Events
Capacity Building workshop on Impact Evaluation of Employment Programs | Warsztaty szkoleniowe z zakresu ewaluacji wpływu instrumentów Aktywnych Polityk Rynku Pracy
June 5-8, 2017Krakow, Poland | Kraków, Polska

The Ministry of Economic Development of Poland requested a reimbursable advisory service to the World Bank to build capacity on impact evaluation for staff of Voivodship and Poviat Labor Offices engaged in planning, design, and monitoring & evaluation of employment programs and policies.

Fourty four civil servants from Voivodship and Poviat Labor Offices and four officials from central ministries participated in the workshop. The workshop was structured in two tracks - technical and policy track. The objective of the workshop was to show participants the usefulness of impact evaluations for evidence-based policy. Participants learned how to identify a good impact evaluation design, and discussed how impact evaluations could be useful for their current work. In addition to the lectures, these ideas were illustrated through case studies, small group discussions, and practical sessions with Excel. The workshop concluded with participants’ presentations of impact evaluation designs for projects that they were working on.

Agenda

-------

Ministerstwo Rozwoju zwróciło się do Banku Światowego by wspólnie przeprowadzić działania służące rozpowszechnieniu wiedzy na temat ewaluacji wpływu i jej użyteczności przy kształtowaniu polityki rynku pracy. Inicjatywa skierowana była do  pracowników wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy zajmujących się planowaniem, projektowaniem oraz monitorowaniem i ewaluacją instrumentów Aktywnych Polityk Rynku Pracy.

 
W warsztatach wzięło udział czterdziestu czterech pracowników wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy oraz czterech przedstawicieli administracji rządowej. Szkolenie prowadzono w dwóch ścieżkach – technicznej oraz dla decydentów. Celem warsztatów było pokazanie uczestnikom przydatności przeprowadzania ewaluacji wpływu przy kształtowaniu polityki opartej na wiedzy. Uczestnicy dowiedzieli się, jak zidentyfikować dobry projekt ewaluacji wpływu i przeprowadzali dyskusje, w jaki sposób ewaluacje wpływu mogą być przydatne w ich bieżącej pracy. Wiedza na temat ewaluacji wpływu i metod ich przeprowadzania była przekazywana zarówno podczas wykładów, jak i poprzez omawianie studiów przypadków, dyskusje w małych grup, oraz sesje praktyczne z programem Excel. Warsztaty zwieńczały prezentacje uczestników przedstawiające przygotowany podczas warsztatów projekt ewaluacji wpływu wybranego instrumentu Aktywnych Polityk Rynku Pracy.

Program

kliknij w tytuł sesji by pobrać prezentację

 

Ścieżka techniczna
5-8 czerwca 2017 r.

Poniedziałek – 5 czerwca 2017 r.

9:00-9:30

Rejestracja

9:30-9:40

Powitanie uczestników
Edyta Klimowska–Bobula, Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie

9:40-10:50

Wstęp do ewaluacji wpływu
Céline Ferré, Bank Światowy

10:50-11:00

Przerwa kawowa
11:00-12:15 Projektowanie eksperymentu – Część 1: Dobre i złe scenariusze kontrfaktyczne
Maciej Jakubowski, Uniwersytet Warszawski, Evidence Institute

12:15-13:15

Studium przypadku: Wybór właściwego scenariusza kontrfaktycznego
– 3 przykłady z Polski

Tomasz Gajderowicz, Uniwersytet Warszawski

13:15-14:00

Obiad
14:00-15:30 Projektowanie eksperymentu – Część 2: Przydział losowy
Lucilla Bruni, Bank Światowy

15:30-15:40

Przerwa kawowa

15:40-17:00 Sesja praktyczna: Randomizacja w praktyce z użyciem programu Excel | Excel 
Piotr Ćwiakowski, Tomasz Gajderowicz, Uniwersytet Warszawski

 

Wtorek – 6 czerwca 2017 r.

8:30-9:25

Model regresji nieciągłej
Maciej Wilamowski, Uniwersytet Warszawski
9:25-10:25 Różnica w różnicy oraz inne metody
Céline Ferré, Bank Światowy

10:25-10:35

Przerwa kawowa

10:35-12:35 Sesja praktyczna: Wybierz własną metodę ewaluacji, używając Excela | Excel
Moderatorzy: Piotr Ćwiakowski, Tomasz Gajderowicz, Maciej Wilamowski, Uniwersytet Warszawski
12:35-13:05 Studium przypadku: Przykład ewaluacji wpływu – Francja
Céline Ferré, World Bank

