Skip to Main Navigation
Видео7 ноември, 2011

Видео: Политики за зелен растеж

https://www.kaltura.com/index.php/kwidget/cache_st/1341414252/wid/_619672/uiconf_id/8145862/entry_id/1_00djtq7h
Изказване на Маркус Репник, Постоянен представител на Световната банка за България, Република Чехия и Словакия по време на националната конференция „Енергийна ефективност и възобновяема енергия”