i Sloveniju, kao i programe EFPR/EFPRA fondova za te dvije zemlje. Od 2006. radi u Bruxellesu, najprije kao stalna predstavnica za Bugarsku, a od 2008. u Glavnoj upravi za pomorstvo i ribarstvo (DG MARE) Europske komisije. Prije nego što se zaposlila u Europskoj komisiji, gđa Aminkova radila je u upravnim tijelima Republike Bugarske. Magistrirala je europsko pravo.

  Gđa Andreea Strachinescu

  Voditeljica odjela - Glavna uprava za pomorstvo i ribarstvo

  Gđa Andreea Strachinescu voditeljica je odjela za pomorske inovacije, znanje o moru i ulaganja u Glavnoj upravi za pomorstvo i ribarstvo Europske komisije. Nadležna je za promicanje inovativnih i novih tehnologija i rješenja te za širenje znanja o moru i istraživanja mora. Njezin odjel potiče inovacije i pruža informacije o politikama za program Obzor Europa i za strategije pametne specijalizacije s ciljem boljeg razumijevanja oceanskih resursa i zalaganja za njihovo održivo korištenje. To je također glavni odjel za pružanje informacija o politikama za strategije ulaganja za plavo gospodarstvo. Prije sadašnje dužnosti gđa Strachinescu bila je voditeljica odjela za nove tehnologije proizvodnje energije i inovacije u Glavnoj upravi za energetiku Europske komisije te je bila na čelu razvoja politika i aktivnosti u području istraživanja nenuklearne energije i inovacija.

  G. Luka Bačić

  Stručnjak za projekte

  G. Luka Bačić radi kao stručnjak za projekte u Odjelu za upravljanje Ureda Svjetske banke u Hrvatskoj. Odgovoran je za praćenje portfelja i uspješnu isporuku programa. Također, pruža analitičku i operativnu podršku za aktivnosti u okviru radnih programa, uključujući pripremu glavnih dokumenta i outputa, kao i osiguranje kvalitete. Svjetskoj banci pridružio se 2016., najprije u sektoru Globalne prakse za financije, konkurentnost i inovacije, a zatim u Odjelu za upravljanje Ureda Svjetske banke u Hrvatskoj. Prije toga, g. Bačić radio je kao viši savjetnik u Agenciji za investicije i konkurentnost Vlade Republike Hrvatske te kao savjetnik za upravljanje u tvrtki Deloitte. Završio je diplomski sveučilišni studij, smjer financije, na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu.

  Gđa Banu Setlur

  Viša stručnjakinja za okoliš

  Gđa Banu Setlur viša je stručnjaka za okoliš koja vodi operativne i tehničke studije Globalne prakse Svjetske banke za okoliš, prirodna resurse i plavo gospodarstvo. Radila je u zemljama s niskim, srednjim i visokim dohotkom u regijama Bliski istok i Sjeverna Afrika, Europa i središnja Azija te Afrika. Vodila je višesektorske projekte u nekoliko zemalja s ciljem poticanja održivosti okoliša i socijalne održivosti u okviru programa za plavo i zeleno gospodarstvo. Trenutno vodi operacije Svjetske banke za održivi razvoj u regiji Europa i središnja Azija. Banu je magistrirala ekologiju i javnu politiku na Sveučilištu George Mason u SAD-u i ima zvanje stručne pristupnice iz upravljanja okolišem sa Sveučilišta u Manchesteru u Ujedinjenom Kraljevstvu.

 • Izvješće

  Hrvatska: Troškovi degradacije okoliša (pdf)

  Survey

  Mentimeter Survey: Blue Economy in Croatia (pdf, Croatian)

  Prezentacije

  Globalna važnost plavoga gospodarstva i angažman Svjetske banke   EN | HR
  Status plavog gospodarstva u Hrvatskoj   EN | HR
  Mogućnosti financiranja Svjetske banke za plavo gospodarstvo   EN | HR
  Mogućnosti financiranja iz EU fondova Mission Ocean i BlueInvest   EN | HR
  Europski fond za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu   EN | HR

   

 • Time Agenda

  14:30 – 14:50

  Opening remarks

  Ms. Elizabeta Kos, Director, Directorate for Water Management and Sea Protection, Ministry of Economy and Sustainable Development of the Republic of Croatia

  Mr. Jehan Arulpragasam, Croatia Country Manager, World Bank

  Ms. Kseniya Lvovsky, Practice Manager, World Bank

  Setting the scene:  Framing the Blue Economy development agenda – Objective of the workshop

  Ms. Eleni Hatziyanni, Policy Officer, DG MARE, EC

  Towards a Sustainable Blue Economy in the Adriatic Ionian Region

  Moderator: Mr. Vladimir Kalinski, Senior Environmental Specialist, World Bank

  14:50 – 15:15

  Session 1: The importance of the Blue Economy for Croatia

  A quick Survey: The Blue Economy – What is it?

  Status of the Blue Economy in Croatia

  Mr. Ivica Trumbić, Blue Economy Expert, World Bank Consultant

  Blue Economy experiences from other countries

  Ms. Eolina Petrova Milova, Senior Environmental Specialist, World Bank

  15:15 – 15:55

  Discussion

  Online survey on opportunities and challenges of the Blue Economy in Croatia followed by a discussion on specific themes for the Blue Economy in Croatia

  Ms. Bérengère Prince, Lead Natural Resources Management Specialist, World Bank

  15:55-16:00

  Break

  16:00-16:50

  Session 2: Blue Economy Funding Opportunities

  European Maritime, Fisheries and Aquaculture Fund (EMFAF) 

  Ms. Albena Aminkova, Programme Manager Unit D2: Structural Support Mediterranean, Black Sea and landlocked Member States, European Commission

  Other EU funding opportunities: Mission Ocean and BlueInvest

  Ms. Andreea Strachinescu, Head of Unit A1: Maritime Innovation, Marine Knowledge and Investment, European Commission

  World Bank funding possibilities for Blue Economy

  Mr. Kazimir Luka Bačić, Operations Officer, World Bank

  Online survey followed by a Discussion: How could the World Bank support the Blue Economy agenda in Croatia?

  Moderator: Ms. Banu Setlur, Senior Environmental Specialist, World Bank

  16:50-17:00

  Conclusions 

  Ms. Bérengère Prince, Lead Natural Resources Management Specialist, World Bank