13:05-13:50

Obiad
13:50-14:50
(sesja plenarna wspólnie ze ścieżką decyzyjną)
Ramy wyników
Céline Ferré, Bank Światowy
14:50-15:20
(sesja plenarna wspólnie ze ścieżką decyzyjną)
Z jakiego powodu nasze programy mogą nie działać?
Jakob Rusinek, Bank Światowy
15:20-15:50
(sesja grupowa wspólnie ze ścieżką decyzyjną)
Praca w grupach: Zidentyfikuj problem w swoim programie i pomyśl o możliwych rozwiązaniach
Moderator: Jakob Rusinek, Bank Światowy

15:50-16:00

Przerwa kawowa
16:00-17:00
(sesja grupowa wspólnie ze ścieżką decyzyjną)
Praca w grupach: Projekt ewaluacji I
Moderator: Specjalista ds. ewaluacji wpływu

Uczestnicy zostaną przydzieleni do grup, aby wspólnie pracować z uczestnikami ścieżki technicznej w celu opracowania ram wyników dla projektu i określenia, w jaki sposób będzie działał program i jaki będzie oczekiwany łańcuch wyników. Zapewniony zostanie szablon, aby ukierunkować ćwiczenia w ciągu tygodnia.  Przez resztę tygodnia zespół będzie pracował nad projektem ewaluacji.

18:00

Kolacja

 

Środa – 7 czerwca 2017 r.

8:30-9:30 Wykorzystanie danych administracyjnych w eksperymentach kontrolowanych
Karolina Goraus-Tańska, Bank Światowy
119:30-10:30 Dobór metody ewaluacji wpływu
Céline Ferré, Bank Światowy

10:30-10:40

Przerwa kawowa
10:40-12:15 Ustalanie mocy testu i optymalnej wielkości próby | Excel
Piotr Ćwiakowski, Uniwersytet Warszawski

12:15-13:00

Obiad
13:00-13:30
(sesja plenarna wraz ze ścieżką decyzyjną)

Studium przypadku: Ewaluacja Aktywnych Polityk Rynku Pracy - Dania
Céline Ferré, Bank Światowy

 

13:30-14:15
(sesja plenarna wraz ze ścieżką decyzyjną)
Lekcje płynące z niepowodzeń
Céline Ferré, Bank Światowy
14:15-14:45
(sesja grupowa wspólnie ze ścieżką decyzyjną)
Praca w grupach: Projekt ewaluacji II: Pytanie badawcze i metodologia
Moderator: Specjalista ds. ewaluacji wpływu

Każdy z zespołów będzie kontynuował pracę nad wybranym projektem z pomocą moderatora. Zespół określi pytania, na które należy odpowiedzieć z pomocą ewaluacji oraz metodę, która zostanie zastosowana. Zapewniony zostanie szablon, aby ukierunkować ćwiczenia.

14:45-15:00

Przerwa kawowa
15:00-16:00
(sesja grupowa wspólnie ze ścieżką decyzyjną)
Praca w grupach: Projekt ewaluacji II: Pytanie badawcze i metodologia (kontynuacja)
Moderator: Specjalista ds. ewaluacji wpływu
16:00-16:45
(sesja plenarna wraz ze ścieżką decyzyjną)

Zalecenia praktyczne w planowaniu ewaluacji wpływu
Karolina Goraus-Tańska, Bank Światowy

 

18.00

Kolacja

 

Czwartek – 8 czerwca 2017 r.

08:30-10:00 Praca w grupach: Projekt ewaluacji III
Moderator: Specjalista ds. ewaluacji wpływu

Każdy z zespołów będzie kontynuował pracę nad projektem ewaluacji z pomocą moderatora. Zespół określi również rezultaty, wskaźniki oraz źródło danych.

10:00-10:15

Przerwa kawowa
10:15-11:30 Prezentacje grupowe
Zespoły projektowe zaprezentują swoje wyniki grupie plenarnej przy użyciu szablonu PowerPoint. Praktyczne informacje zwrotne dotyczące projektu zostaną udzielone przez pracowników naukowych, moderatorów oraz pozostałe zespoły.

11:30-12:00

Ocena

12:00-12:30 Zakończenie i rozdanie certyfikatów
Lucilla Bruni, Bank Światowy

12:30-13:30

Obiad

 

kliknij w tytuł sesji by pobrać prezentację

 

Ścieżka decyzyjna
6-7 czerwca 2017 r.

Wtorek – 6 czerwca 2017 r.

