Речи и стенограми

Политики за зелен растеж

7 ноември, 2011


Маркус Репник Националната конференция „Енергийна ефективност и възобновяема енергия” София

Готови

Изказване на Маркус Репник, Постоянен представител на Световната банка за България, Република Чехия и Словакия по време на националната конференция „Енергийна ефективност и възобновяема енергия”

Уважаеми дами и господа,

Тази конференция е посветена на една голяма тема. Това, което ни събира всички днес тук е въпросът – какви са правилните политики за енергийна ефективност и възобновяема енергия.  Като последен изказващ се от първия панел на дискусии, позволете ми да поставя нещата в глобална перспектива – а именно, глобалната перспектива за зелен растеж и политиките за осигуряване на зелен растеж.

Днешното ми послание има три важни точки:

Първо, за да преодолеем глобалната криза, имаме нужда от растеж, но този растеж трябва да е устойчив спрямо околната среда, иначе казано, трябва да е зелен растеж.

На второ място, ние се нуждаем от правилните политики за насърчаване на зеления растеж и тук има четири основополагащи елемента на политиките за зелен растеж или както министрите Павлова и Трайков вече споменаха, това са политиките, свързани с ценообразуването, институциите, технологиите и поведенческите модели.

На трето място, ние се нуждаем от открити и последователни действия за зелен растеж на много широка основа, както в световен аспект, така и на ниво отделни държави.

Ние живеем във времена на глобална криза. Това, което започна като криза на финансовия сектор в САЩ, прерасна в глобална икономическа криза, трансформира се в криза с държавните дългове и криза в еврозоната.

В допълнение, ние сме изправени пред една много по-дълбока криза, а именно кризата на устойчивостта.
Само преди няколко дни беше преброен 7-милиардния жител на планетата. Населението на света се удвои само по време на живота на нас, присъстващите в залата. В същото време природните ресурси намаляват, ние имаме заслуга за затоплянето на планета, което води до промяна в климата. На глобално ниво начинът, по който произвеждаме и потребяваме днес не е устойчив.

Така че, ако се съгласим, че ни е нужен растеж, то този растеж трябва да бъде зелен растеж, или поне по-зелен, за да не застрашим бъдещите поколения. Тогава въпросът е, какъв е правилният модел за такъв растеж. Но, как да превърнем тази привлекателна идея за зелен растеж в практика, как да „позеленим” растежа, в смисъл как да изградим растеж, базиран на по-ниски въглеводородни емисии, как да бъдем по-отговорни при използването на ресурсите и как да намалим отпадъците и замърсяването.

Правителствата по цял свят започнаха преглед на своите политики от гледна точка на това дали тези политики възпрепятстват или пък обратно насърчават зеления растеж.

Съществуват четири важни „основополагащи камъка” на политиките за зелен растеж, а именно – цени, институции, технологии и поведение.

Първо по отношение на цените

Зеленият растеж е основан на идеята, че съществуват фундаментални несъответствия и пазарни неуспехи. Много природни продукти и услуги нямат цена. Те се възприемат като даденост, но все пак имат цена, която не е заплатена. Затова правилното ценообразуване е съществено за зеления растеж. Например Коста Рика  заплаща на фермерите „екологичните услуги” за земите им, като например водоснабдяване или осигуряване на биоразнообразие.

По отношение на енергийната ефективност – важният въпрос, свързан с цените, е каква е правилната цена за електричеството, цена която би стимулирала инвестиции, променила поведенчески модел и в същото време е политически, социално и екологично поносима.

На второ място - институциите

Цените са само един инструмент. Ние имаме нужда също и от ефективни институции, за да мога да работят пазарите, така че да има резултат от цените. Едно неотдавнашно изследване на Световната банка за енергийната ефективност в Европа показва, че е необходимо повече от простото съществуване на пазар за енергийната ефективност, за да може тя да работи, необходимо е активно участие на правителствата. Това е от изключителна важност за установяването и даването на възможност за работа на системата за енергийна ефективност, с особен акцент върху институционалните разпоредби и координацията между отделните министерства. Помислете си какво би означавало това, тук в България – един напълно координиран подход на всички институции, имащи отношение към енергийната ефективност, подпомаган от обща стратегия.

На трето място - технологиите
Може би най-голямата бариера пред зеления растеж, това са цените на новите и по-екологични технологии. Затова са необходими големи инвестиции от публичния и частния сектор. Например Китай между 2006 и 2010 г. увеличи своето производство на соларни панели с коефициент равен на 20. Растежът на Китай в соларното производство съвпадна с глобалното намаление на цените на соларните панели с повече от 40%. В Германия понастоящем екологичните технологии съставляват около 10% от БВП, а немските фирми имат между 6 и 30% дял от глобалните зелени пазари.

На последно, четвърто място –поведенческите модели.

Става въпрос за нас самите. В крайна сметка всичко се свежда до нашите индивидуални решения, до нашите поведенчески модели. Какво консумирам и как живея? Индивидуалното поведение е свързано тясно с останалите три „основополагащи камъка” на политиките за зелен растеж, а именно цените – колко плащам за електричество например, или пък технологиите – лесно ли е и мога ли да си позволя да изолирам моята къща или апартамент, и институциите – съществува ли проста и ефективна институционална уредба, която да ми помогне да изолирам моя дом?

Ако се съгласим, че цените, институциите, технологиите и поведенческите навици са „основополагащите камъни” на политиките за зелен растеж, то тогава въпросът е как да избегнем работата на парче и да започнем открита, последователна и на широка основа дейност, както в световен аспект, така и на ниво отделни държави

Окуражително е да се види, как тук в България набира скорост дискусията за зелен растеж. Забележително е също и отношението от страна на правителството в лицето на двамата министри, които бяха днес тук.
В нашата организация – Световната банка, също беше направено много през последните години. Ние установихме глобални партньорства с  водещите институции в областта на зелената икономика, включително ОИСР, подготвяме и първия  глобален доклад, посветен на зеления растеж, който се очаква да бъде публикуван през пролетта на 2012 г.

Ние също така предоставяме все повече и повече знания и консултантски услуги на правителствата от цял свят по въпросите как да развиват и прилагат  политики и стратегии за зелен растеж – от Полша до Бразилия и Китай, както и съседните Турция и Македония. И тук, в България, ние започнахме диалог с правителството какъв е възможно най-добрият начин да подкрепим страната за зелено развитие.

Дами и господа, това, от което имаме нужда е да съберем на едно място най-добрите експерти, практици и хората, които взимат решения, за да се обсъди как може да ускорим действията си за зелен растеж, как да определим и приложим правилните зелени политики. В този смисъл днешното събитие отбелязва важен напредък в тази посока, тук в България. България има нужда от вашите знания, вашата посветеност и креативност, за да намери решения за зелен растеж, включително и за енергийна ефективност и възобновяема енергия.

Благодаря ви, че сте тук днес.

Още снимки от събитието тук


Api
Api

Welcome