Видео: Политики за зелен растеж

7 Ноември, 2011

Изказване на Маркус Репник, Постоянен представител на Световната банка за България, Република Чехия и Словакия по време на националната конференция „Енергийна ефективност и възобновяема енергия”