08:45-9:15

Rejestracja

09:15-9:30 Powitanie
Przemysław Herman, Naczelnik Wydziału Ewaluacji, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Ministerstwo Rozwoju

Carlos Piñerúa, Przedstawiciel Banku Światowego na Polskę i kraje bałtyckie

09:30-11:00

Przegląd ewaluacji wpływu
Maciej Jakubowski, Uniwersytet Warszawski, Evidence Institute

11:00-11:10

Przerwa kawowa

11:10-13:05

Pomiar wpływu I:  Jak mierzyć wpływ. Wstęp do projektowania doświadczeń
Maciej Jakubowski, Uniwersytet Warszawski, Evidence Institute

213:05-13:55

Obiad
13:55-14:50
(sesja plenarna wspólnie ze ścieżką techniczną)
Ramy wyników
Céline Ferré, Bank Światowy
14:50-15:20
(sesja plenarna wspólnie ze ścieżką techniczną)
Z jakiego powodu nasze programy mogą nie działać?
Jakob Rusinek, Bank Światowy
15:20-15:50
(sesja grupowa wspólnie ze ścieżką techniczną)
Praca w grupach: Zidentyfikuj problem w swoim programie i pomyśl o możliwych rozwiązaniach
Moderator: Jakob Rusinek, Bank Światowy

15:50-16:00

Przerwa kawowa
16:00-17:00
(sesja grupowa wspólnie ze ścieżką techniczną)
Praca w grupach: Projekt ewaluacji I
Moderator: Specjalista ds. ewaluacji wpływu

Uczestnicy zostaną przydzieleni do grup, aby wspólnie pracować z uczestnikami ścieżki technicznej w celu opracowania ram wyników dla projektu i określenia, w jaki sposób będzie działał program i jaki będzie oczekiwany łańcuch wyników. Zapewniony zostanie szablon, aby ukierunkować ćwiczenia w ciągu tygodnia.  Przez resztę tygodnia zespół będzie pracował nad projektem ewaluacji.

18:00

Kolacja

 

Środa – 7 czerwca 2017 r.

08:30-8:55 Studium przypadku: Wybór właściwego scenariusza kontrfaktycznego
– 3 przykłady z Polski


Tomasz Gajderowicz, Uniwersytet Warszawski

8:55-10:10

Pomiar wpływu II: Podstawowe koncepcje wyników quasi-doświadczalnych (model regresji nieciągłej, różnica w różnicy oraz inne metody)
Maciej Jakubowski, Uniwersytet Warszawski, Evidence Institute
10:10-10:30 Sesja praktyczna: Wybierz własną metodę ewaluacji, używając Excela | Excel
Moderatorzy: Tomasz Gajderowicz, Maciej Wilamowski, Uniwersytet Warszawski

10:30-10:40

Przerwa kawowa

10:40-12:00

Sesja praktyczna: Wybierz własną metodę ewaluacji, używając Excela (kontynuacja)
Tomasz Gajderowicz, Maciej Wilamowski, Uniwersytet Warszawski
12:00-12:15

Podsumowanie sesji praktycznej dot. wyboru metody ewaluacji

12:15-13:00

Obiad
13:00-13:30
(sesja plenarna wspólnie ze ścieżką techniczną)

Studium przypadku:  Ewaluacja Aktywnych Polityk Rynku Pracy – Dania
Céline Ferré, Bank Światowy

 

13:30-14:15
(sesja plenarna wspólnie ze ścieżką techniczną)
Lekcje płynące z niepowodzeń
Céline Ferré, Bank Światowy
14:15-14:45
(sesja grupowa wspólnie ze ścieżką techniczną)
Praca w grupach: Projekt ewaluacji II: Pytanie badawcze i metodologia
Moderator: Specjalista ds. ewaluacji wpływu
Każdy z zespołów będzie kontynuował pracę nad wybranym projektem z pomocą moderatora. Zespół określi pytania, na które należy odpowiedzieć z pomocą ewaluacji oraz metodę, która zostanie zastosowana. Zapewniony zostanie szablon, aby ukierunkować ćwiczenia.

14:45-15:00

Przerwa kawowa
15:00-16:00
(sesja grupowa wspólnie ze ścieżką techniczną)
Praca w grupach: Projekt ewaluacji II: Pytanie badawcze i metodologia (kontynuacja)
Moderator: Specjalista ds. ewaluacji wpływu
16:00-16:45
(sesja plenarna wraz ze ścieżką techniczną)
Zalecenia praktyczne w planowaniu ewaluacji wpływu
Karolina Goraus-Tańska, Bank Światowy

16:45-17:00

Zakończenie i rozdanie certyfikatów
Małgorzata Jabłecka-Kiluk, Zastępca Naczelnika Wydziału Ewaluacji, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Ministerstwo Rozwoju

Lucilla Bruni, Bank Światowy

 

Event Details
  • Date: June 5-8, 2017
  • Location: Krakow, PolandWelcome